Ana sayfa Meslek Lisesi ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

88
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1) Olağan dışı durumların meydana geldiği bölgede, ekiplerin ve önceliklerin belirlendiği yönetime Olay yeri yönetimi denir. (5P)

2) Olay yerindeki tüm ekiplerin gereksinimi olan her türlü malzemeyi temin eden, barındıran, dağıtan ve karşılayan sevk alanına yakın, her türlü ulaşıma uygun yere Lojistik Alanı denir.(5P)

3) Triaj değerlendirmesi, …solunum… , dolaşım., , bilinç.. sırasını takip eder.(10P)
4) Triajın tanımını yazınız.(10P)

Hastaların; hangi zaman ve sırada acil yardım alması gerektiğini, transport hızını ve seçilecek hastaneyi belirleyen kısa klinik değerlendirmedir.

5) Olay yerinde karşılaşabilecek sorunlardan 5 tanesini yazınız.(10P)

Bilgi Eksikliği, Ulaşım, OlayınTipi, Olayın Yeri, Hava şartları, Haberleşme, Yönetim Zaafı, Halkın Beklentileri, Barınma ve iaşe, Akaryakıt ve Araç Bakımı, Sağlık Sistem Yetersizliği, Basın

6) Stabil olmayan acil hasta gurubunda değerlendirilme kriterlerinden 5 tanesini yazınız.(10P)
GKS <10 olan kafa travması, Kafa, boyun, toraks, karın, rektum veya vajende oluşan penetran yaralanma, Üst solunum yolu obstrüksiyonu, stridor veya respiratuar arrest, O anda gözlenen kardiyak arrest, şok, Solunum sıkıntısı ya da bilinç değişikliği ile birlikte var olan künt travma, Yaşamı tehlikeye sokacak kanamalar, 2. veya 3. derece yüz yanığı, Geniş veya komplike yanıklar, Hızla gerileyen bilinç düzeyi veya koma, Status epileptikus, Distal nabız alınamayan büyük ve komplike kırıklar, Travma ile birlikte medikal bir hastalığın komplikasyonlarının (gebelik, kardiyak hastalık, diabet, felç, hipotermi, zehirlenme, ağır dehidratasyon vb.) olması, Zehirlenmeler, diabet ve komplikasyonları

7) Triaj renk kodlamasında kullanılan renkleri ve anlamlarını yazınız.(20P)

Kırmızı kod (unstabil acil): Ciddi hastalığı ya da yaralanması olan hasta veya yaralılardan oluşan acil gruptur. Bu gruptaki hasta veya yaralıların öncelikli olarak acil tedavi veya hızlı transport edilme gereksinimi vardır.
Sarı kod (geciktirilebilir acil): Hali hazırda yaşamı tehdit eden hastalığı ya da yaralanması olmayan; ancak zamanında nakledilmez ise potansiyel yaşam tehdidi olanlardır. Bu gruptaki yaralı veya hastaların sağlık sorunları olmasına rağmen kırmızı gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir.
Yeşil kod (hafif yaralı/acil değil): Tıbbi bakıma gereksinimi olan ancak acil olmayan hafif yaralı, bilinci açık hasta veya yaralılardır.
Siyah kod (ölü): Ölü ya da hayatta kalma şansı düşük olarak kabul edilen kişilerdir.

8) Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri yönetim ilkelerinden değildir? (5P)
A) Doğru bilgi.
B) Etkin güvenlik.
C) Uygun triaj.
D) Zamanında nakil.
E) Tedavi uygulama.
Cevap: E ŞIKKI

9) Aşağıdakilerden hangisi, triajın amaçlarından değildir? (5P)

     A) Hasta veya yaralının yaşamını korumak. 
     B) Uygun hastaneye uygun hasta veya yaralının naklini sağlamak. 
     C) Hasta veya yaralıyı sakin bölgeye taşımak. 
     D) Triajda kayıt tutarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
     E) Gereksiz personel, araç ve malzeme kullanımını engellemek. 

CEVAP: C ŞIKKI

10) Aşağıdakilerden hangisi triajda hasta nakli için uygun değildir? (5P)

A) Bir ambulansın arka tarafında sadece bir kırmızı kodlu hasta taşınabilir.
B) Bir ambulansın arka tarafında iki kırmızı kodlu yaralı taşınabilir.
C) Bir ambulansın arka tarafında bir sarı ve bir yeşil kodlu yaralı taşınabilir.
D) Bir ambulansın arka tarafında iki yeşil kodlu yaralı taşınabilir.
E) Her durumda bir ambulansın ön tarafında (sürücü kabini) iki yeşil kodlu yaralı taşınabilir.
CEVAP: B ŞIKKI

11) Aşağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile işaretlenmelidir? (5P)
“Hasta 27 yaşında, 7 aylık hamile ve doğum eylemi başlamış, solunum 25, KGD 2 saniyenin altında ve komutlara uyuyor.”
A) Beyaz renk kodu.
B) Sarı renk kodu.
C) Kırmızı renk kodu.
D) Yeşil renk kodu.
E) Siyah renk kodu.
CEVAP: C ŞIKKI

12) Aşağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile işaretlenmelidir? (5P)
“Yaralı 18 yaşında erkek, kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyor, solunum sayısı 20, nabız var ve bilinci açık”
A) Sarı renk kodu.
B) Kırmızı renk kodu.
C) Siyah renk kodu.
D) Beyaz renk kodu.
E) Yeşil renk kodu.
CEVAP: A ŞIKKI

13) Aşağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile işaretlenmelidir? (5P)
“Yaralı 33 yaşında sağ yanak bölgesinde büyük bir kesi var, solunumu 24, KGD 2 saniyenin altında ve komutlara uyuyor.”
A) Kırmızı renk kodu.
B) Yeşil renk kodu.
C) Beyaz renk kodu.
D) Siyah renk kodu.
E) Sarı renk kodu.
CEVAP: B ŞIKKI

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here