Ana Sayfa 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat

Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat

473
0

Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat

Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat, 

İndirmek için aşağıdaki linki kullanınız. Virüs tatamasından geçmiştir.


Link : Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

Adı: 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7.SINIFLAR I. DÖNEM I. SINAV SORULARI

Not
Soyadı:
Sınıf:             No:

 

 

 

1)      Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (2×6=12p)

 

gayb
cebrail
mizan
azrail
Kıyamet
ömür
alem

 

 Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat Soru ve Cevapları 

 

 • Doğumdan ölüme kadar geçen zaman dilimine …………ÖMÜR………… denir.
 • Hesap günü amellerimiz ………………MİZAN……… adı verilen terazide tartılır.
 • Yüce Allah’ın yarattığı ,duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamına …………ALEM………denir
 • …GAYB……Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan anlamına gelmektedir.
 • Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevli olan melek ………CEBRAİL…………….dir.
 • ……………KIYAMET………….. günü bütün evrenin düzeni bozulur, her şey yok olur.

 

2)      Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız. (6×3=18p)
Melekler nurdan yaratılmışlardır.
 Meleklerin yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Melekler kötülüğün simgesidir.

 

Kabirde insanları sorgulamakla görevli melek Azraildir.
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
Kıyamet dünya hayatının başlangıcıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Y                                         D                           D                                     Y                            Y                                   D

3)      Aşağıdaki bulmacayı doğru ifadeler kullanarak doldurunuz.(2×10=20p)
1CHHENNEM 
2MİZAN 
 3MİKAİL 
 4NUR 
 5HAFAZA 
6İMAN 
 7MAHŞER 
 8AMEL 
 9BERZAH 
10HADİS 

1.Kafirlerin ve münafıkların ebedi kalacakları yer.

2.Hesap günü amellerimizin tartılacağı terazinin adı.

3.Doğa olayları ile sorumlu melek.         

4.Meleklerin yaratılış ham maddesi.

5.Koruyucu meleklere verilen ad.

6.Ahirete inanmak ……..ın şartlarındandır.

7.Ahirette yeniden dirildikten sonra toplanılan alan.

8.Dünyaki iş ve davranışlarımıza verilen ad.

9.Öldükten sonra kabirde geçen hayata verilen ad.

10.Peygamberimizin (sav) sözlerine verilen ad.

 

      4) Aşağıda görevleri verilen meleklerin isimlerini yazınız.(2×5=10p)
1-                            CEBRAİL                 : Allah (cc.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.

2-….…………..…MİKAİL………………. : Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

3-………………..…AZRAİL…………….. : Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.

4-………………..……İSRAFİL………….. : Sura üflemekle görevlidir.

5-………………..……KİRAMEN -KATİBİN………….. : İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir.

                                                                   

 

5) Aşağıdaki şemada aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?

?
?
?
?
Yaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımız
Ahirette tüm insanların toplanacağı yer
Dünya hayatını sona erdirecek büyük olay.
Öldükten sonra yeniden dirilmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A) Amel defteri B) Ba’s
 2. C) Mahşer  D) Mizan


6)
Peygamberimizin “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın” hadisinin ana düşüncesi nedir?

 1. A) Sadece Ahiret için çalışmalıyız.
  B) Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz.
  C) Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı, ikisi arasında denge kurmalıyız.
  D)
  Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz

7) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

 1. A) İnsan, ahirette de sınanmaktadır.
  B) Dünya hayatı ölümle bitmektedir.
  C) Allah, yarattığı insanı sınamaktadır.
  D) Evrendeki her canlının bir eceli vardır.

8)  Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?

 1. A) Gayb B) Mahşer
  C) Kıyamet                  D) Ölüm

9) Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir?

 1. A) İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
  B) İnsanın hayatına çekidüzen verir.
  C) Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
  D) İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.

10) Zehra Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve insana kazandırdıklarını anlatır. Dersin sonunda ise öğrencilerine “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?” sorusunu yöneltir.

Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir:

Ahmet: Başka kültürleri tanımıştır.
Ömer: Ahlakını güzelleştirmiştir.
Sevde: Diğer insanlardan üstün olmuştur.
Meryem: Saygılı ve müsamahalı olmayı öğrenmiştir. Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı doğru değildir?
A) Ahmet    B) Ömer    C) Sevde    D) Meryem

11) Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra Yüce Allah’tan bir hayırlı evlat dilemişlerdir. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Ömer Bey, Allah (c.c.) adına kurban kesmeye söz vermiştir. Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk bağışlamıştır. Ömer Bey de sözünde durarak bir kurban kesmiş ve bu kurbanın tamamını çevresindeki yoksullara dağıtmıştır.

Yukarıdaki metne göre Ömer Bey’in kestiği bu kurbanın adı ve hükmü nedir?

 1. A) Akika Kurbanı – Sünnet B) Şükür Kurbanı – Vacip
  C) Adak Kurbanı – Sünnet  D) Adak Kurbanı – Vacip

12) Aşağıda verilen bilgilere göre hac ibadetiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

– Hac ibadeti İslam’ın beş esasından biridir.
– Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
– Kur’an ve sünnette bildirilmiştir.
– Peygamberimiz haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, bu ibadetin nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir.

 1. A) Hac ibadeti Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir.
  B) İslam’ın temel kaynakları hac ibadeti hakkında bilgiler verir.
  C) Kâbe, yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet için yapılan ilk mabettir.
  D) Peygamberimiz haccın nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir.

 

 

Cevaplı 7.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1.Yazılı Soruları Yeni Müfredat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz