Ana Sayfa 8. Sınıf Dökümanları 8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 16-17-19-20-26-27-28-29

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 16-17-19-20-26-27-28-29

400
0

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 16-17-19-20-26-27-28-29

sayfa 16

1 soru:  Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886

2 soru:  Askeri Rüştiye-Selanik-1893

3 soru:  Harp Akademisi-İstanbul-1902

4 soru:  İstanbul Minber -1918

sayfa 17

Mustafa Kemal’in  askeri görevleri:

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi

Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp Türk Milleti’ni zafere ulaştırmıştır

31 Mart Olayı hareket ordusu İstanbul ‘da ki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı

Trablusgarp Mustafa k  de İtalyanlara karşı büyük mücadele vermesi

Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır

Gelibolu Kara Savaşları Arı burnu,Conkbayır ve Anafartalar da büyük başarılan kazanmıştır.

1soru:  Trablusgarp savaşı,Kafkasya savaşı,31 mart olayı,Çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı

2 soru:çok istekli,zeki ileri görüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır

sayfa 19

1 soru:

Mustafa kemal idadide bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı bu düşünürlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır

2 soru:

Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde Mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı

sayfa 20

a)

vatanseverliği:vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir

b)

cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açık sözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları

sayfa 26

İngiltere=itilaf ham madde ve Osmanlıyı paylaşma

Fransa =itilaf orta doğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar

Almanya=ittifak İngiltere ve Fıransa‘nın alamadığı toprakları almak

Avusturya-Macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve Ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır

İtalya=itilaf daha önceden Trablusgarp’ı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti

3) yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

sayfa 27

1 Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ’a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı

2 MKemal Paşa’nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir

3 zaten verdim

4 Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

sayfa 28

merhaba ağabeycim nasılsın aygunhoca.com  Beni sorarsan ben çok iyim Çanakkale cephesindeyim

Ben buraya askeri arabalarla geldim Cephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri var Komutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burada canımı Türk askerine vermişim çokta iyitim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum

sayfa 29

1.soru

a:

Boğazlardan geçip çarlık Rusya’sına yardım etmek

b:

İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir Osmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder

2.soru

(5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında , Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3.soru

(7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır

4 SORU:

a)Osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5.soru:

(12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri aygunhoca.com bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslında Mesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklar Hiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır Bu madde oldukça ucu açık bir maddedir Çünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişler İstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı’ya saldırabilirler Osmanlı işgale açık hale gelmiştir

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardır Osmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır

İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları: Sayfa:27-29-32-33-34-35

SAYFA 27, 2. ETKİNLİK MUSTAFA KEMAL PAŞA NE DÜŞÜNÜYOR?

2. M. Kemal Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmaması gerektiğini söylüyor. Ama İttihat ve Terakkiciler tam tersine savaşa katılınması gerektiğini söylüyor.

3.  M. Kemal ileri görüşlülüğü ile savaşın sonunu tahmin etmiştir. Fakat kimse ona inanmamıştır. Hâlbuki M. Kemal doğru tahmin etmiştir.

4.  Ben Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini onun ileri görüşlülük özelliğiyle ilişkilendiririm.

SAYFA 29, 4.ETKİNLİK ATEŞKES BÖYLE Mİ OLUR?

1. a)   Boğazlar İtilaf Devletleri’nin eline geçerse istedikleri gibi kullanabilecekler.

b)    Çok rahat bir şekilde işgal edilebilirler.

2. a) Ordu olmayacak ve Osmanlı Devleti’ni kolaylıkla bitirebilecekler.

b) Ordu olmayınca kendilerini savunamayacaklar.

3. a) Böylece ülkeyi yavaş yavaş işgal edebilecekler.

b) Ülke dağılacak, bağımsızlık elden gidecek.

4. a) Osmanlı Devleti’nin ulaşım araçlarını kullanarak onların işgale karşı direnişlerini hafifletecekler.

b) Kendi ulaşımlarını sağlayamayacaklar ve işgal sırasında haberleşme, yardımlaşma gibi olanaklardan yoksun olacaklar.

5. a) İletişimi keserek Osmanlı’nın canlanmasını engellemek veya yapacağı hareketlerden haberdar olmak.

b)    Halk birbirleriyle iletişim kuramayarak yapacakları hareketlenmelerden, haberlerden haberdar olamayacaklar.

SAYFA 32, 7. ETKİNLİK ALEVLER SARMIŞ YURDUN DÖRT YANINI

1. Kurtuluş Savaşı ve cephelerde düşün şehitlerimiz.

2.  Yangınların, taarruzun veya silahların simgesi olabilir.

3.  Ölen şehitlerin mezarlarının simgesi olabilir.

4.  Yaralanmış, vurulmuş, yanındaki cephe arkadaşını şehit vermiş bir askeri anlatmaktadır.

5.  Savaşta çok fazla ölen, yaralanın olduğu, yani çok kayıp olduğu mesajını veriyor.

6.  Ben karşılıklı taarruzu resmederdim. Çünkü savaşı en güzel o simgeliyor.

SAYFA 33, 8. ETKİNLİK KONGRE YAPIYORUZ

1.Azınlıkların işgaline, ayaklanmalarına karşı halkı mücadeleye çağırmak.

2.  Her ikisi de halkı örgütlemek için yapılmış.

3.  Hepsi milli mücadeleyi başlatmak veya milli mücadele ile ilgili halkı bilinçlendirmek için yapılmış.

4.  Halkı örgütleyerek milli direnişi artırmak.

5.  Ülkenin işgal edilmesini engellemek ve vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapmak.

SAYFA 34, 9. ETKİNLİK M. KEMAL PAŞA’NIN ROTASI

1.    Samsun

2.    Amasya

3.    Erzurum

4.    Sivas

SAYFA 35, 10. ETKİNLİK PARA YOK AMA…

1.  Milletvekillerinin ümitsizliğe kapılması

Paranın, yiyecek yemeğin, yatacak yerin yani ekonomik durumun kötü olması.

2.   Mecliste konuşmalar yapmıştır.

3.   Mustafa Kemal Paşa’nın sorunlar karşısındaki tutumu, onun liderlik, karalılık, azim gibi özelliklerini gösteriyor.

4.   Ben halktan, zenginlerden toplayabildiğimiz kadar para toplayıp biraz olsun meclisi rahatlatırdım.

. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa:37-43-44-45-46-48- Cevapları

SAYFA 37, 12. ETKİNLİK BİR RÖLYEFİN ANLATTIKLARI

1.  Meclis ve savaşa katılan askerler, halk.

2.  Atatürk: Mecliste konuşmaktan ve halkı direnişe davet edip, ülkeyi kurtaracağını düşündüğünden dolayı çok mutlu olabilir.          

3.  Halkın ve meclisin direnişi anlatılmak istenmiştir.

4.  Meclisteki halka selam veriyor.

5.  Atatürk ve halk tasvir edilmiş.

6.  Atatürk’ün halka selam vermesi. Çünkü halka selam vererek saygısını gösteriyor.

7.  Ülkede yaşayan azınlıkların ve saltanat yanlılarının çıkarmış olması.

SAYFA 43, 1. ETKİNLİK DOĞU CEPHESİ KOMUTANIYIM

Sayın Paşa’m, biz Ermenilerin daha fazla göz yummaya devam edersek iyice tepemize çıkacaklar. Şimdiki hedefleri ise bu bölgedeki 15. Kolorduya saldırmak. Bunun yanında da Türk halkına karşı büyük zulüm yapmaktadırlar. Eğer emir buyurursanız bu durumu durdurabiliriz.

Gereğini arz ederim.

SAYFA 44, 2. ETKİNLİK BİR ESER OKUYALIM

NUTUK

Eser milli mücadele dönemini ve TBMM dönemini anlatıyor.

Atatürk’ün konuşmalarına, bulunduğu yerlere, o zaman ki durumlara yer veriyor.

1.  1919–1927 döneminde ve Atatürk tarafından yazılmış.

2.  Hayır yok.

3.  Kendisine eşlik eden komutanlar, halk.

4.  Sütçü İmam gibi isimler.

5.  Cephelerde askerlerin komutanlığı.

SAYFA 45, 3. ETKİNLİK GAZETE HABERİ YAZIYORUM

1.  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yazılmış.

2.  Halk bağımsızlığa, vatan bütünlüğüne öyle inanmış ki savaşta canlarını feda edercesine savaşıyorlar. Ama düşmanlarda bu azim bu iman yok.

3. Bu savaşın komutanı M. Kemal.

4.  Bahsedilen düşman Yunanistan.

5. 1. Dünya Savaşı, Sevr Antlaşması.

6. Lozan Barış Antlaşması.

7. Polatlı ya kadar ilerlemiştir.

8. Ülkeyi ele geçirmek.

SAYFA 46, 4. ETKİNLİK İSTİKLÂL MARŞI

1.  İlk kıtadan anlıyoruz.

2.  Sonsuza dek, sönmez.

3.   Kahraman ırkı olduğu için.

4.  İlk kıtanın son iki satırından anlıyoruz.

5.   Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Burada tüm ülkenin topraklarında savaş olduğunu, kan döküldüğünü, bu vatanın kolay kazanılmadığını ve bu vatanın kimseye verilmemesi gerektiğini anlatıyor.

SAYFA 48, 6. ETKİNLİK TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

1.   Halkın birleşmesi ve vatanın korunması için gerek duyulmuş

2.   Ülkenin savaştan yenik çıkması sebebiyle durumlar kötü olduğundan herkesin orduya yardım etmesi gerekiyor.

3.   Ordunun kara taşıtlarına ihtiyacı vardı. Böylece ulaşımlarını yapacaklardı. Stoklara bu nedenle el konulmuştur.

4.   patiska= beyaz kumaş mıh= çivi potin= ayakkabı

5.   Cephelere; ilkyardım, cephane, yiyecek taşınmış olabilir.

6.   Cephelere, her türlü önemli noktalara yemek yapılabilir.

7.   Kendilerini savundukları için silah ve cephane bulunuyor.

8.   Azınlıklardan kalmış olabilir.

9.  Lazım olduğunda hemen bulunması. Ordumuza gerekli mühimmat sağlanmış olabilir.

10.   Cephelere yük taşımak için el konulmuştur.

11.  İnsanları bir çatıda örgütleyebiliriz.

8.Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 81-82-83-84-86-87-88-94

sayfa 81

1- ileri görüşlü,vatansever,mantıklı

2- Güçlülüğü,savaş azmi,vatanseverliği

sayfa 82

1-  sanat, cumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu

sanat,günümüz:Sanat okulları,güzel sanatlar okulları açıldı sanata önem verildi

spor,cumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu

spor,günümüz: spor okulları çoğaldı,spora ilgi arttı,faaliyetler düzenlendi

2- Atatürk Türk milletini her zaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister

3- çok zor ve kötü olurdu insanlar kendilerini ifade edemezlerdi

4-  Sanat,adı ile kalırdı hiçbir gelişme olmazdı

sayfa 83

1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından

2- kadınlar çok önemli- sevgi vermeliyiz şiddet değil kadın dövülmez kadın

3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara

4-kadınlarımıza önem verildiğini

sayfa 84

KADIN

Kadınlara değer vermeli

Onları dövmemeli

Kadınları korumalı

Korumayanları uyarmalı

Sayfa 86

1-)  Okulun çok küçük olması,

Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,

Geçim sıkıntısından dolayı aygunhoca.com okula gidilemediğini,

Eğitim hakkının kısıtlandığını anlatıyor

2-)  Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını dile getiriyor

3-)teknoloji geliştiği için daha çok teknolojik alet kullanırdım.

4-) Kadınların yetiştireceği fedakar ilerlemiş çocuklarla geleceğin parlak olacağını düşündüğü için

sayFa 87:

1)  eski çağdaşlık denilen şeyh Sait birliklerinin hilafeti geri döndürmek istedikleri şeyler ve de MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN bize sağladığı çağdaşlıklar

2)  sözleşmeler yürürlüğe girmiştir

Sayfa 88

1  Kadınların bu işlerle uğraşmış olması yeni nesle de ümit vererek geleceği aydınlatmaktadı

2  Erkekler kadar kendilerinin de siyaset hakkı olduğunun kavranmasında ilerleme olduğunun göstergesidir

sayfa 94

Atatürkçülük nitelikleri:

*akılcı ve bilimci

*laik

*eşit hakçı

Atatürkçülük amaçları:

*ülke bütünlüğünün korunmasını sağlamak

*çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak

*tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

Atatürkçülük ilkeleri:

*cumhuriyetçilik

*milliyetçilik

*halkçılık

*devletçilik

*laiklik

*inkılapçılık

Atatürk ilkeleri amaçları:

*Türk insanını atılgan, barışçı yapmak

*Türk milletinin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Atatürk ilkeleri temel esasları:

*vatan sevgisi

*milli dil

*milli tarih bilinci

Atatürk ilkeleri ortak özellikleri:

*Atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişlerdir.

*ilkeler akla ve mantığa uygundur.

*taklitçilik yoktur.

Kaynak: aygunhoca.com

sayfa 16

1 soru:  Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886

2 soru:  Askeri Rüştiye-Selanik-1893

3 soru:  Harp Akademisi-İstanbul-1902

4 soru:  İstanbul Minber -1918

sayfa 17

Mustafa Kemal’in  askeri görevleri:

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi

Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp Türk Milleti’ni zafere ulaştırmıştır

31 Mart Olayı hareket ordusu İstanbul ‘da ki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı

Trablusgarp Mustafa k  de İtalyanlara karşı büyük mücadele vermesi

Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır

Gelibolu Kara Savaşları Arı burnu,Conkbayır ve Anafartalar da büyük başarılan kazanmıştır.

1soru:  Trablusgarp savaşı,Kafkasya savaşı,31 mart olayı,Çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı

2 soru:çok istekli,zeki ileri görüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır

sayfa 19

1 soru:

Mustafa kemal idadide bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı bu düşünürlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır

2 soru:

Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde Mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı

sayfa 20

a)

vatanseverliği:vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir

b)

cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açık sözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları

sayfa 26

İngiltere=itilaf ham madde ve Osmanlıyı paylaşma

Fransa =itilaf orta doğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar

Almanya=ittifak İngiltere ve Fıransa‘nın alamadığı toprakları almak

Avusturya-Macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve Ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır

İtalya=itilaf daha önceden Trablusgarp’ı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti

3) yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

sayfa 27

1 Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ’a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı

2 MKemal Paşa’nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir

3 zaten verdim

4 Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

sayfa 28

merhaba ağabeycim nasılsın aygunhoca.com  Beni sorarsan ben çok iyim Çanakkale cephesindeyim

Ben buraya askeri arabalarla geldim Cephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri var Komutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burada canımı Türk askerine vermişim çokta iyitim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum

sayfa 29

1.soru

a:

Boğazlardan geçip çarlık Rusya’sına yardım etmek

b:

İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir Osmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder

2.soru

(5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında , Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3.soru

(7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır

4 SORU:

a)Osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5.soru:

(12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri aygunhoca.com bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslında Mesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklar Hiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır Bu madde oldukça ucu açık bir maddedir Çünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişler İstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı’ya saldırabilirler Osmanlı işgale açık hale gelmiştir

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardır Osmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır

İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları: Sayfa:27-29-32-33-34-35

SAYFA 27, 2. ETKİNLİK MUSTAFA KEMAL PAŞA NE DÜŞÜNÜYOR?

2. M. Kemal Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmaması gerektiğini söylüyor. Ama İttihat ve Terakkiciler tam tersine savaşa katılınması gerektiğini söylüyor.

3.  M. Kemal ileri görüşlülüğü ile savaşın sonunu tahmin etmiştir. Fakat kimse ona inanmamıştır. Hâlbuki M. Kemal doğru tahmin etmiştir.

4.  Ben Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini onun ileri görüşlülük özelliğiyle ilişkilendiririm.

SAYFA 29, 4.ETKİNLİK ATEŞKES BÖYLE Mİ OLUR?

1. a)   Boğazlar İtilaf Devletleri’nin eline geçerse istedikleri gibi kullanabilecekler.

b)    Çok rahat bir şekilde işgal edilebilirler.

2.a) Ordu olmayacak ve Osmanlı Devleti’ni kolaylıkla bitirebilecekler.

b) Ordu olmayınca kendilerini savunamayacaklar.

3. a) Böylece ülkeyi yavaş yavaş işgal edebilecekler.

b) Ülke dağılacak, bağımsızlık elden gidecek.

4. a) Osmanlı Devleti’nin ulaşım araçlarını kullanarak onların işgale karşı direnişlerini hafifletecekler.

b) Kendi ulaşımlarını sağlayamayacaklar ve işgal sırasında haberleşme, yardımlaşma gibi olanaklardan yoksun olacaklar.

5. a) İletişimi keserek Osmanlı’nın canlanmasını engellemek veya yapacağı hareketlerden haberdar olmak.

b)    Halk birbirleriyle iletişim kuramayarak yapacakları hareketlenmelerden, haberlerden haberdar olamayacaklar.

SAYFA 32, 7. ETKİNLİK ALEVLER SARMIŞ YURDUN DÖRT YANINI

1. Kurtuluş Savaşı ve cephelerde düşün şehitlerimiz.

2.  Yangınların, taarruzun veya silahların simgesi olabilir.

3.  Ölen şehitlerin mezarlarının simgesi olabilir.

4.  Yaralanmış, vurulmuş, yanındaki cephe arkadaşını şehit vermiş bir askeri anlatmaktadır.

5.  Savaşta çok fazla ölen, yaralanın olduğu, yani çok kayıp olduğu mesajını veriyor.

6.  Ben karşılıklı taarruzu resmederdim. Çünkü savaşı en güzel o simgeliyor.

SAYFA 33, 8. ETKİNLİK KONGRE YAPIYORUZ

1.Azınlıkların işgaline, ayaklanmalarına karşı halkı mücadeleye çağırmak.

2.  Her ikisi de halkı örgütlemek için yapılmış.

3.  Hepsi milli mücadeleyi başlatmak veya milli mücadele ile ilgili halkı bilinçlendirmek için yapılmış.

4.  Halkı örgütleyerek milli direnişi artırmak.

5.  Ülkenin işgal edilmesini engellemek ve vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapmak.

SAYFA 34, 9. ETKİNLİK M. KEMAL PAŞA’NIN ROTASI

1.    Samsun

2.    Amasya

3.    Erzurum

4.    Sivas

SAYFA 35, 10. ETKİNLİK PARA YOK AMA…

1.  Milletvekillerinin ümitsizliğe kapılması

Paranın, yiyecek yemeğin, yatacak yerin yani ekonomik durumun kötü olması.

2.   Mecliste konuşmalar yapmıştır.

3.   Mustafa Kemal Paşa’nın sorunlar karşısındaki tutumu, onun liderlik, karalılık, azim gibi özelliklerini gösteriyor.

4.   Ben halktan, zenginlerden toplayabildiğimiz kadar para toplayıp biraz olsun meclisi rahatlatırdım.

. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa:37-43-44-45-46-48- Cevapları

SAYFA 37, 12. ETKİNLİK BİR RÖLYEFİN ANLATTIKLARI

1.  Meclis ve savaşa katılan askerler, halk.

2.  Atatürk: Mecliste konuşmaktan ve halkı direnişe davet edip, ülkeyi kurtaracağını düşündüğünden dolayı çok mutlu olabilir.          

3.  Halkın ve meclisin direnişi anlatılmak istenmiştir.

4.  Meclisteki halka selam veriyor.

5.  Atatürk ve halk tasvir edilmiş.

6.  Atatürk’ün halka selam vermesi. Çünkü halka selam vererek saygısını gösteriyor.

7.  Ülkede yaşayan azınlıkların ve saltanat yanlılarının çıkarmış olması.

SAYFA 43, 1. ETKİNLİK DOĞU CEPHESİ KOMUTANIYIM

Sayın Paşa’m, biz Ermenilerin daha fazla göz yummaya devam edersek iyice tepemize çıkacaklar. Şimdiki hedefleri ise bu bölgedeki 15. Kolorduya saldırmak. Bunun yanında da Türk halkına karşı büyük zulüm yapmaktadırlar. Eğer emir buyurursanız bu durumu durdurabiliriz.

Gereğini arz ederim.

SAYFA 44, 2. ETKİNLİK BİR ESER OKUYALIM

NUTUK

Eser milli mücadele dönemini ve TBMM dönemini anlatıyor.

Atatürk’ün konuşmalarına, bulunduğu yerlere, o zaman ki durumlara yer veriyor.

1.  1919–1927 döneminde ve Atatürk tarafından yazılmış.

2.  Hayır yok.

3.  Kendisine eşlik eden komutanlar, halk.

4.  Sütçü İmam gibi isimler.

5.  Cephelerde askerlerin komutanlığı.

SAYFA 45, 3. ETKİNLİK GAZETE HABERİ YAZIYORUM

1.  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yazılmış.

2.  Halk bağımsızlığa, vatan bütünlüğüne öyle inanmış ki savaşta canlarını feda edercesine savaşıyorlar. Ama düşmanlarda bu azim bu iman yok.

3. Bu savaşın komutanı M. Kemal.

4.  Bahsedilen düşman Yunanistan.

5. 1. Dünya Savaşı, Sevr Antlaşması.

6. Lozan Barış Antlaşması.

7. Polatlı ya kadar ilerlemiştir.

8. Ülkeyi ele geçirmek.

SAYFA 46, 4. ETKİNLİK İSTİKLÂL MARŞI

1.  İlk kıtadan anlıyoruz.

2.  Sonsuza dek, sönmez.

3.   Kahraman ırkı olduğu için.

4.  İlk kıtanın son iki satırından anlıyoruz.

5.   Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Burada tüm ülkenin topraklarında savaş olduğunu, kan döküldüğünü, bu vatanın kolay kazanılmadığını ve bu vatanın kimseye verilmemesi gerektiğini anlatıyor.

SAYFA 48, 6. ETKİNLİK TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

1.   Halkın birleşmesi ve vatanın korunması için gerek duyulmuş

2.   Ülkenin savaştan yenik çıkması sebebiyle durumlar kötü olduğundan herkesin orduya yardım etmesi gerekiyor.

3.   Ordunun kara taşıtlarına ihtiyacı vardı. Böylece ulaşımlarını yapacaklardı. Stoklara bu nedenle el konulmuştur.

4.   patiska= beyaz kumaş mıh= çivi potin= ayakkabı

5.   Cephelere; ilkyardım, cephane, yiyecek taşınmış olabilir.

6.   Cephelere, her türlü önemli noktalara yemek yapılabilir.

7.   Kendilerini savundukları için silah ve cephane bulunuyor.

8.   Azınlıklardan kalmış olabilir.

9.  Lazım olduğunda hemen bulunması. Ordumuza gerekli mühimmat sağlanmış olabilir.

10.   Cephelere yük taşımak için el konulmuştur.

11.  İnsanları bir çatıda örgütleyebiliriz.

8.Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 81-82-83-84-86-87-88-94

sayfa 81

1- ileri görüşlü,vatansever,mantıklı

2- Güçlülüğü,savaş azmi,vatanseverliği

sayfa 82

1-  sanat, cumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu

sanat,günümüz:Sanat okulları,güzel sanatlar okulları açıldı sanata önem verildi

spor,cumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu

spor,günümüz: spor okulları çoğaldı,spora ilgi arttı,faaliyetler düzenlendi

2- Atatürk Türk milletini her zaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister

3- çok zor ve kötü olurdu insanlar kendilerini ifade edemezlerdi

4-  Sanat,adı ile kalırdı hiçbir gelişme olmazdı

sayfa 83

1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından

2- kadınlar çok önemli- sevgi vermeliyiz şiddet değil kadın dövülmez kadın

3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara

4-kadınlarımıza önem verildiğini

sayfa 84

KADIN

Kadınlara değer vermeli

Onları dövmemeli

Kadınları korumalı

Korumayanları uyarmalı

Sayfa 86

1-)  Okulun çok küçük olması,

Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,

Geçim sıkıntısından dolayı aygunhoca.com okula gidilemediğini,

Eğitim hakkının kısıtlandığını anlatıyor

2-)  Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını dile getiriyor

3-)teknoloji geliştiği için daha çok teknolojik alet kullanırdım.

4-) Kadınların yetiştireceği fedakar ilerlemiş çocuklarla geleceğin parlak olacağını düşündüğü için

sayFa 87:

1)  eski çağdaşlık denilen şeyh Sait birliklerinin hilafeti geri döndürmek istedikleri şeyler ve de MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN bize sağladığı çağdaşlıklar

2)  sözleşmeler yürürlüğe girmiştir

Sayfa 88

1  Kadınların bu işlerle uğraşmış olması yeni nesle de ümit vererek geleceği aydınlatmaktadır

2  Erkekler kadar kendilerinin de siyaset hakkı olduğunun kavranmasında ilerleme olduğunun göstergesidir

sayfa 94

Atatürkçülük nitelikleri:

*akılcı ve bilimci

*laik

*eşit hakçı

Atatürkçülük amaçları:

*ülke bütünlüğünün korunmasını sağlamak

*çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak

*tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

Atatürkçülük ilkeleri:

*cumhuriyetçilik

*milliyetçilik

*halkçılık

*devletçilik

*laiklik

*inkılapçılık

Atatürk ilkeleri amaçları:

*Türk insanını atılgan, barışçı yapmak

*Türk milletinin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Atatürk ilkeleri temel esasları:

*vatan sevgisi

*milli dil

*milli tarih bilinci

Atatürk ilkeleri ortak özellikleri:

*Atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişlerdir.

*ilkeler akla ve mantığa uygundur.

*taklitçilik yoktur.

8. Sınıf, inkılap, Tarihi, Çalışma, Kitabı, ÇK cevapları, Sayfa 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29

Kaynak: http://aygunhoca.com/tc-inklap-tarihi-ve-ataturk/163-t-c-nklap-tarihi-ve-atatuerkcueluek-calma-kitab-.html

Önceki İçerikEğik, El Yazısı,Alfabe, Türk Alfabesi,Alfabemizin Yazımı
Sonraki İçerik8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137-138-139

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz