Ana Sayfa 10. Sınıf Felsefe 10. Sınıflar Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları ve Cevapları

10. Sınıflar Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları ve Cevapları

830
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme
 1. Yunanca “philo” ve “sophia” kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan felsefenin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Felsefe ilk nedenlerin bilimidir.      

B) Felsefe varlık olmak bakımından varlıkların bilinmesidir.  

C) Felsefe mutlu olma sanatıdır.        

D) Bilgelik sevgisidir.

E) Felsefe üst düzey bir sorgulama faaliyetidir.

 • “Felsefe hakkında tek ve kesin bir tanım vermek çok zordur. Çünkü felsefe tanımı yapan herkes, tanımını kendi kültürüne ve felsefi anlayışına göre yapar.” Felsefenin farklı tanımlarının olması, felsefi düşüncenin hangi özelliğiyle ilgilidir?
 • Evrensellik             B) Öznellik        C) Tutarlılık            D) Akılsallık     E) Yığılımlı olma
 • Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri olamaz?

A) Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak.

B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak.

C) Bilgimizin imkân ve sınırlarını araştırmak.

D) Rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek.

E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak.

 • Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı niteliklerden biridir?

A) Görüneni olduğu gibi benimser.

B) Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır.

C) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getirir.

D) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinir.

E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalır.

 • Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?
 • Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.      
 • Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.
 • Kendi başına anlamlı olan sorulardır.
 • Cevaplardan daha önemlidirler.
 • Sadece somut olana yönelik sorulardır.
 • Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değildir?
 • İnsan neden erdemli olmalıdır?                

B) Yanlış beslenmenin zararları nelerdir?

C) Güzellik nedir?       

D) Sevmek mi sevilmek mi daha iyidir?                  

E) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?

 • “Felsefe, tarihin her evresinde tek bir şeyi dünyaya, insana ve topluma açıklamayı amaç edinmiştir ve buna çeşitli yollarla ulaşmaya çalışır.” Bu metinden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefenin amacı insanın doğa üzerinde kontrolünü sağlamaktır.                                                                               

B) Doğruya ancak felsefi yöntemle ulaşılabilir.                       

C) Felsefe amaca ulaşmak için bilimden yararlanmalıdır.        

D) Felsefe dünyayı ve toplumu anlamak için çeşitli yollara başvurur.

E) Felsefe insanın kendi üzerine düşünmesidir.

 • Felsefeyi içselleştirmiş bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Demokrasi bilinci gelişmiştir.

B) Akıl ve bilim değer görür.

C) Bireylerin farkındalıkları yüksektir.
D) Kararlar gündelik değil geleceğe yönelik planlama ile alınır.

E) Yukarıdakilerin hepsi görülür.

 • “Bazı düşünürlere göre asıl gerçeklik, somut olan ve duyularla algılanan değil, bilinçte düşünülen ya da zihinde tasarlanandır.” Bu düşünürlere göre, aşağıdakilerden hangisi gerçeklik örneğidir?

A) Zümrüdüanka kuşu           B) Üzerinde oturduğumuz koltuk      C) Yazı yazdığımız kalem    

D) Gökyüzündeki yıldızlar     E) Fırından aldığımız simit

 1. “Doğru ya da yanlış değerler alabilen ifadelere önerme denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi

bir önermedir?

 1. Akşam maça gelecek misin?                     B) Ne güzel resim!                 C) Rize’nin çayı güzeldir.
 2. Bir gazoz lütfen.                                       E) Ah bir sınıfı geçsem!
 1. Aşağıdaki örneklerin hangi akıl yürütme türüne ait olduklarını yandaki boş kutulara yazınız. (15 puan)
Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Öyleyse Sokrates ölümlüdür.  
Sergen çalışkandır ve başarılıdır. Ali çalışkandır ve başarılıdır. Ömer çalışkandır ve başarılıdır. O halde tüm çalışkanlar başarılıdır.  
Türkiye de İtalya da yarımadadır. İtalya’da balıkçılık yapılır. O halde Türkiye’de de balıkçılık yapılır.  
 1. Felsefenin Antik Yunan’da doğmasında etkili olan faktörlerden beş tanesini yazınız. (15 puan)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (20 puan)
Pythagoras temellendirme Thales argüman filozof
hikmet doğruluk görüş öz bilinç eleştirel
 • İslam dünyasında felsefe kavramının eş anlamlısı olarak …………………….. kavramı da kullanılır.
 • Herhangi bir düşünce veya savın dayanaklarını ortaya koymaya ………………………… adı verilir.
 • Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna ………………….. adı verilir.
 • Felsefe kavramını ilk kez kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof ……………………………..’tır.
 • İlk felsefeci olarak kabul edilen ……..……….’e göre ilk neden (arkhe) sudur.
 • ……..………., bireyin kendi çıkarımlarına dayalı oluşturduğu yargılardır.
 • ……..………., insanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumudur.
 • ……..………., düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı sorular soran kimsedir.
 • Felsefe insanı sabit fikirlerden koruyan …………………. bir düşünme biçimidir.
 • Bir iddiayı desteklemek için öne sürülen haklı gerekçelere ……..…………. denir.

1d
2b
3a
4c
5e
6b
7d
8e
9a
10c
11

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Öyleyse Sokrates ölümlüdür. Tümdengelim
Sergen çalışkandır ve başarılıdır. Ali çalışkandır ve başarılıdır. Ömer çalışkandır ve başarılıdır. O halde tüm çalışkanlar başarılıdır. Tümevarım
Türkiye de İtalya da yarımadadır. İtalya’da balıkçılık yapılır. O halde Türkiye’de de balıkçılık yapılır. Analoji

12

 • Bölgenin doğal zenginlikleri, bitki örtüsü ve yaşamı kolaylaştıran yapısı
 • Bölgenin ticaret yolları üzerinde bulunması
 • Ekonomik refah seviyesinin yüksek oluşu
 • Komşu kültürlerle, diğer büyük medeniyetlerle etkileşim
 • Kölelik sisteminin varlığı
 • Demokrasi kültürünün gelişmiş olması

13

 • İslam dünyasında felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hikmet kavramı da kullanılır.
 • Herhangi bir düşünce veya savın dayanaklarını ortaya koymaya temellendirme adı verilir.
 • Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna doğruluk adı verilir.
 • Felsefe kavramını ilk kez kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof Pythagoras’tır.
 • İlk felsefeci olarak kabul edilen Thales’e göre ilk neden (arkhe) sudur.
 • Görüş, bireyin kendi çıkarımlarına dayalı oluşturduğu yargılardır.
 • Öz bilinç, insanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumudur.
 • Filozof, düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı sorular soran kimsedir.
 • Felsefe insanı sabit fikirlerden koruyan eleştirel bir düşünme biçimidir.
 • Bir iddiayı desteklemek için öne sürülen haklı gerekçelere argüman denir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz