Ana Sayfa 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soru ve Cevapları

6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soru ve Cevapları

486
0

6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soru ve Cevapları 

***Virüs taramasından geçmiştir. Aşağıdaki linkten indiriniz.

Link: 6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soruları


 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

 

ADSOYADSINIFNOTARİHNOT (RKM)NOT(YZ)
 1. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI VERİLEN KELİMELERDEN UYGUN OLANLARLA TAMAMLAYINIZ.                   (6×1=6  PUAN)

*Ramazan  – *Hz.Osman – *Ayet – *Sure – *610 – *632- *Hz.Ebu Bekir

 

Kur’anı Kerim ……610…….yılının ……..…… Ramazan ….………….ayında vahyedilmeye başlanmıştır. 114 ………sure………………… ve yaklaşık 6666……….AYET.…vardır.hz… …… Hz.Ebu Bekir ………zamanında kitap haline getirilmiş ve……… Hz.Osman ……zamanında çoğaltılmıştır.

 

 

 1.  İLAHİ KİTAPLARIN VE SUHUF’UN GÖNDERİLDİĞİ PEYGAMBERLERİ YAZINIZ.                                           (8×1=8  PUAN)

                                                                                                        

İLAHİ KİTAPLAR PEYGAMBERLER SUHUFPEYGAMBERLER
Kur’an-ı Kerim  àHZ …HZ MUHAMMED.. (as)10 sahife   àHz……ADEM… (as)
İncil                    àHz…İSA….. (as)30 sahife   àHz…… İRİSD…….. (as)
Zebur                 àHz…DAVUD.. (as)50 sahife   àHz… ŞİT………….. (as)
=Tevrat                àHz…MUSA..(as)10 sahife   àHz ……İBRAHİM.. (as)

=100

 1.  AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN DOĞRU VE YANLIŞ OLANLARINI  D/Y ŞEKLİNDE BELİRTİNİZ.                            (5X2=10 PUAN)

 

1DSon ilahi kitap Kur’an’ı Kerim’dir
2YSadece resul olan peygamberler insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.
3Yİlahi kitapların tamamı,hiç bozulmadan-aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
4Dİlahi kitaplar hem dünyada hem de ahirette insanları mutlu kılmayı amaçlar.
5DAsr suresinde; iman etmek, iyi ve güzel davranışlar öğütlenmiştir

 

 1.  AŞAĞIDAKİ SORULARA EVET / HAYIR ŞEKLİNDE CEVAPLAR VERİNİZ.                                                           (5X2=10 PUAN)

 

SORULAREVETHAYIR
1Allah her topluma peygamber göndermiş midir?X 
2Bütün peygamberlerin adı Kur’anı Kerim’de geçmekte midir? X
3Peygamber Efendimizin (as) en büyük mucizesi Kur’an’ı Kerim midir ?X 
4Peygamberler melek olsaydı daha iyi olur muydu? X
5Din, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak  için mi gönderilmiştir?X 

 

1Yüce Allah’ın peygamberlere vahyettiği  kitaplar3Nebi
2Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylar1İlahi Kitap
3Kendisine kitap veya suhuf gönderilmeyen  peygamberler5Peygamber
4Peygamberimize inen Kur’an ayetleri ni  yazmakla görevli kimseler2Mucize
5Allah’tan vahiy alan ve insanlara iyiyi, doğruyu  öğreten kişi4Vahiy Katibi

 

 1. AŞAĞIDAKİ SORULARI  CEVAPLAYINIZ.

  

 • Peygamberlerin niteliklerini yazarak
 • bir tanesini açıklayınız. (5+1 = 6 PUAN )

 

 • Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek
 • Güvenilir olmak
 • Akıllı ve zeki olmak
 • Günah işlemekten kaçınmak
 • : …akıllı ve zeki olmak pratik düşünmeleri sorunlara çözüm bulamları

    

  2)   Kur’an’ı Kerim’de adı geçen peygamberlerlerden 5 tanesinin adını yazınız.                       (***JOKER SORU***     5 PUAN )

 

 

1.   Hz……adem……………..….. (as)3.   Hz……nuh ..….. (as)    5.   Hz…davut…………..….. (as)
2.   Hz…lut………………………….. (as)4.   Hz…… isa ………….. (as) 

 

 

 

 

 

 

G.AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ                                                                                (10×5=50 PUAN)

 

Din Kültürü öğretmeni  öğrencilerinden resul olan peygamberlere örnek vermelerini  istemiştir.

Öğrencilerin cevapları ise şöyledir ;

* Ayşe :  Hz. Yusuf               * Oğuzhan :  Hz. İsa            *Mert :  Hz. Musa         * Elif :   Hz. Davut
 1. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış örnek vermiştir?
 2. A) Ayşe B) Oğuzhan                        C) Mert                                D) Elif

 

 1. Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Allah tarafından seçilirler                           B) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
 3. C) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir. D) Allah’ın gönderdiği tüm peygamberlerin toplam sayısı 25’tir.

 

 “Eğer, yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak bir melek gönderirdik.”

 (İsra Suresi 95. Ayet)

 1. Yukarıdaki ayete göre; Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir?
 2. A) İnsanın meleklere yakın olması
 3. B) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi
 4. C) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
 5. D) Meleklerin peygamberlik yapmak istememeleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
 2. A) Peygamberler istedikleri zaman mucize gösterebilirler.
 3. B) Hz. Peygambere verilen en büyük mucize Kur’an’ı Kerim’dir.
 4. C) Mucizenin amacı inanmayanları aciz bırakmak ve onları ikna etmektir.
 5. D) Mucize, Allah’a inanmayanların isteği üzerine peygamberlerin peygamberliğini ispatlamak içindir.

 

        I-   Allahın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak

II-   İnsanlara dini zorla kabul ettirmek

III-   İnsanlara güzel ahlaklı  olmayı öğretmek

IV-   İnsanları yanlızca Allaha ibadet etmeye çağırmak

 1.  Hangi şıkta peygamberlerin gönderiliş amaçları  doğru olarak verilmiştir
 2. A) I-III                         B)  I-II-IV                           C) I-III-IV                 D)  I-II-III-IV

 

 1. Allah niçin vahiy göndermiştir?
 2. A) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için
 3. B) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
 4. C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
 5. D) İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için

 

“Asra yemin ederim ki insanlar gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak……… İman edip iyi ameller  işleyenler,

  Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı  tavsiye edenler müstesnadır.”                         

 1. Yukarıda Asr suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 2. A) Namaz kılanlar B) İyi amel işleyenler C) İman edenler                D) İman edip iyi ameller  işleyenler

 

 1. Allah’ın mesajlarını peygamberlerine iletmesine ne ad verilir?
 2. A) Akıl          B) Vahiy                            C) Mucize                         D) Nebi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir?
 2. A) Hz.Yunus – Hz.İbrahim B) Hz.Musa- Hz. Adem C) Hz.Adem – Hz.Muhammed         D) Hz.İsa – Hz.Lut

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Arapça olarak indirilmiştir    B) Kur’an-ı Kerim günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir
 3. C) Kur’an-ı Kerim ilk ilahi kitaptır               D) Allah’ın sayfalar halinde gönderdiği ilahi kitaplara suhuf denir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP
1ABCD
2ABCD
3ABCD
4ABCD
5ABCD
ANAHTARI
6ABCD
7ABCD
8ABCD
9ABCD
10ABCD
 

 

        NOT: Süreniz 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

   ……………………………

DKAB ÖĞRETMENİ

 

 

 

B          BELEDİYE EVLERİ  ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

 

ADSOYADSINIFNOTARİHNOT (RKM)NOT(YZ)
  6/            /11/2018  

 

A        AŞAĞIDAKİ SORULARA EVET / HAYIR ŞEKLİNDE CEVAPLAR VERİNİZ.                                                           (5X2=10 PUAN)

 

SORULAREVETHAYIR
1Peygamber Efendimizin (as) en büyük mucizesi Kur’an’ı Kerim midir ?  
2İlahi kitaplar,  iyi-faydalı-güzel olanı öğrenmemiz  için mi gönderilmiştir?  
3Allah her topluma peygamber göndermiş midir?  
4Peygamberler melek olsaydı daha iyi olur muydu?  
5Bütün peygamberlerin adı Kur’anı Kerim’de geçmekte midir?  

 

 1.  İLAHİ KİTAPLARIN VE SUHUF’UN GÖNDERİLDİĞİ PEYGAMBERLERİ YAZINIZ.                                           (8×1=8  PUAN)

                                                                                                        

SUHUFPEYGAMBERLER İLAHİ KİTAPLAR   PEYGAMBERLER
10 sahife   àHz………………….….. (as) Tevrat                    à Hz………………….….. (as)
10 sahife   àHz……………….…….. (as) Zebur                      à Hz……………….…….. (as)
30 sahife   àHz………………….….. (as)  İncil                       à Hz………………….….. (as)
50 sahife   àHz……………….…….. (as) Kur’an-ı Kerim      à Hz……………….…….. (as)

 

 1.  AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN DOĞRU VE YANLIŞ OLANLARINI  D/Y ŞEKLİNDE BELİRTİNİZ.                            (5X2=10 PUAN)

 

1 Suhuf – Tevrat – Zebur ve İncil, günümüze kadar aslını koruyarak ulaşmıştır.
2 Asr suresinde; iman etmek, iyi ve güzel davranışlar öğütlenmiştir
3 Allah,bazı  peygamberlere vahiy göndermiştir.
4 Allah, hem dünyada hem de ahirette insanları mutlu kılmayı amaçladığı için peygamber göndermiştir
5 Tüm peygamberler öncelikle insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.

