Ana Sayfa 8. Sınıf Dökümanları 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı Yeni

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı Yeni

893
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı

 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) İnsanlarımızın kültür düzeyini ancak eğitimle yükseltebiliriz. (Değerini olduğundan daha çok göstermek)
  B) Bence bu işte bir numara var ama anlayamadım.
  (Hile, dalavere, yalan)
  C) Bundan da yırttık yoksa hafta sonumuz gidecekti. (Bir işi yapmaktan kurtulmak)
  D) Fırtına bizi tarlada yakaladı, sığınacak yer bulamadık.
  (Birdenbire etkisi altına almak)

Bursa’da bir eski cami avlusu,   I

Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar… II
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar  III
Eliyor dört yana sakin bir günü. IV

 1. Bu dizelerdealtı çizilmiş ve numaralanmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 2. A) I. B) II. C) III.      D) IV.

Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de – – –

 1. Bu cümlenin “özveri” anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir?
  A) dostumun beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim.
  B) dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem.
  C) yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim.
  D) “dost” diyebileceğim insanı seçerken uzun süre düşünürüm.

(I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II) Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı.(III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.

 1. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
  A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III.    D) III ve IV.

Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Jules Verne’in (Jul Vern) “Dünya’dan Ay’a Yolculuk” kitabı vardır. Hiç unutmuyorum, babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. Sekiz yaşındaydım. Oradan Jules Verne’in adını silmişim, kendime yazar olarak koyduğum “Turna” ismini tükenmez kalemle yazmışım. Yani bu kitabı ben yazdım anlamında… İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya da hevesliydim anlayacağınız.

 1. Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir?
  A) Yazarlık hayatınız ne zaman ve nasıl başladı?
  B) Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı?
  C) Çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam, derdiniz?
  D) Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu hiç?

Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan harman olmuştur bu topraklarda. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan; İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. Almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür.

 1. Bu metinde Anadolu’nun hangi özelliği vurgulanmıştır?
  A) Birçok kültürün buluşma noktası olması
  B) Nüfusunun her dönemde yoğun olması
  C) Her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması
  D) Coğrafyasının insan ilişkilerini sarsması

Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır.

 1. Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir?
  A) İnsani değerleri aşılaması
  B) Ezber gücünü artırması
  C) Dil zevki vermesi
  D) Millî kimliği benimsetmesi

(I) “Denizineği” olarak bilinen manatiler, genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görünüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.

 1. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir.” cümlesinin getirilmesi en uygundur?
  A) I. B) II. C) III.      D) IV.

Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın!” diye bağrışırken Hoca, “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun!” der. Buradan da anlaşılıyor ki – – – –

 1. Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
  A) bir işi en iyi o alanın uzmanı yapar.
  B) insanın başına her an her şey gelebilir.
  C) bazen insan çaresiz kaldığında ne söylediğini bilemez.
  D) aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar.

Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880’li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.

 1. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?
  A) Dünyada bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır.
  B) Bisiklet, spor dışında da kullanılan bir araçtır.
  C) Bisikleti dünyaya Amerikalılar tanıtmıştır.
  D) Bisiklet sporu günümüzde ilgi gören bir spor dalıdır.

 

İnsanlık tarihi boyunca yakılan kütüphanelerde binlerce bil-ginin yok olup gitmesi bilimin de gerilemesine neden olmuştur.

 1. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İnsanlık tarihi boyunca birden fazla kütüphane yakıl­mıştır.
  B) İnsanların yanlış davranışları bilimin gerilemesine neden olabilir.
  C) Bilgi birikiminin yok olması bilimi olumsuz etkiler.
  D) Bilimin ilerlemesine engel olan birçok etken vardır.

Bence gerçek sanatçı, içinde yaşadığı topluma göre devrinin daima ilerisinde yaşayan, yaşaması gereken bir insandır. Her geriye çekiliş deneyiminde en çok sinirlenecek, acı duyacak odur.

 1. Bu parçanın alındığı metnin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) Sohbet B) Eleştiri C) Deneme     D) Hikâye

Yunus Emre, tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. O, insanlara engin bir sevgiyle bağlıdır. Onun insan sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Şiirlerinde Allah aşkı ve insan sevgisi konularını duygulu bir şekilde işlemiştir. O; duygu, düşünce ve inanışlarını büyük bir sadelikle şiirleştirmiştir.

 1. Bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Yunus Emre’ye ait olamaz?
  A) Ne varlığa sevinirim / Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum /  Bana seni gerek seni
  B) Bizim yaylanın başına / Can dayanmaz ötüşüne
  Serin yaylalar başına / Kuraydım çadırı şimdi
  C) Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım
  Sevelim, sevilelim / Dünya kimseye kalmaz
  D) Gökyüzünde İsa ile / Tur Dağı’nda Musa ile
  Elimdeki asa ile / Çağırayım Mevla’m seni

(I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkân tanıyan Davraz Kayak Tesisinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekliyor.

 1. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) I. cümle öznel bir yargıdır.
  B) II. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir.
  C) III. cümle tanım cümlesidir.
  D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır.

Çağımızın yeni iletişim dili olan “yüz ifadeleri” yazışma­lara renk katıyor. Küçücük ve renkli semboller, satırlar dolusu kelimenin ifade etmekte zorlanacağı sevgi, şüphe, korku, üzülme vb. duyguları tek bir doku­nuşla karşıya aktarabiliyor. Böylelikle insanlar hislerini, lafı uzatmadan ve yanlış anlaşılmalara meydan verme­den ifade etmiş oluyor.

 1. Bu parçaya göre yüz ifadelerinin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlar arası iletişimi geliştirmek
  B) Duyguların aktarımını kolaylaştırmak
  C) Yazışmaları eğlenceli hâle getirmek
  D) Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?
  A) Zavallı adam günlerdir bu parkta yatıyordu.
  B) Öğretmen izin vermeden kimse sınıftan ayrılamaz.
  C) Verdiğin kitabı uyumadan önce bir solukta okudum.
  D) Biraz samimi olunca sırlarını herkese söylerdi.

Özellikle 1923’den sonra edebiyatımızda Anadolu insanı

I                                                       II

daha samimi bir biçim de eserlere yansıtılmaya

III

çalışılmıştır. Kurtuluş savaşı, halkın dertleri ve yurt

IV

güzellikleri romanlarda sıklıkla anlatılmaya başlanmıştır.

17. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I. B) II. C) III.           D) IV.

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı.
B) Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu.
C) İnsan, olayları değerlendirebilen bir varlıktır.
D) Sabah başlayan yağmur giderek hızını artırdı.

Sokaklara küpler, çanaklar, testiler ve kâseler dizmişlerdi.

 1. Altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
  A) Belirtili Nesne B) Özne
  C) Belirtisiz Nesne D) Yer Tamlayıcısı
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız.
  B) Köye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı.
  C) Buralar, oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yerlerdi.
  D) Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı.

CEVAPLAR : 1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.D 9.D 10.B 11.D 12.D 13.B 14.A 15B 16.C 17.B 18.C 19.C 20.A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz