Ana Sayfa 9.Sınıf Dökümanları 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Yeni Müfredat 2019

9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Yeni Müfredat 2019

1840
0

9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Yeni Müfredat 2019 

***Virüs taramasından geçmiştir.9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Yeni Müfredat 2019 dosyasını word formatında indirmek ve düzenlemek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız

Link : 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Yeni  

Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular:

1-Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

A-Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi …………..……………..…….…..adı verilen ana kraliçedir
B-Dünyanın ilk kütüphanesi ……………………………………………………….. ….. şehrinde kurulmuştur
C-Tarihteki ilk yazılı antlaşma Mısır ve Hititler arasında imzalanan…………………….…….antlaşmasıdır.
D-Tarihteki ilk medeni kanun maddelerini … …………………….…………uygarlığı düzenlemiştir.
E-Tarihi çağları………………………………………………..……………….uygarlığı başlatmıştır.
F-……………………………………………….…..bilimi insan ırklarının özelliklerini inceler.(2 puan)
G-Anadolu da ki ilk tarımsal faaliyetler……………………………………………….görülür.(2 puan)
H-Eski Türklerde toplum hayatını düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ………………………….denir.(2 puan)
I-Anadolu da tarihin devirlere girmesinde etkili olan uygarlık……………….…………..uygarlığıdır.(2 puan)
İ-Mısır firavunları için yapılan anıtsal mezarlara……………………………………denir.(2 puan)

2-Aşağıda verilen kavramların hangi ilkçağ uygarlığına ait olduğunu altındaki kutucuklara yazınız?( 2*5=10 PUAN)

PANKUŞSATRAPLIKZİGGURATKARUMTAPATES
    

 

 
3) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her sorunun değeri 5 puandır.

 

aİlk yazılı hukuk kuralları kim tarafından hazırlamıştır?

 

 
bTek tanrılı inanca sahip ilk uygarlık hangisidir?

 

 
cTarihteki ilk alfabeyi kullanan uygarlık hangisidir?

 

 
dİlk düzenli posta teşkilatını kuran uygarlık hangisidir?

 

 
 

 

 

 

  
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her sorunun değeri 5 puandır.
1. Mısır Medeniyeti’nin kurulduğu bölgenin denizler,dağlar ve çöllerle kaplı olması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A) Kendine özgü bir medeniyet oluşmasını

B) Tarımda ileri gitmesini

C) Sanat ve edebiyat alanında gelişmesini

D) Dini ve abidevi eserler verilmesini

E) Deniz ticaretinde gelişmesini

I. Madeni para

II. Kemikten süs eşyaları

III. Parlatılmış toprak kaplar

IV. Kil tabletler

2-Yukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez?

A) I ve III          B) I ve IV           C) II ve III

D) I, II ve IV         E) I, II, III ve IV

3-Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir?

A) Toprak kaplar

B) Taştan yapılmış silahlar

C) Tunçtan yapılmış heykelcikler

D) Bakırdan süs eşyalar

E) Demirden kılıçlar

Tarih boyunca birçok uygarlık farklı alanda gelişme göstermişlerdir.

4-Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin diğerlerinden farklı bir alanda gelişme gösterdiği söylenebilir?

A) Asur                      B) Fenike               C) İyon

D) Lidya                    E) Frigya

İlk çağ uygarlıklarında şehir devletleri ve şehirlere Nom, Site ve Polis isimleri verilmiştir.

5-Buna göre aşağıdaki uygarlık ve şehir ismi eşleştirmelerindenhangisi doğrudur?

Mısır      Yunan        Mezopotamya

A)    Polis        Nom             Site

B)    Nom         Polis            Site

C)    Site           Nom            Polis

D)    Polis         Site              Nom

E)    Site            Polis           Nom

İlkçağda birçok krallık gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldı.

6-Bu durum devlet yönetiminde hangi anlayışın egemen olmasına neden olmuştur?

A) Monarşi

B) Teokrasi

C) Oligarşi

D) Demokrasi

E) Meşrutiyet

7-Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi Anadolu da kurulmamıştır?

 

A) Lidyalılar

B) İyonyalılar

C) Hititler

D) Asurlular

E) Urartular

Roma’da başlangıçta çok tanrılı bir dinsel anlayış varken daha sonra Hristiyanlık bölgede hızla yayılmaya başlamıştır.

8-Aşağıdaki hangi fermanla Roma’da Hristiyanlık serbest bırakılmıştır?

 

A) Milano Fermanı          B) Halepa Fermanı

C) Nant Fermanı              D Tanzimat Fermanı

E) Islahat Fermanı

Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inancı, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.

9-Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?

A) Objektiflik

B) Öznellik

C) Tutarlılık

D) Gerçekçilik

E) Araştırmacılık

Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.

10-Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) İnsanların düşünceleri

B) Bölgelerin ekonomik durumu

C) İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği

D) Kültürlerarası etkileşimin varlığı

E) Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması

 

ı soruları Yeni Müfredat 2019

Önceki İçerik5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.D önem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat
Sonraki İçerikZ – z Sesi (Öğrencilerimiz İçin Tekrar Çalışması)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz