Ana sayfa 10.Sınıf Tarih 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Cevap Anahtarı

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Cevap Anahtarı

158
0

 

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Cevap Anahtarı, 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Cevap Anahtarı

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı 


 1. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM .1 YAZILI SORULARI

Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.                                        

1.14.yy başlarında Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum hakkında bilgi veriniz.

CEVAP: 14 yy Bizans son derece küçük bir alana haps olmuştu. Tekfurlar kırsalda idareyi ele almış ve merkezden bağımzı hareket ederek halka her türlü eziyeti ediyorlardı. Halk ise yönetimden son derece hoşnutsuzdu.

 

2.Ankara Savaşı’nın nedenlerinden 3 tanesini yazınız.

CEVAP:  1-Timurun Çine yapacağı savaş için arkadsında güçlü bir devlet bırakmak istememesi

2- Beyliklerin Timuru Osmanlıya karşı kışkırtması

3- Karakoyunlu devletinin OSmanlıya Akkoyunlu devletinin ise Timurlulra yönelik politika izlemesi

 

3.Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne ekonomik yönden faydalarını( 2 madde) yazınız.

CEVAP: 1-OSmanlı devletinde hazineden para çıkmadan hazır oldu meydana geliyordu.

2- Aynı zamanda asker olan tımarlı sipahiler barış zamanlarında tarlalarda üretimin devamını sağlıyorlardı.

 

4.I.Murad döneminde veraset anlayışında nasıl bir değişiklik meydana gelmiştir? Bu değişiklikle  ne  amaçlanmıştır açıklayınız.

CEVAP: 1. Murat Veraset anlayışında ” ülke Padişah ve oğullarınındır anlayışını” getirmiştir. Bu anlayışın amacı taht varislerini azaltmak ve taht kavgalarını önelemektir.

 

 1. Osmanlı Padişahlarının kullandığı unvanlardan 4 tanesini yazınız.

CEVAP: Han, Sultan, Bey, Hudevandigar

 

Aşağıdaki boşlukları  doldurunuz.

1.Osmanlılarda çalışan ,üreten,vergi veren insanlara yani halka…REAYA …..denirdi.

2.Osmanlı Devleti’nde müslümanlara ait olan topraklara….ÖŞRİ….denirdi.

3.Niğbolu Savaşı sonrasında halife, Yıldırım Beyazıt’a …… SULTANI İKLİMİ RUM…………..ünvanını vermiştir. 

4.Osmanlı Devleti’nde esnaflar ……LONCA…teşki latına bağlıydılar.                                                                                     

5.Çelebi Mehmet döneminde halk ayaklanmasının önderliğini…….ŞEYH BEDRETTİN…….yapmıştır.

6.Ahilerin lideri olan………ŞEYH EDEBALİ…….,beyliğin kuruluşunda Osman Bey’e destek olmuştur.

7.Osmanlı Devleti’nin başkentlerinden …BURSA…… ipek üretim merkezlerindendi.

8.Anadolu’daki Bizans valilerine………TEKFUR…… adı verilirdi.

Aşağıdaki ifadeler doğruysa başına ( D ) yanlışsa ( Y ) koyunuz.

 1. (Y.) Anadolu, İran, Mezopotamya, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı kapsayan bölgeye Uzak Doğu denir.
 2. (D.) Osmanlı Tarihinde 1402 – 1413 tarihleri arasına Fetret Devri denir.
 3. (D.) Orhan Bey döneminde ele geçirilen Karesioğulları’nın donanmasından faydalanılmış ve Rumeli’ye ilk kez geçilmiştir.
 4. (Y. )Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında öncelikle Anadolu beylikleriyle savaşmıştır.
 5. (Y. )Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı ilk savaş Palekanon Savaşı’dır.

Aşağıdaki kavramları uygun olan karşılıklarıyla eşleştiriniz.

 1. Lala (E ) a. Edirne’nin Fethi
 2. Kayı ( D)   b. Niğbolu
 3. I.Murat (A ) g. İlhanlılar
 4. İran ( G)  c. Memlukler
 5. Yıldırım Bayezit ( B) d. Kurucu boy
 6. Şehzade Eğitmeni

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.            

 1. Osmanlı devleti ilk deniz savaşını aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır?

A)Bulgaristan

 1. B) Arnavutluk
 2. C) Macaristan
 3. D) Venedik

E)Bizans

 

 1. II. Kosova Savaşı ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’ dan atılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 1. A) Osmanlıların imparatorluk aşamasına yükseldiğinin
 2. B) Balkanlar’a kesin olarak yerleşildiğinin
 3. C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığının
 4. D) Devlet kurumlarının oluşturulduğunun
 5. E) Bizans’la ittifak kurulduğunun

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Cevap Anahtarı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here