Ana Sayfa 7. Sınıf Dökümanları Güncel 7.Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Güncel 7.Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

3021
0

Güncel 7.Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

***Virüs taramasından geçmiştir. Güncel 7.Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları dosyasını word formatında indirip düzenlemek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız.

Link : 7.Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Cevapları için tıklayın


Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular:

 1. SINIF HZ PEYGAMBERİN HAYATI 1 DÖNEM 2 YAZILI

İSİM:                                                                        

 1. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız. Her soru 5 puan
 1. “Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk ve insanları uyar, Rabbini tanı, elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden uzak dur.” (Müddessir suresi, 1-5. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılması gereken sonuçlardan birisi değildir?

 1. A) Hicret etmek
 2. B) İnsanlara Allah’ın davetini ulaştırmak
 3. C) Temiz olmak
 4. D) Kötü şeylerden uzak durmak
 1. Peygamber Efendimizin hicret sırasında yaptırdığı ilk mescidin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mescid-i Haram B) Kuba Mescidi
 3. C) Mescid-i Aksa D) Akabe Mescidi
 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın Mekke’de yayılma imkânının azaldığı bir dönemde, yeni bir yurt arayışına giren Peygamberimizin Taif’i tercih etmesinin sebeplerinden değildir?
 2. A) Mekke’ye yakın olması
 3. B) Akrabalarının bulunması
 4. C) Ticaret yapmak için
 5. D) Müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak için
 1. Kur’ân-ı Kerim’in ilk indirilen ayetleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Fatiha Suresi, 1–7. ayetler
 3. B) Kevser Suresi, 1–3. ayetler
 4. C) Alak Suresi, 1–5. ayetler
 5. D) Müddessir Suresi, 1–5. Ayetler
 1. Yesriblilerin 621 yılında Mekke’ye gelerek Peygamber Efendimiz ile görüşüp Müslüman olmaları sonrasında yaptıkları sadakat antlaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Birinci Akabe Biatı B) İkinci Akabe Biatı
 3. C) Rıdvan Biatı D) İsra ve Mirac
 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını öncelikle emrettiği evrensel ilkelerdenbirisi değildir? A) Din B) Dil C) Mal      D) Akıl

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır” (Rum suresi, 22. ayet.)

 1. Yukarıdaki ayette verilmek istenen asıl mesaj, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 2. A) İnsanlar farklı farklı yaratılmıştır.
 3. B) İnsanlar farklı dil ve renkte olabilirler.
 4. C) Dil ve renk farklılığı Allah’ın varlığının delillerindendir.
 5. D) Gökleri ve yeri Allah (c.c.) yaratmıştır.

“Allah (c.c.) size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa suresi, 58. ayet.)

 1. Yukarıda verilen ayette yer alan emanet kavramı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Geri alınmak üzere verilen herhangi bir şey
 3. B) Yönetim
 4. C) Dünya işleri
 5. D) Dini sorumluluklar
 1. Ticari hayatta karşılaşılabilen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kul hakkına girmez?
 2. A) Malın kusurunu gizleme
 3. B) Eksik tartı
 4. C) Malın değerini gerçek değerinden yüksek belirlemek
 5. Kişinin Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 6. A) Takva B) İbadet
 7. C) Kulluk D) Hicret
 1. D) Peşin veya vadeli satmak

 

 1. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.25 puan
 2. Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkanı kalmayınca Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………, onlara yardım eden Müslümanlara …………………………….denir
 3. Peygamber Efendimizin yeni bir yurt arama umudu ile yola çıktığı ve hoş karşılanmayıp geri dönmek zorunda kaldığı şehir …………………………….tir.
 4. “………………………….. musibetin başa ilk geldiği andadır.” (Buhari, Cenaiz, 31.)
 5. Müslümanların Medine’den önce hicret ettikleri bugünkü Etiyopya ülkesinin eski ismi ………………………dır.
 6. Peygamber Efendimiz ilk vahiyden sonra üç yıl boyunca davetini ………………….. yapmıştır.

 

 1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) henüz vahiy gelmeden önceydi. Kus b. Saide adında biri, Ukaz

Panayırında bulunan insanlara şöyle seslenir:

“ Ey İnsanlar! Dinleyin, anlayın, ibret alın. Yaşayanlar ölür, ölen fena bulur, olacak olur.

Yağmur yağar, ot biter, çocuklar doğar, anne ve babalarının yerini alır. Sonra hepsi ortadan

kaybolurlar… Dikkat kesiliniz. İyice düşününüz. Gökte haber var, yerde ibret alacak çok şey var.

Yeryüzü bir sarayın döşemesi, gökyüzü bir yüksek tavan, yıldızlar yürür, denizler durur, gelen

kalmaz, giden gelmez. Yemin ederim Allah’ın bir dini vardır ki; şu anda bulunduğunuz din ve

yaşantıdan daha güzeldir ve Allah’ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi çok yakındır…”

(İbn Kesir, el-Bidaye, C 3, s. 300-301.)

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.30 puan

 1. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?

16.…………………………………………………………………………………..

 1. Kus b. Saide’nin konuşmasının ana fikri nedir?

17……………………………………………………………………………………..

 1. Kus b. Saide insanların nelerden ibret almasını tavsiye ediyor?

18…………………………………………………………………………………………………….

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz