Ana sayfa Meslek Lisesi CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

78
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1) Cerrahi yaraların komplikasyonları nelerdir?(10 P)
Hematom, seroma, yara enfeksiyonu, yara ayrılması

2) Ameliyattan sonra hastanın yaşam bulguları ne kadar süreyle ölçülmelidir?(10P)
Ameliyattan sonra ilk 3 saat 15 dakikada bir, sonraki 2 saat 30 dakikada bir, daha sonra saatte bir izlenmelidir.(10P)

3) Ameliyat sonrası geç komplikasyonlar nelerdir?(10P)
Pnömoni, Akciğer embolisi, Tromboflebit, Yara enfeksiyonu, Yara açılması ve eviserasyon, Paralitik ileus, Peritonitler, Psikiyatrik komplikasyonlar, Akut parotis, Dekübitüs

4) Fallot tetralojisinde hangi kalp anomalileri vardır?(10P)
VSD, ASD, Pulmoner stenoz, Sağ ventrikül duvar kalınlaşması
5) Ameliyat esnasında ameliyat odasının ve işlemlerin organizasyon ve yürütülmesinden …SİRKÜLE HEMŞİRE . sorumludur.(5P)
6) Ameliyat sonrası hastanın mesane kateteri varsa saatlik idrar miktarı izlenir ve kaydedilir, 2 saat süresince saatlik idrar miktarı 30 ml’den az veya günde 500 ml’den az ise doktora haber verilir.(10P)

7) Kan …GRUBU…. tayini tüm cerrahi girişimlerden önce belirlenmesi gereken bir testtir.(5P)

8) Aşağıdakilerden hangisi, absorbe olan dikiş materyallerindendir?(5P)
A) Katküt
B) İpek
C) Keten
D) Pamuk
E) Polyester
CEVAP: A ŞIKKI

9) Aşağıdakilerden hangisi sirküle hemşirenin görevlerinden değildir?(5P)
A) Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur
B) Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar.
C) Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır.
D) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları tutar.
E) Ameliyat esnasında ameliyat odasının ve işlemlerin organizasyon ve yürütülmesinden sorumludur.
CEVAP: C ŞIKKI

10) Aşağıdakilerden hangisi ameliyattan hemen sonraki hemşirelik bakımı için söylenemez?(5P)
A) Hastanın yaşam bulguları stabil oluncaya kadar 15 dakikada bir ölçülür ve kaydedilir.
B) Hastanın cilt rengi ve nemi kontrol edilir. Cilt ve mukozaların siyanoze olması halinde hekime haber verilir.
C) Genel durumuna göre hastaya en kısa sürede normal diyet başlanır.
D) Hastanın kirli ve ıslak ameliyat gömleği çıkarılır. Temiz, kuru kıyafet giydirilir. Üzeri battaniye ile örtülür.
E) Pansumanlara bakılır, ıslak ve kanama var mı kontrol edilir.
CEVAP: C ŞIKKI

11) Hangisi ameliyat sonrası erken dönemde solunum fonksiyonunu geliştirmek için yapılması gerekenlerden değildir?(5P)
A) Hastaya, dilin geriye kayıp solunum yolunu kapamasını önleyecek uygun pozisyon vermek,
B)Sakşınla hastanın ağız ve farenksindeki sekresyonları temizlemek,
C)Derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırmak,
D)Solunum enfeksiyonu yönünden hastayı gözlemek gerekir.
E) Yara yeri sızıntı, kızarıklık, ısı artışı, yara bütünlüğü açısından izlenmeli.
CEVAP: E ŞIKKI

12) I. Hasta yatakta oturtulur
II. Nabzına bakılı
III. Hasta bacaklarını karyoladan aşağı indirilir
IV. Hasta ayağa kaldırılır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, ameliyat sonrası hasta yatakta kaldırılırken uyulması gereken kurallardandır? (5P)
A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I,II,III ve IV
CEVAP: E ŞIKKI

13) Aşağıdakilerden hangisi kalbin yapısının, kalp odacıkları ve büyük damarlardaki basınç değerlerinin, kalp kapakçıklarındaki darlık ve yetersizliklerin ve özellikle kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığının kesin olarak gözlenebilmesini sağlar?(5P)
A) Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiografi
B) Holter Monitör (Kalp Ritmi veya Tansiyon Holteri)
C) Elektrofizyolojik Çalışma
D) Kardiyak MR
E) Kalp sintigrafisi
CEVAP: A ŞIKKI

14) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde genel olarak neden kronik romatizmal hastalıktır?(5P)
A) Aort Stenozu
B) Fallot Tetralojisi
C) Septal Defekt
D) Mitral Stenoz
E) ASD
CEVAP: D ŞIKKI

15) Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkelerinden değildir?(5P)
A) Steril objeler steril alan üzerine konur.
B) Steril objeler steril pensle tutulur.
C) Steril paketler vücuda yakın açılır.
D) Steril objeler bel seviyesinden yukarıda tutulur.
E) Steril alan ve malzeme üzerine doğru uzanılmaz.
CEVAP: C ŞIKKI

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here