 

 1. AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARLA UYGUN OLAN KAVRAMLARI RAKAMLARLA EŞLEŞTİRİNİZ.                          (5X2=10 PUAN)

 

 

1Kendisine ilahi kitap  gönderilen  peygamberler Peygamber
2Yüce Allah’ın peygamberlere vahyettiği  kitaplar Resul
3Allah’tan vahiy alan ve insanlara iyiyi, doğruyu  öğreten kişi el-Emin
4Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylar İlahi Kitap
5Hz .Muhammed’e güvenilir olduğu için Mekkeliler tarafından verilen lakap Mucize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI VERİLEN KELİMELERDEN UYGUN OLANLARLA TAMAMLAYINIZ.                           (6×1=6  PUAN)

 *Ayet –  *Ramazan  – *Hz.Osman –  *Sure – *610 – *622- *Hz.Ebu Bekir

 

 

Kur’anı Kerim …………….yılının ……..………………….…….………….ayında vahyedilmeye başlanmıştır. 114 ……..…………….…… ve yaklaşık 6666………….…….…vardır.………………………………zamanında kitap haline getirilmiş ve……….…..…………………zamanında çoğaltılmıştır.

 

 

 1. AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

  

       1)   Peygamberlerin niteliklerini yazarak  bir tanesini açıklayınız.                                                                          ( 5+1 = 6 PUAN )

 

 

 

 

 •   :  …………………………………………………………………………………………………………………………

                                              ..………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

    

  2)   Kur’an’ı Kerim’de adı geçen peygamberlerlerden 5 tanesinin adını yazınız.                       (***JOKER SORU***     5 PUAN )

 

 

1.   Hz……………………………………..….. (as)3.   Hz……………………………………..….. (as)    5.   Hz……………………………………..….. (as)
2.   Hz………………………………………….. (as)4.   Hz………………………………………….. (as) 

 

 

 

 

 

G.AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ                                                                                (10×5=50 PUAN)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir?
 2. A) Hz.Adem – Hz.Muhammed B) Hz.Yunus – Hz.İbrahim    C) Hz.İsa – Hz.Lut       D) Hz.Musa- Hz. Adem

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
 2. A) Mucize, Allah’a inanmayanların isteği üzerine peygamberlerin peygamberliğini ispatlamak içindir.
 3. B) Mucizenin amacı inanmayanları aciz bırakmak ve onları ikna etmektir.
 4. C) Peygamberler istedikleri zaman mucize gösterebilirler.
 5. D) Hz. Peygambere verilen en büyük mucize Kur’an’ı Kerim’dir.

 

 1. Allah niçin vahiy göndermiştir?
 2. A) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
 3. B) İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için
 4. C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
 5. D) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için

 

 1. Din Kültürü öğretmeni öğrencilerinden resul olan peygamberlere örnek vermelerini  istemiştir.

Öğrencilerin cevapları ise şöyledir ;

* Ayşe :  Hz. Musa       * Oğuzhan :  Hz. Davut       *Mert :  Hz. Yusuf          * Elif : Hz. İsa 

      Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış örnek vermiştir?

 1. A) Ayşe B) Oğuzhan                        C) Mert                                D) Elif

 

 1. Peygamberimize inen Kur’an ayetlerini yazmakla görevli kimselere ne ad verilir?
 2. A) Vahiy katibi        B)Ensar                     C) Muhacir                  D) Sahabe

 6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soru ve Cevapları Devamı …….

   “Eğer, yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak  bir melek gönderirdik.”  (İsra Suresi 95. Ayet)

 1. Yukarıdaki ayete göre; Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir?
 2. A) Meleklerin peygamberlik yapmak istememeleri
 3. B) İnsanın meleklere yakın olması
 4. C) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
 5. D) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Allah’ın sayfalar halinde gönderdiği ilahi kitaplara suhuf denir                 B) Kur’an Farsça  olarak indirilmiştir
 3. C) Kur’an-ı Kerim günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir D) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır

 

        I-   Allahın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak

II-   İnsanları yanlızca Allaha ibadet etmeye çağırmak

III-   İnsanlara güzel ahlaklı  olmayı öğretmek

IV-   İnsanları dini kabule zorlamak

 1. Hangi şıkta peygamberlerin gönderiliş amaçları doğru olarak verilmiştir
 2. A) I-III-IV B) I-II-III                           C) I-II                     D) I-II-III-IV

 

“Asra yemin ederim ki insanlar gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak .……………………………,

  Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı  tavsiye edenler müstesnadır.”                         

 1. Yukarıda Asr suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 2. A) İyi amel işleyenler B) İman edip iyi amel işleyenler C) Namaz kılanlar          D) İman edenler

 

 1. Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir B) Allah tarafından seçilirler
 3. C) Kur’an’ı Kerim’de 24 peygamberin adı geçmektedir. D) Allah her topluma peygamber göndermiştir.

 

   CEVAP
1ABCD
2ABCD
3ABCD
4ABCD
5ABCD
ANAHTARI
6ABCD
7ABCD
8ABCD
9ABCD
10ABCD
 

 

  NOT: Süreniz 40 dakikadır. Başarılar dilerim.   

………………………………

DKAB ÖĞRETMENİ

6.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Yeni Müfredat Soru ve Cevapları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz