Ana Sayfa 4. Sınıf Dökümanları İlkokul fen bilimleri 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı sınavı soruları örnek deneme

İlkokul fen bilimleri 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı sınavı soruları örnek deneme

17
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme
4-A SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV

Adı Soyadı : ………………………………….…………………..……..….
No: ………     Tarih : …./12/20….

       DOĞRU
OLAN SEÇENEKLERİ İŞARETLEYİNİZ ( İlk 20 soru dörder puandır.)BAŞARILAR
1-) Aşağıdakilerden hangisi
iskeletin temel kısımlarından birisi değildir?
       A)
Kafatası                  B) Göğüs kafesi                        C)
Omurga           D) Damarlar
2-) Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili
bir yapı değildir?
    A) Yutak               B) Akciğer                    C) Yemek borusu                         D) Burun
3-) Koşmaya başlayan bir
kişinin soluk alıp verme hızında nasıl bir değişim olur?
  A) Azalır                 B) Artar                     C) Değişmez                                   D) Durur
4-) Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden
değildir?
 
   A) Vücudumuzdaki kanı temizler.                             B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
   C) Vücudumuza şekil verir.
D)
Vücudun hareket etmesini sağlar.
5-)  Kapıların açılıp kapanmasını sağlayan menteşeler aşağıdakilerden
hangisine benzer 
      şekilde yapılmıştır?
    A) Kemikleri hareket ettiren
kaslara
                         B) Kemiklerin şekline
    C) Kemikleri ve kasları örten
deriye
                                     D) Çok hareketli eklemlere
6-
)
 Aşağıdaki verilenlerden hangisi kanın vücutta dolaşmasıyla
gerçekleşmez?
     A) Besinin vücuda dağıtılması          B )
Vücudun dik durması        
     C)
Atık maddelerin taşınması          D) Oksijenin
akciğerlerden alınarak vücuda taşınması
7-
)
Kuvveti kısaca, aşağıdakilerden hangisiyle
tanımlayabiliriz.
                                      

 A) Taşıma                    B
)
İtme ve çekme         C) Hızlanma                  D) Yön değiştirme
8-
)            1-
Durdurabilir                      2-Şeklini değiştirebilir                    3-Rengini değiştirebilir
      4-Hızlandırabilir          5-Yavaşlatabilir                             6-
Yönünü değiştirebilir
      Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileriyle
ilgili yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
          A) 5                              B) 6                                       C) 4                                        D) 3
9 -) Yukarı doğru atılan topun hareketi hangisine
örnektir
?
      A) Hızlanma                B) Yavaşlama                    C) Durma                           D) Yön değiştirme
10
-)
Aşağıdakilerden hangisi esnek
maddelere örnek değildir?
      A) Yay                           B) Oyun hamuru
C)
Sünger                            D) Lastik

 11- ) İki mıknatıs yukarıdaki gibi
yerleştirilirse hangisi gerçekleşir?

A) Birbirini çeker            B)
Aynı kalırlar             C)
Birbirini iter             D) Döner dururlar
12-
)

Mıknatısların
farklı özelliğe sahip N ve S uçlarına ne ad verilir?

A) Kırmızı                         B) Çeken
uç                           C) Mavi                   D) Kutup
13- ) Mıknatısların aşağıdakilerden hangisini çekme özelliği yoktur?
       A) Demir                       B) Nikel                        C) Tahta
D)
Kobalt
14-) Aşağıdakilerden hangisi
mıknatısların kullanım alanlarından biridir?
       A)
Masa            B) Saat                      C) Saksı
D) Hoparlör

15- )

                                      

         Mıknatıslar yukarıdaki durumlarda
olduğu gibi birbirine yaklaştırılıyor. Buna göre mıknatısların birbirleriyle
etkileşme durumları nasıl olur?
               I              II              III                         .  
         A)
İter                   İter            Çeker
         B) Çeker
İter              Çeker
         C) İter
Çeker                  İter
 .       D) Çeker
Çeker         İter
   
16- )  Sandalyenin vidasını sıkıştırırken kuvvetin
hangi etkisinden yararlanırız?
         A) Hızlandırma           B) Yavaşlatma            C) Döndürme                  D) Durdurma 
17- )  Aşağıdakilerden hangisi hiç temas etmeden başka
bir cismi hareket ettirebilir?
         A) Çivi                          B) Mıknatıs                                   C) Pense             D) Çekiç 
18- )  Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kullanılmaz?
         A) Sandalye               B) Kapı zilleri            C) Telefonlar              D) Buzdolabı
kapısı
  
19- )  Mıknatıslar genellikle hangi şekillerde
bulunmaz?
         A) Çubuk mıknatıs     B) U mıknatıs          C) Yuvarlak mıknatıs    D) Dikey
mıknatıs
 
20- )  Sınıfımızın kapısını dışarıdan kapatırken hangi
tür kuvvet uygularız?
         A) Çekme                    B) Uzatma            C) İtme                                D) Kaldırma
Aşağıdaki
boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız
.  ( 10 Puan)
                                 Kan   –   hareketsiz   –   kafatası

günlük  –  egzersiz  
İskeletimiz;
……………………., omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar olmak üzere dört bölümden
oluşur.
Düzenli
bir şekilde spor ve ……………………..yaptığı­mızda iskelet ve kaslarımız kuvvetlenir.
………………….,
vücudumuzda oluşan bazı atık maddeleri taşımakla da görevlidir.
Cisimler
başlangıçta ……………….ise itme ya da çekme uyguladığımızda harekete geçebilir.
Pusula
da …………………..yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
Aşağıdaki
bilgilerden doğru olanın yanına ( D ), yanlış olanın yanına ( Y ) yazınız.

(10 puan)
 (……)Kemiklerimizin yapısı
yumuşaktır.
 (……)Güneş ışığı
kemiklerimiz için zararlıdır.
 (……)İskeletimizi
oluşturan kemikleri birbirine bağlayan yapıya eklem denir.
 (……)Duran topu hareket
ettirmemiz için itme kuvveti uygulamamız gerekir.
 (……)Genel olarak mıknatıslarda N ve S kutupları bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz