Ana sayfa 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

313
0

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Sorularını İndirmek için Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Sorularını İndirmek ve Düzenlemek için Tıklayınız..

***Virüs taramasından geçirilmiştir***


5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Örnek Sorular Soruların Tamamı için Yukarıdan İndiriniz

 1. Allah’ın peygamberlere gönderdiği mesajlara ne ad verilir?
 2. A) Rica B) Rızık
 3. C) Hatim D) Vahiy
 4. Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur?
 5. A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.
 6. B) Şüpesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.
 7. C) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.
 8. D) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez
 9. Fil suresinde bahsedilen ve Kabe’yi yıkmaya gelen Yemen valisinin adı nedir?
 10. A) Ebrehe B) Nemrut C) Firavun      D) Karun

 

 1. Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?
 2. A) Cömert olmak B) Lüks yaşamak
 3. c) israftan kaçınmak d) çocukların dediğini yapmak

 

 1. 5. Düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir
 2. A) Hz. İbrahim C) Hz. Eyüp
 3. B) Hz. Yusuf D) Hz. Musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed(sav) in çocuklarından biri değildir?
 2. A) Kasım B) Ümmü Gülsüm
 3. C) Abdullah D) Hüseyin

 

7-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 Puan)

( ……) Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban  Bayramı’dır.

(……) Namaz kılmadan önce abdest almalıyız.                                                                                                       (……)  Paylaşan insanlar mutsuz olurlar. Paylaşmak kötü bir duygudur

(……) Müslümanların ibadet yerine cami denir.

(……) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kabe’yi ziyaret ederler.

(……) Anne ve babaya saygı göstermek lazımdır

.(……) İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız

.(……) Çalışmak, kötülüğe engel olmak ve güler yüzlü olmak ibadetten sayılmaz.

(……) Peygamberimizin yaptığı, bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara “  vacip denir.

(……)  Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır

 

 1. Dinimizde bazı ibadetler farz ve sünnet olarak isimlendirilir. Farz: Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği, Sünnet ise  Hz. Muhammed’in yaptığı ve bizlere de öğütlediği  davranışlardır.Buna göre aşağıda verilen davranışlardan hangisi  farz ibadetlerden biri değildir?
 2. A) Beş vakit namaz kılmak B) Zekât vermek
 3. C) Ramazan orucunu tutmak D) Teravih namazını kılmak

 

 1. 9. Ben,yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim.Çünkü ben ……………..… ve…………………..bir varlığım.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 1. A) Akılsız-Tembel B) Cimri-Çalışkan
 2. C) Akıllı-Düşünen D) Sevimli-Düşünceli

 

10- Toplumsal hayat ………………….. üzerine kuruludur? Cümlesi hangisiyle  tamamlanmalıdır?

 1. A) Gezmek B )Para
 2. C) Paylaşmak     D)hoşgörüsüzlük

 

 

 

11.Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için

topladığında,“Eyinsanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu

olduğunusöylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü

senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.

Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?

 1. A) Çalışkanlığı B) Güvenirliği
 2. C) Güzel sözlü oluşu D) Adaletliliği

 

12.Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin seçkin özelliklerinden biri değildir?

 1. A) Adaletli B) Çalışkan
 2. C) Dürüst D) Zengin

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi insanların yerine getirmesi gereken bir sorumluluk değildir ?

A)Verilen sözü yerine getirmek

 1. B) Emanetleri Korumak

C)İnsan haklarına saygılı olmak

 1. D) İhtiyaç duyunca yağmur yağdırmak

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi için dua etmek İslâm   Dini’ne göre uygun düşmez?

 1. A) Derslerimizde başarılı olmak
 2. B) Rızkımızın bollaşması
 3. C) Güzel bir bisiklete sahip olmak
 4. D) Çaba harcamadan zengin olmak

 

15 Müminler birbirlerini sevmede  ,birbirlerine  yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup  kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun  herhangi bir yerinde  bir rahatsızlık olduğunda  ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder” sözüyle peygamber efendimiz  hangisini kastetmiş olamaz?

A)Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerinde sevinç ve sıkıntıların paylaşılması.

B)İnsanların biribirine şefkat göstermesini

C)Müslümanlarla yakınlık kurulmasını

D)Müslümanların birbirlerini sevmemeleri

 

 

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz( 5p)

(   ) Yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.

(   )İbadet yalnız Allah rızası için yapılır.

(   )Dua yüksek sesle yapılmalıdır.

(   ) Kelime-i Tevhit ‘Ben şehadet ederim  ki’’diye  başlar

(    )Mihrap imamın namaz kıldırdığı yerdir

 

 1. Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı.” Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
 2. A) Çalışkan olmak B)Doğru sözlü olmak

C)Adaletli olmak              D)Cömert   olmak

18.Fil Suresini anlamıyla beraber yazınız (10 Puan)

Örnek Sorular: (Sorular test ve D/Y lardan oluşmaktadır.)

 1. Allah’ın peygamberlere gönderdiği mesajlara ne ad verilir?
 2. A) Rica B) Rızık
 3. C) Hatim D) Vahiy
 4. Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur?
 5. A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.
 6. B) Şüpesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.
 7. C) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.
 8. D) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez
 9. Fil suresinde bahsedilen ve Kabe’yi yıkmaya gelen Yemen valisinin adı nedir?
 10. A) Ebrehe B) Nemrut C) Firavun      D) Karun

 

 1. Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?
 2. A) Cömert olmak B) Lüks yaşamak
 3. c) israftan kaçınmak d) çocukların dediğini yapmak

 

 1. 5. Düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir
 2. A) Hz. İbrahim C) Hz. Eyüp
 3. B) Hz. Yusuf D) Hz. Musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed(sav) in çocuklarından biri değildir?
 2. A) Kasım B) Ümmü Gülsüm
 3. C) Abdullah D) Hüseyin

 

7-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 Puan)

( ……) Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban  Bayramı’dır.

(……) Namaz kılmadan önce abdest almalıyız.                                                                                                       (……)  Paylaşan insanlar mutsuz olurlar. Paylaşmak kötü bir duygudur

(……) Müslümanların ibadet yerine cami denir.

(……) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kabe’yi ziyaret ederler.

(……) Anne ve babaya saygı göstermek lazımdır

.(……) İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız

.(……) Çalışmak, kötülüğe engel olmak ve güler yüzlü olmak ibadetten sayılmaz.

(……) Peygamberimizin yaptığı, bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara “  vacip denir.

(……)  Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır

 

 1. Dinimizde bazı ibadetler farz ve sünnet olarak isimlendirilir. Farz: Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği, Sünnet ise  Hz. Muhammed’in yaptığı ve bizlere de öğütlediği  davranışlardır.Buna göre aşağıda verilen davranışlardan hangisi  farz ibadetlerden biri değildir?
 2. A) Beş vakit namaz kılmak B) Zekât vermek
 3. C) Ramazan orucunu tutmak D) Teravih namazını kılmak

 

 1. 9. Ben,yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim.Çünkü ben ……………..… ve…………………..bir varlığım.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 1. A) Akılsız-Tembel B) Cimri-Çalışkan
 2. C) Akıllı-Düşünen D) Sevimli-Düşünceli

 

10- Toplumsal hayat ………………….. üzerine kuruludur? Cümlesi hangisiyle  tamamlanmalıdır?

 1. A) Gezmek B )Para
 2. C) Paylaşmak     D)hoşgörüsüzlük

 

 

 

11.Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için

topladığında,“Eyinsanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu

olduğunusöylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü

senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.

Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?

 1. A) Çalışkanlığı B) Güvenirliği
 2. C) Güzel sözlü oluşu D) Adaletliliği

 

12.Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin seçkin özelliklerinden biri değildir?

 1. A) Adaletli B) Çalışkan
 2. C) Dürüst D) Zengin

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi insanların yerine getirmesi gereken bir sorumluluk değildir ?

A)Verilen sözü yerine getirmek

 1. B) Emanetleri Korumak

C)İnsan haklarına saygılı olmak

 1. D) İhtiyaç duyunca yağmur yağdırmak

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi için dua etmek İslâm   Dini’ne göre uygun düşmez?

 1. A) Derslerimizde başarılı olmak
 2. B) Rızkımızın bollaşması
 3. C) Güzel bir bisiklete sahip olmak
 4. D) Çaba harcamadan zengin olmak

 

15 Müminler birbirlerini sevmede  ,birbirlerine  yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup  kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun  herhangi bir yerinde  bir rahatsızlık olduğunda  ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder” sözüyle peygamber efendimiz  hangisini kastetmiş olamaz?

A)Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerinde sevinç ve sıkıntıların paylaşılması.

B)İnsanların biribirine şefkat göstermesini

C)Müslümanlarla yakınlık kurulmasını

D)Müslümanların birbirlerini sevmemeleri

 

 

 

 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

16.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz( 5p)

(   ) Yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.

(   )İbadet yalnız Allah rızası için yapılır.

(   )Dua yüksek sesle yapılmalıdır.

(   ) Kelime-i Tevhit ‘Ben şehadet ederim  ki’’diye  başlar

(    )Mihrap imamın namaz kıldırdığı yerdir

 

 1. Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı.” Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
 2. A) Çalışkan olmak B)Doğru sözlü olmak

C)Adaletli olmak              D)Cömert   olmak

18.Fil Suresini anlamıyla beraber yazınız (10 Puan)

Önceki makaleKimya Teknolojisi Anorganik Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılısı
Sonraki makale5.Sınıf Siyer Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here