Ana Sayfa 9.Sınıf Din Kültürü Yeni Müfredat 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları...

Yeni Müfredat 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları Cevap Anahtarı (TEST)

783
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

 

Yeni Müfredat 9. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı 

 

1. İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir?
A) Salim duyu B) İlham C) Selim akıl D) Mütevatir haber E) Peygamberden gelen haber

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tavsiyelerinden olamaz?
A) Kur’an akletmeyi ve düşünmeyi önerir.
B) Kur’an bağnazlığı ve taassubu önerir.
C) Kur’an salih amel yapmayı önerir D) Kur’an vahye teslim olmayı önerir.
E) Kur’an bilgiyi över ve bilgili olmayı tavsiye eder.

“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât,6)
3. Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru da olsa yalan da olsa hiçbir habere inanmamak gerekir.
B) Yanlışa düşmemek için bize haber verilenlerin doğruluğunu araştırmamız gerekir.
C) Yanlışa düşmemek için haber dinlememek gerekir.
D) Yaptıkları kötülüklerden pişman olmak insanların özelliklerinden biridir.
E) Kötülük yapmak için bilgili olmak gerekir.

Fanatiklik, bağnazlık, cehalet, …
4. Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Selim akıl B) Doğru bilgi C) Adalet D) Taassup E) Cömertlik

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarıyla ilgili yanlış bir yargıdır?
A) Doğru bilgiye selim akılla ulaşılır. B) Doğru bilgiye vahiyle ulaşılır.
C) Doğru bilgiye selim akıl, doğru haber ve duyuların birlikte kullanılmasıyla ulaşılır.
D) Doğru bilgiye duyularla ulaşılır. E) Doğru bilgiye rüya ile ulaşılır.

Emine: “Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıddı ise inkârdır.” dedi.
6. Emine’nin arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadet B) Ahlak C) İman D) İkrar E) İlim

Doğru bilgi kaynaklarının başında gelir. Yüce Allah’ın varlığı, birliği, peygamberlerin gönderiliş amaçları hakkında bilgiler verir. İnsanların mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları konusunda onlara çeşitli öğütlerde bulunur. İyi ve kötü davranışlar hakkında örnekler vererek insanları aydınlatır.
7. Yukarıdaki ifadelerin karşılığı hangi seçenek olmalıdır?
A) İç güdü B) Salim duyu organları C) Selim akıl D) Vahiy E) Keşif

8. Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından biri değildir?
A) Allah (c.c.) ile kul arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yoldur.
B) Akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî bir düzenlemedir.
C) Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde (dünyada) salâha, gelecekte (ahirette) felâha sevkeden, Allah (c.c.) tarafından konulmuş bir kanundur.
D) Akıl sahiplerini kendi istekleri ile iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır.
E) İnsanların kendi çıkarlarına göre belirledikleri kurallar bütünüdür.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını korumak.
9. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman B) Kur’an C) Sünnet D) Haniflik E) Vahiy
 
10. İslam inanç esaslarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İslam inanç esasları kapalı ve müphem olduklarından anlaşılmazlar.
B) İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Hepsi Allah (c.c.) tarafından ortaya konmuştur.
C) İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir.
D) İslam inanç esaslarının temeli tevhid ilkesidir.
E) İslam inanç esaslarında daima itidal ve denge vardır.


11. Aşağıdaki tanımlardan hangisi hanif kavramının karşılığıdır?
A) İlahî vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti.
B) Allah’ın (c.c.) zatında ve sıfatlarında bir olduğunu kabul etmeyen kişi.
C) Allah’ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kişi. Meb kitabında B denmiş
D) Allah’a (c.c.) içten bir şekilde saygı duymak.
E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve davranışları.

12. Aşağıda verilen İslam inanç esaslarıyla ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’a gereği gibi iman etmek ancak O’nu isimleri ve sıfatlarıyla doğru bir şekilde tanımakla mümkündür.
B) İslam inanç esasları tevhid ilkesine dayanır.
C)İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir.
D) İslam inanç esasları bir bütün olduğundan hepsine birden iman etmek gerekir.
E) Kur’an-ı Kerim’de yer alan inanç esaslarını kabul etmeyenler cennete giremez.

13. Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilginin gönderiliş tarzının ifade edildiği kavram hangisidir?
A) Ayet B) Sünnet C) Hadîs D) Vahiy E) Kutsi Hadis

14. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere nasıl haber denir.
A) Mütevatir Haber B) Hadis-i Şerif C) Peygamberden gelen Haber D) Ayet E) Sünnet

“Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmendir; çünkü her ne kadar sen O’nu görmesen de O, seni görmektedir.”(Buhârî, İman, 37)
15. Yukarıda verilen hadis-i şerifte bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam B) İhsan C) İman D) İhlas E) İkram

I. Akıl nimettir. a. Şükrü korumaktır
II. Vücut nimettir. b. Şükrü düşünmektir.
III. Servet nimettir. c. Şükrü oruçtur
IV. Bilgi nimettir. d. Şükrü infâktır.
V. Vatan nimettir. e. Şükrü öğretmektir


16. Yukarıdaki karşılaştırmaları eşleştiriniz.
A) I – a II – b III – c IV – d V – e B) I – c II – b III – a IV – d V – e
C) I – b II – c III – d IV – e V – a D) I – a II – e III – c IV – d V – b
E) I – b II – c III – d IV – a V – e

17. Doğru bilginin kaynaklarından olmayanı işaretleyiniz.
A) Kur’an B) Rüyalar C) Akıl D) Duyular E) Sünnet

Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir.
18. Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayne’l-Yakin B) İman-ı Tahkik C) İlme’l-Yakin D) İman-ı Taklid E) Hakka’l-Yakin

19. Aşağıdaki ifadelerde yanlış verilmiş bilgiyi işaretleyiniz.
A. Kul bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah rızasını gözetmelidir.
B. Zanla hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz.
C. İman ve İslam’ın birbirinden ayrılması mümkün değildir.
D. Bilgi ahlakı, bilgiyi gizlemeyi gerekli kılar.
E. Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgi değildir.

Dinin ilkeleri tamamıyla haber türü bilgilere dayanır. Bu haberler, güvenilir bir melek ve peygamber tarafından getirildiği için doğru ve kesindir.
20. Bu tür haberlerin genel adı nedir?
A) Mütevatir B) Peygamber Haberi C) Hadis D) Sadık Haber (vahiyi kapsar) E) Ayet

Cevaplar
1B 2B 3B 4D 5E 6C 7D 8E 9D 10A 11C 12C 13D 14A 15B 16C 17B 18E 19D 20D

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz