SON MAKALELER

Level Test Elementary A

0

Temel İngilizce sitesi tarafından hazırlanan teste ulaşmak için tıklayınız.

Pandemi Mazeret Dilekçesi

0

Yeni eğitim öğretim yılında pandemi dolayısı ile çocuklarınızı okula göndermeme hakkınız bulunmaktadır. Hazırlanmış olan dilekçe için tıklayınız.

Çok sevdiği bir yakınını kaybeden insanın ahiret inancı yoksa ölüm karşısında neler hissedebileceğini tartışınız

0

Çok sevdiği bir yakınını kaybeden insanın ahiret inancı yoksa ölüm karşısında neler hissedebileceğini tartışınız.Ölüm insanlar için katlanılması zor bir acıdır. Böylesi bir durumla her insan karşılaşacaktır bu da kaçınılmazdır. Öyleyse ölüm duygusundan kaçmak yerine onunla barışık olmak en güzelidir ve kişiyi rahatlatan bir yöntemdir.Ölüm eğer ebedi bir ayrılık ve yok oluş şeklinde değerlendirilirse, ölüm ile barışık olmak çok da...

Cennet ve Cehennem tasvirleriyle ilgili ayetleri Kur’an mealinden bularak defterinize yazınız

0

Cennet, örtmek, gizlemek anlamına gelen “cenn” kökünden türemiş bir isimdir. Sözlük anlamı, bitki ve ağaçlarıyla toprağı örten bahçe demektir. Çoğulu “cinan ve “cennat”tır. Kur’an’da, müminlerin ahiretteki “ebedi nimet ve saadet yurdu” için isim olarak kullanılır. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur.Kur’an-ı Kerim’i incelediğimiz zaman, onun cenneti ve cennetlikleri şöyle tasvir ettiğini görürüz:  Cennet, genişliği göklerle yer kadar olan, yakıcı sıcağın da...

Kıyamet, ba’s, haşr, mizan, a’râf, berzah, sırat kavramlarını araştırarak defterinize yazınız.

0

Ahiret hayatında yeniden diriltilmeden sonraki aşama haşr ve mahşer kavramlarıyla ifade edilir.Berzah Âlemi Sözlükte “iki şey arasındaki engel” manasına gelen berzah kelimesi, dini terim olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki âlem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır. Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayata kabir hayatı denilir. Kabir hayatı, dünya ile ahiret...

Ahiret inancının kültürümüzdeki karşılıklarını görebilmek için ahiretle ilgili atasözlerini ve deyimleri araştırarak defterinize yazınız

0

Ahiret inancının kültürümüzdeki karşılıklarını görebilmek için ahiretle ilgili atasözlerini ve deyimleri araştırarak defterinize yazınız;Ahiret ile ilgili Deyimler ve Anlamları-İki eli (birinin) yakasında olmak: Anlamı: Ahrette, hesap gününde ondan davacı olmak; hakkını istemek. -İki cihanda yüzü ak olmak: Anlamı: Doğru ve faziletli yaşayıp dünya ve ahrette mükâfat görmek. -Kabir azabı çekmek: Anlamı: Çok sıkılmak, eziyet çekmek.”Kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz.” -Ahirette on parmağı...

Kitaplara ve peygamberlere imanın müminin hayatındaki etkileri nelerdir?

0

Kitaplara ve peygamberlere imanın müminin hayatındaki etkileri nelerdir?İnsanların dünya hayatındaki yolculuklarında yalnız ve başıboş bırakılmaması Allah'ın hikmetinin gereğidir. Allah insanlara bir rehber ve kılavuz kitap göndermeseydi insanlar için hayat dayanılmaz ve karanlık olurdu.Allah'ın insanlar için dünya hayatını daha anlamlı kılmak ve insanların amaç ve gaye doğrultusunda yaşamlarını sürdürmeleri için gönderdiği din, ancak kitapların kılavuzluğu ve peygamberlerin rehberliği ile anlaşılır...

Şeytan neden lanete uğramıştır? Açıklayınız.

0

Şeytan neden lanete uğramıştır? Açıklayınız.“Hani biz meleklere (ve cinlere) ‘Adem’e secde edin’ demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı; böylece kâfirlerden oldu.”Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah’a (c.c) itaat ve ibadet edip melekler arasına katılan İblis, asabiyet duygusuyla hareket edip, kendisinin ateşten Adem’in ise topraktan yaratıldığını ileri sürerek Allah’ın (c.c) emrine karşı gelmiştir. Gurur ve...

EBA PUANI ARTTIRMA – Puan Nasıl Arttırılabilir.

0

EBA puanlarınızı nasıl yükseltebilirsiniz? (Günde 1 Defa.)Her gün giriş yapmak 1 puan kazandırır.Sırasıyla DERSLER sekmesinden ders seçip ilgili konu başlığına tıklayınız. Ders materyallerini seçiniz. Materyal altında bulundan yeni listeyi tıklayıp yeni bir isim veriniz. Sınıf ve ders işlemlerini işaretleyip seçiniz ve TAMAM deyiniz. Okul döneminde 3, kapalı dönemde 1 puan kazandırır.Sol menüde en altta SORU VE SINAV SİSTEMİ sekmesini...

Siber Güvenliğinize Ne Kadar Dikkat Ediyorsunuz ?

0

Değerli bir öğrencimizin hazırladığı ve paylaşılmasını rica ettiği anketimize aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Anket için tıklayınız.Sonuçlar bu sayfada ilan edilecektir.