Ana Sayfa 12.Sınıf Dökümanları 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

2672
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

***Virüs taramasından geçmiştir. Word formatı olarak indirmek için aşağıdaki kırmızı linki tıklayınız. 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı


Link: 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevaplı 

Örnek Sorular:

1-Orhan Veli’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır.

B) İlk şiirleri duygusal ve liriktir.

C) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır.

D) Eski şiirle yeni şiirin sentezini yapmıştır.

E) Şiirde şairaneliği kaldırmıştır.

2-Psiko-sosyal yanları ağır basan yapıtlarıyla tanınan bir yazardır. Ansiklopedik bir sanatçı olan yazar birçok türde eser vermiştir. Olaylara psikolojik çözümlemeler getirir. Roman tekniği mükemmel, anlatımı canlıdır. Çirkin sözlerden kaçınır. “Yalnızız”, “Biz insanlar” önemli romanlarından bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Memduh Şevket Esendal

3-
I.Kurt Kanunu
II.İnce Memed
III. Grev
IV.İbiş’in Rüyası

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?

A) Yaşar Kemal

B) Kemal Tahir

C) Orhan Kemal

D) Tarık Buğra

E) Haldun Taner

4-

Şiire Milli Mücadele yıllarında başlamış, ilk şiirlerini Yeni Mecmua’da yayımlamıştır. “Kaldırımlar” şairi olarak bilinir. Piyes ve öyküler de yazan sanatçı Garip akımının ortaya çıkmasıyla şiirden uzaklaşır. Sanatçı Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cahit Sıtkı gibi birçok sanatçı üzerinde etkili olmuştur.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ziya Osman Saba

5-Bu sanatçıya göre: “Şiir kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabasıdır. Şiirin amacı insandır.” Dönemindeki şairler serbest ölçüyle şiir yazmalarına karşın o, ölçü ve uyaktan vazgeçmemiştir. Sanatçı şiirden başka oyun da yazmıştır. “Gölgeler”, “Çıkmaz” oyunlarından bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Melih Cevdet Anda

6- İlk şiirleri Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Gerçekte aruzu çok iyi bilen, hecenin özelliklerini kavramış bir şairdir. Ona göre, hece ölçüsü ve uyak şiiri yozlaştırmıştır. Şiir, insanın beş duyu organına değil beynine seslenen bir sanattır. O, şiirlerinde sokaktaki insanı ön plana çıkarmış; biçimi, şiirin kalıbıyken kendisi haline getirmiştir. Garip hareketinin kuramcısıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktay Rıfat

B) Melih Cevdet

C) Orhan Veli

D) Edip Cansever

E) Cevdet Kudret

 

Sonsuzluk Kervanı

Düşten Güzel

Ağrı

Havaya Çizilen Dünya

7- Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

I.Ziya Osman Saba
II.Kenan Hulusi Koray
III. Fazıl Hüsnü Dağlarca
IV.Cevdet Kudret Solok
V.Cahit Sıtkı Tarancı

8- Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangi ikisi Yedi Meşaleciler Topluluğu’na bağlı değildir?

A) I. – II.   B) II. – III.   C) II. – V.   D) III. – IV.   E) III. – V.

 

 

9-Cahit Sıtkı Tarancı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birçok şiirinde ölüm temasını işlemiştir.

B) Düzyazı türünde de eserleri vardır.

C) Hecenin kalıplaşmış duraklarını kırmıştır.

D) Fransız şairlerin etkisinde kalmıştır.

E) Şiirlerinde ölçü ve uyağa önem vermemiştir.

10-Deniz hikâyeleriyle tanınan bir sanatçıdır. Konularının hemen hepsini Ege ve Akdeniz’in kıyı veya açıklarında geçen denize bağlı olaylardan almıştır. Onun öykülerinde balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar ve gemiciler önemli bir yere sahiptir. En küçük ayrıntılarına kadar bildiği denizi ve denizcilikle ilgili terimleri eserlerinde hatta eserlerinin adlarında kullanmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Memduh Şevket Esendal

D) Refik Halit Karay

E) Falih Rıfkı Atay

11- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili bir yargı değildir?

A) Dilde sadeleşme çalışmaları aralıksız sürmüştür.

B) Şiirlerde konuşma dili kullanılmıştır.

C) Edebiyat ayrıcalıklı kesimin alanından çıkmıştır.

D) Edebiyat, gerçekçi bir kimlik kazanmıştır.

E) Bu dönem eserlerinde yanlış Batılılaşma konulan işlenmiştir.

 

I Süngülerin Gölgesinde
II.Yalnızız
III. Mahur Beste
IV.Sözde Kızlar

  1. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangileri Peyami Safa’nın romanlarıdır?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

13-Kemal Tahir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eserlerinde köy ve köylüye yer vermiştir.

B) Eserlerindeki kahramanlar gerçekçidir.

C) Eserlerinde gözleme büyük önem vermiştir.

D) Tiyatrolarında düzyazı ile şiir iç içedir.

E) Canlı ve rahat bir anlatımı vardır.

14- Kendisi ressamdır. Şiire lise yıllarında başlamıştır. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatı motiflerinden faydalanmıştır. Yalın bir dille içten, lirik şiirler yazan sanatçı, modern resim görünüşünü şiire uygulamıştır. Ona göre köy türkülerinde ve nakışlarında hepimizin olan bir öz var. Bu öz, yüzyılların ve yüz binlerin emeği olan bir baldır. “Karadut”, “Yaradana Mektuplar” şiirlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Eyüboğlu

B) Hasan Ali Yücel

C) Suut Kemal Yetkin

D) Behçet Kemal Çağlar

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

15-Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer

B) Okuruma Mektuplar – Nurullah Ataç

C) Üvercinka – Necip Fazıl Kısakürek

D) Çamlıcadaki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar

E) Vassaf Bey – Memduh Şevket Esendal

16-Akılcıdır, toplumsal gerçekliği savunur. İlk şiirlerinde romantik özellikler vardır. Daha sonra şiiri duygudan çok, aklın egemenliğine vermiştir. Şiirlerinde söz oyunlarından kaçınır, yalın bir dil kullanır. Daha sonraki şiirlerinde mitolojik öğeleri kullanmaya başlar. “Teknenin Ölümü”, “Telgrafhane”, “Tanıdık Dünya” şiirlerinden birkaçıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

B) Melih Cevdet

C) Edip Cansever

D) Atilla ilhan

E) Oktay Rıfat

17-Şiire çocuk yaşta başlamıştır, ilk şiiri Eskişehir’de yayınlanan “Kocatepe” gazetesinde yayımlanır. Daha çok aşk, ölüm, yalnızlık temalarını şiirlerinde işlemiştir. O, sevip ve sevilmeyenlerin şiirlerini yazmıştır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. En duyarlı ve yoğun aşk şiirlerinin yazarıdır. “Kör Ayna”, “Seninle Ölmek istiyorum”, “Aşk mıydı O” şiirlerden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ümit Yaşar Oğuzcan

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

18-Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi doğrudur?

A) Sebil ve Güvercinler – Cevdet Kudret Solok

B) Bahar Hikâyeleri – Ömer Seyfettin

C) İsyancılar – Refik Erduran

D) Bıçağın Ucu – Mehmet Emin Yurdakul

E) Nefes Almak – Ziya Osman Saba

19-Memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şairdir. Anadolu’yu derinliğine duyup yazmıştır. Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan’ı andıran bir içtenlik vardır. Yurdun her yöresindeki insan manzaralarını modern bir anlayışla ve yeni bir romantizmle yansıtmıştır. “Adamın Biri”, “Türk Mavisi”, “Rüzgâr” şiirlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Behçet Necatigil

C) Oktay Rıfat

D) Necati Cumalı

E) Melih Cevdet

20-Gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. “Nevin Yıldız” takma adıyla İstanbul, “Beteroğlu” takma adıyla “Yücel” dergilerinde şiirleri çıkmıştır. Bir şiir yarışmasında “Cabbaroğlu Mehmet” şiiriyle birinci olur. O, garipçilere ve ikinci yenicilere karşı çıkan Divan şiirinden ve şarkılardan yararlanmıştır. Şiire yeni bir ses düzeni getirmiştir. Şiirleriyle genç kuşağı etkileyen bir şairdir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Yücel

B) Ümit Yaşar Oğuzcan

C) Orhan Veli

D) Attila İlhan

E) Oktay Rıfat

21-

I.Taha’nın Kitabı

II.Vassaf Bey

III. Bir Tereddüdün Romanı

IV.Biz İnsanlar

VToprak Ana

 Yukarıdaki numaralı eserlerden hangi ikisi Peyami Safa’ya aittir?

A) I. – II.   B) II. – IV.   C) II. – V.   D) III. – IV.   E) V IV

22-Türkçenin yazı dili olmasında katkısı olan bir sanatçıdır. Değişik türlerde eserler vermiştir. Anlatımı açık ve durudur. Gezi yazısı türünün gelişmesini olumlu etkilemiştir. “Tuna Kıyıları”, “Yolcu Defteri” bu türdeki eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Tarık Buğra

C) Peyami Safa

D) Halikarnas Balıkçısı

E) Nurullah Ataç

23- (I) Garipçiler uyağı ilkel bir araç olarak kabul ederler. (II) Onlara göre ölçü yaratıcılığı engeller. (III) Sanatın amacı nesne ve varlıkları olduğundan farklı göstermektir. (IV) Şiir, şairanelikten arınmalıdır. (V) Kaba kabul edilen sözler şiirde kullanılmamalıdır.

Yukarıdaki parçada Garipçilerle ilgili olarak verilen numaralı cümlelerin hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

24- 

I.Yalancı Dünya – Kemal Tahir

  1. Ölmez Otu – Yaşar Kemal

III. Yağmur Kaçağı – Orhan Kemal

  1. İki Uyku Arasında – Tarık Buğra

 Yukarıda yapılan eser – yazar eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

25-Halk şiiri ve halk sanatıyla yakından ilgilenmiştir. Şiiri biçim ve öz olarak iki kaynaktan beslenir: Halk şiiri ve Atatürkçülük. Hece ölçüsünün olanaklarını zorlar. O, birey için değil, çoğunluk için yazmıştır. Ancak şiirde istenen düzeye ulaşamamıştır. Daha çok söylevleriyle dikkat çekmiştir. “Erciyes’ten Kopan Çığ”, “Burada Bir Kalp Çarpıyor” şiirlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Necati Cumalı

D) Kemalettin Kamu

E) Behçet Kemal Çağlar

CEVAP FORMU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

………………………………………………….

 

OKUL MÜDÜRÜ

 

CEVAP ANAHTARI SIRASIYLA:

D A E C B C C E E A E D D E C B C E A D D A E D E

 

 

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz