Ana Sayfa 8. Sınıf Dökümanları 8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71,72,73,74,75,76,77,78 cevaplar

8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71,72,73,74,75,76,77,78 cevaplar

830
0

 8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71,72,73,74,75,76,77,78 cevaplar

Sayfa 71 Denizciliğimiz

A. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

(Y)  1. Cumhuriyet Döneminden önce denizcilik işleri Türkler tarafından yürütülüyordu.

(D)  2. Cumhuriyet Döneminde limanü tersane ve gemi yapımına önem verildi.

(Y)  3. Cumhuriyet sonrasında deniz ticaretiyle ilgili birçok kurum ve kuruluşun yabancıların elinde kalmasına izin verildi.

(Y)  4. Cumhuriyetle birlikte kendi karasularımızda deniz taşımacılığı yapma hakkı yabancılara tanındı.

(D)  5. Cumhuriyet sonrasında denizcilikle ilgili her türlü iş ve işlem bir bütün olarak ele alındı.

(D)  6. Denizcilik; taşımacılık, ticaret, spor ve güvenlik alanlarıyla ilgili bir daldır.

(D)  7. Kabotaj, yabancı ülkelerin dayatmaları sonucu çıkarılmış bir kanundur.

(Y)  8. Ülkemizde denizcilik iş ve işlemlerini yürüten bir bakanlık bulunmaktadır.

(D)  9. Her türlü denizcilik işlerinin Türklerin eline geçmesi günümüzde “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

(Y)  10 . Kabotaj Kanunu sayesinde, deniz taşımacılığı ve ticaretiyle uğraşan Türk vatandaşları, avantajlı bir duruma gelmişlerdir.

(D)  11.Kabotaj Kanunu, Türkiye’nin millî iktisat anlayışına uygun olarka çıkarılmıştır.

(D)  12. Deniz filoları ve deniz taşımacılığı bir ülkenin ekonomisi açısından önemlidir.

(Y)  13. Ülkemiz kendi karasularında  güvenliği sağlamakla ancak buralarda deniz ticareti uluslararası bir komisyonca kontrol edilmektedir.

B. Kabotaj Kanunu’yla elde edilen kazanımlardan hareketle Türklerin 1926 yılı ve önce ve sonrasında denizcilikte haklarını karşılaştırınız.

1926 Öncesi

•Yabancı gemilere Türk karasularında ve limanlarda ticaret yapma izni verildi.

•Osmanlı kabotaj hakkına sahip değildi.

•Gemiler hep yabancıydı.

•İşletim yabancıların elindeydi.

1926 Sonrası

•Kabotaj hakkı verildi.

•Kanunlar çıkarıldı.

Sayfa 72 Gazi Mustafa Kemal’e Telgraf

   Mustafa Kemal Atatürk, kendisini düzenleyen suikast girişiminden sonra ülkenin her yerinden, vatandaşların duygularını dile getirdikleri binlerce mektup ve telgraf almıştır. Siz de Mustafa Kemal’e, onun yolundan yürüyeceğinizi, cumhuriyete, çağdaşlaşmaya, ilke ve inkılaplara sonsuza kadar bağlı kalacağınızı bildiren, girişilen suikasttan dolayı üzüntü ve duygularınızı içeren bir telgraf yazınız.

 Sayın Paşam

Başınızdan geçen olay için içten geçmiş olsun dileklerimi kutlarım. Bu ülke bu halk size minnettar. Ama bazıları nankör.  Bu olayda görüldüğü gibi. İlke ve inkılaplarınız, kurduğunuz yeni devlet yeni nesile emanet. Padişahın ailesine değil. Size bunlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunar ilke ve inkılaplara hayatımın sonuna kadar bağlı kalacağıma and içerim. Saygılar…

 

   Suikast girişiminden sonra Atatürk’ün, o günlerde, kendisine gönderilen mektup ve telgraflara genel bir cevap niteliği taşıyan aşağıdaki demecini okuyunuz. Bununla ilgili soruyu yanıtlayınız.

   “Sonuçsuz bırakılan öldürme girişimi nedeniyle topluluklardan, kuruluşundan, görevlerinden, komutanlardan, subaylardan, milletvekillerinden, bütün arkadaş ve vatandaşlarımdan aldığım, içten üzüntülerini dile getiren mektuplar ve telgraf yazılarından doyalı çok duygulandığımı belirtir, onalra teşekkürlerimi sunarım.

   Alçak girişimin benim kişiliğimden çok, kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüce ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna kuşku yoktur. Bu nedenle genelde gösterilen duygularla cumhuriyet ve ilkelerimize olan bağlılığın ne derece sonsuz olduğuna bir kez daha inandım. Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında akıl ve bilincinde kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan bir ilkelerimizin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar çok zayıf dimağlı talihsizlerdir…”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 706.)

   Mustafa Kemal, demecinde suikast girişimini nasıl değerlendirmiştir?

Atatürk bu saldırıyı kınamış ve mektuplarla Türk halkının ona bağlılığını bir daha anlamıştır.

