Ana sayfa 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

246
0

5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Sorularını İndirmek için Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Sorularını İndirmek ve Düzenlemek için Tıklayınız..

***Virüs taramasından geçirilmiştir***


 

 

 1. Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

 

 1. A) 20 Mart 571 Mekke   C) 20 Nisan 571 Mekke
 2. B) 20 Mart 632 Medine D) 20 Nisan 632 Medine

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

 

 1. A) İbrahim B) Kasım    C)Abdullah D) Şeyma

 

 1. Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

 

I –   Hz. Muhammed in Hicreti                                                          II-   Hz. Muhammed in  İslam Dini’ne ilk daveti                                                                     III – Bedir Savaşı                                                                              IV – Mekke’nin Müslümanlar tarafından alınması

 

 1. A) ll-lll-lV-l B)l-ll-lV-lll     C)l-lll-ll-lV     D) ll-l-lll-lV

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ?

 

 1. A) Medine’ye hicret edilmesi
 2. B) Kur’an’ın inmeye başlaması
 3. C) Bedr savaşının yapılması
 4. D) Hudeybiye barış antlaşması

5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ‘Medine Sözleşmesi’’yle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir ?

 

 1. A) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak
 2. B) Mekke’ ye geri dönmek
 3. C) Medine’de hoşgörülü bir ortam oluşturmak
 4. D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

 

6.Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir?

 

A)Âraf       B)Ankebut       C)Âli’imran         D) Alak

 

 

 1. Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ?

 

 1. A) Darüs-Suffe  B)  Darun-Nedve
 2. C) Darul-Erkam D) Hılfül-Füdül

 

 5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Dosyası

 1. Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?

 

A)Kuba mescidi                    B) Mescid-i Aksa

 1. C) Mesci-i Haram D) Mescid-i Nebi

 

 

 1. 9. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara Medine’de yardım eden onları misafir edip koruyan Müslümanlara ne denir ?

 

 1. A) Muhacir       B) Hafız        C) Ensar       D) Müezzin

 

 5.Sınıf Hz Muhammeddin Hayatı Siyer 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Word Formatında

 1. “ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi ifade eder?

 

 1. A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
 2. B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
 3. C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
 4. D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?

 

 1. A) Kötülüğe yaklaşmaz
 2. B) Emanete ihanet etmez
 3. C) Üzerine düşen görevleri yapar
 4. D) Başkalarını hor görür

 

 1. “Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı”

 

Buna göre Hz. Muhammed hakkında hangi düşünceye sahip olabiliriz?

 

 1. A) İnsanları severdi
 2. B) Eğitime önem verirdi
 3. C) Öğrencilerini çok severdi
 4. D) Cami yapımına önem verirdi

13.Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen addır?

A)Hırıstiyanlar              B)Yahudiler

C)Ecnebiler                   D)Hanifler                    

 

 1. Hz. Muhammed Mekke’den Medine……

Yılında , …………………….ile birlikte hicret etti.

Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. A) 610 – Hz. Osman C)  622 – Hz. Ebubekir.
 2. B) 610 – Hz. Ali D) 632 – Hz. Ebubekir

 

 1. “İyi arkadaş ile kötü arkadaş; misk taşıyan attar ile ateş körükleyen demirciye benzer. Attar ya sana güzel kokularından bir miktar verir veya sen onun güzel kokularından bir miktar satın alırsın. Ya da yanında olduğun sürece ondan güzel bir koku duyarsın. Demirciye gelince; ya elbisen yakar yahut da yanında olduğun sürece ondan kötü bir koku duyarsın.”

 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yukarıdaki hadisle  anlam bakımından farklıdır?

 

 1. A) Sakla samanı, gelir zamanı.
 2. B) Üzüm üzüme baka baka kararır
 3. C) Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
 4. D) Misin yanına varan mis, pisin yanına varan pis kokar.

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz?

 

 1. A) Aile bireylerinin sorunlarını dinlerdi.
 2. B) Çocukları ve torunlarıyla şakalaşırdı.
 3. C) Çocukları arasında ayrım yapardı.
 4. D) Çocuklarının hatalarını bağışlardı

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here