Sayfa 73 Nutuk’u Anlamak

   Aşağıdaki metin Nutuk’un Almanca çevirisinde yer alan ön sözden alınmış bir bölümdür. Metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 Ön Söz

“ Bu söylevin şekli ve kapsamı gibi içeriği de olağanüstü olup yüzlerce yıllık Türk tarihi ve konuşmacının halkının yönetimini ele almak ve onu zillet ve yıkıntıdan çıkarıp özgürlük ve yüceltmeye götürmek üzere kendisini görevlendirilmiş hissettiği günden itibaren yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Dış tehlikenin uzaklaşmış ve içeride köktenm önlemlerle yeni bir geleceğin temellerinin atılmış olduğu bugün, Mustafa Kemal Paşa halkına, yeni Türkiye’nin nasıl olmuş olduğunu hangi esaslar üzerine kurulmuş oldupunu ve geleceğe hangi yollara ulaşılması gerektiğini göstermek zorunluluğunu hissetmişti.”

(Zeki Cemil Arda, Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Almanca Çevirisinde Yer Alan Ön Söz)

1. Nutuk niçin Almancaya çevrilmiş olabilir?

Nutuk dünya çapında bir kitap olduğu için.

2. Ön Söz’de Atatürk’ün hangi özelliklerinden söz edilmeketedir?

İleri görüşlüğü ve çağdaşlığı

3. Ön Söz’e göre Nutuk, hangi konularda bilgi vermektedir?

Zorlukları ve çaresizliği

4. Atatürk, Nutuk’u hangi amaçla yazmıştır?

O günleri anlatmak ve yeni nesile ışık tutsun diye yazmıştır.

5. Nutuk’ta yer alan konu başlıklarını inceleyerek Nutuk’un hangi konualrı kapsadığını yazınız.

Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Samsun’dan TBMM’nin açılışına kadar olan kısmdır. İkinci bölüm TBMM dönemidir. Üçüncü bölüm Cumhuriyet bölümüdür.

6. Nutuk’un ön sözünü siz hazırlayacak olsanız bu bölümde neler yazardınız?

O günlerin zorluğunu, yeni nesilin görevlerini, ilke ve inkılaplara bağlılığın önemini yazardım.

Sayfa 74 Atatürk’e Göre Eğitim

A. Aşağıda 1, 2 ve 3. soruların her biri için Atatürk’ün sözleri yer almaktadır. Bu sözleri okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.

1. “En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum olarka yaşatır veya bir milleti esaret ve yoksulluğa ter eder.” (Atatürk’ün Eğitimle İlgili Düşünceleri, s. 117.)

Mustafa Kemal Paşa’ya göre eğitimin toplum yaşamında nasıl bir rolü vardır?

Atatürk için en önde gelenlerdendir. Milleti esaret ve cahillikten kurtarır.

2. “ Bugün hepimizin en önemli ve en verimli görevimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarı olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.” (Atatürk’ün Eğitimle İlgili Düşünceleri, s. 119.)

Sizce Mustafa Kemal Paşa, bir milletin kurtuluşunu millî eğitimde görmüştür?

Eğitimin milleti özgür, bağımsız, çağdaş bir toplum yapacağı için

3. “Okul, genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve memlekete sevgiyi, özgür yaşamayı, onuru, bağımsızlığı, öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman, onu kurtarabilmek için izlenmesi uygun en güvenli yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların, aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları gerekir. Bunu da sağlayacak yine okuldur.” (Atatürk’ün Eğitimle İlgili Düşünceleri, s. 223, 225.)

Mustafa Kemal Paşa’ya göre okullarda eğitim öğretim gören kişiler hangi özellikleri kazanmalıdırlar?

Saygıyı, millet ve memlekete sevgisi, özgür yaşamayı, onuru, bağımsızlığı kazandırır.

B. Tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Tablo 1: Okul ve Öğrenci Sayıları

YılıOkul sayısıÖğrenci sayısı

1923-19244989348.687

1937-19386908859.798

2003-200452.00018.678.262

2005-200654.95320.442.401

Maarif İstatistikleri 1937-1938, No:145, s.II; MEB

1. Öğrenci sayısında yıllara göre nasıl bir değişim görüyorsunuz? Bu değişim okul sayısını nasıl etkilemektedir?

Okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır.

2. Tabloyu dikkate alarak eğitim alanındaki gelişmeleri yorumlayınız.

Bu artışla ülkemiz okur yazar olmuş, bilimsel alanlarda ilerlemiştir.

 Sayfa 75 Tarihimi ve Dilimi Araştırıyorum

   “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

(Utkan Kocatür, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.281.)

Atatürk’ün Türk tarihinin araştırılmasına verdiği önemi düşünerek yukarıdaki sözü açıklayınız.

Bu şekilde genç geçmişini tanıyıp o ceseretle büyük işlere imza atacak.

2. Türk Tarih Kurumunun www.ttk.gov.tr İnternet sayfasına giriniz. İnternes sayfasından yararlanarak aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. Tablonuza bir isim veriniz.

ProjelerBaşlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi, Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi, Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi

Bilimsel toplantılarİdil-Ural Sempozyomu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Uluslararası Tarih Sempozyomu

Yeni çıkan yayınlarAvrasya Türkologları Sözlüğü, Tarih Araştırmalarında Usûl

3.                            

                 DAĞARCIĞINIZA HER GÜN İKİ SÖZ

                 e-POSTANI BİLDİR HER GÜN İKİ KELİME ADRESİNE GELSİN

Türk Dil Kurumu, elektronik posta adresini bildiren herlese günde iki   kelimeyi, anlamı ile birlikte ücretsiz olarka gönderiyor.

   “Dağarcığınıza Her Gün İki Söz” uygulamasından yararlanmaya ne dersiniz? Türk Dil Kurumunun www.tdk.gov.tr İnternet sayfasına giriniz. Dağarcığınıza Her Gün İki Söz bağlantısını tıklayarak e-posta adresinizi gönderiniz. E-posta adresinize Türk Dil Kurumunun gönderdiği iki kelimeyi aşağıya yazıınız.

   O hizmet artık hizmet vermiyor

Sayfa 76 Kubilay Anıtı

A. 1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Nadir Nadi’nin Babası Yunus Nadi’ye Mektubu

“ Şu cumhuriyet kurbanı Kubilay adını Cumhuriyet gazetesi bir anıt yapma girişiminde bulunsa nasıl olur dersiniz? Bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanların güzelliği ile ölçülür. Heyecan olmayan bir şeyde hayatın ne manası var? Bir asker vazifesini yaparken, yani Cuhmuriyet’i korurken kafası kesiliyor. Önümüzdeki vaziyette cumhuriyet millete pekâlâ hâkim olabilir. Yapılacak iş şudur: Menemen’de Kubilay’ın öldürüldüğü yerde muhteşem bir anıt dikmek ve bu eserin vücuda gelebilmesi için bütün vatandaşları ve özellikleri Menemenlileri ve izmirlileri katılıma davett etmek…”

(“Menemen’de Kubilay Namına Cumhuriyet Abidesi Yapılack”; Bir gazete haberi, 11 art 1931.)

1: Nadir Nadi, neden Kubilay adına bir anıt dikilmesini istemiştir?

Çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyacanla güzelliği ile ölçüldüğü için.

2. Kubilay Olayı’na bir Türk gencinin tepkisini ve Kubilay adına anıt dikilmesi isteğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gençlerin tepkisi olumdur. Bencede çok güzel bir fikir.

B. Kubilay Anıtı’nı yaptırmak için kurulan komisyon bir proje yarışması düzenlemiştir. Heykeltıraş Ratip Aşir’in projesi kabul edilerek anıtın yapımı 1934 yılında tamamlanmıştır. Siz de Kubilay Anıtı’nın fotoğrafını bularak yandaki kutucuğa yapıştırınız.

1. “İNANDILAR, DÖVÜŞTÜLER, ÖLDÜLER, BIRAKTIKLARI EMANETİN BEKÇİLERİYİZ.”

(Kubilay Anıtı’ndaki kabartma harflerle yazılan yazı)

Anıt üzerinde bulunan yukarıdaki söz hakkında düşünceleriniz yazınız.

Onların bizim için savaştığını ve bu vatanı bize emanet  . Bizde bu vatanın bekçileriyiz.

2.Kubilay anıtı üzerine Kubilay ve olayda şehit edilenlerle ilgi bir söz yazsaydınız, ne yazardınız?

“Ölüp gibi yeniden dirilmeyide biliriz.”

Sayfa 77 Cumhuriyetten Günümüze Şehrimiz

1. Yaşadığınız ilin veya ilçenin şehir merkezini, cumhuriyetin ilk yıllarına ve günümüze ait fotoğraflarla tanıtınız. Tablodaki üst bölüme fotoğrafları yapıştırınız. Tablodaki alt bölümde ise süreç içinde yaşadığınız yerin değişimini mimarlık ve şehir planlaması açısından değerlendiriniz.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Şehir  Merkezimiz

Günümüzde Şehir Merkezimiz

Cumhuriyet döneminde Ankara gelişmemiş kayalık bir şehirdi. Ama günümüzde çok gelişmiş ve merkezi bir şehir haline gelmiştir.

2. Şehrinizde yer alan Atatürk Anıtı’nın fotoğrafını sol sütüna yapıştırınız. Sağ sütüna anıtla ilgili istenen bilgileri yazınız.

Nerede yapıldı?: Ankara Ulus’ta

Ne zaman yapıldı?: 1925 yılında başlanıp 24 Kasım 1927 yılında buraya konulmuştur.

(Not: Meydan çalışması nedeniyle bir kere yeri değiştirilmiştir.)

Kim tarafından yapıldı?: Avusturyalı sanatçı Heinrich Krippel tarafından yapılmıştır.

Anıt hakkındaki düşüncelerim: Anıtın işçiliği çok güzel. Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel temsil etmiş.

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir

Kaynak : aygunhoca.com

8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 cevaplar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz