Ana sayfa 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dört büyük meleği görevleri ile beraber açıklayınız

Dört büyük meleği görevleri ile beraber açıklayınız

325
0

Dört büyük meleği görevleri ile beraber açıklayınız

Kur’an-ı Kerim’de bir kısım melekler isimleriyle bir kısmı da vazifeleriyle geçmektedir. Bu bilgilere göre “büyük melekler” olarak tanınan dört melek vardır ki bunlar Cebrâil, Azrâil, İsrâfil
ve Mikâil’dir.

Dört büyük meleklerden Cebrail

Cebrail: Allah (c.c) ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan melektir. Kur’an’da kendisinden Cibrîl, Rûhu’l- kuds, er-Rûhu’l-emîn, Rûh ve Resul (elçi) gibi isimlerle birçok yerde bahsedilir. Kur’an’a göre Cebrail; değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, meleklerin kendisine itaat ettiklerigüvenilir bir elçidir. Ayrıca Kur’an’da peygamberlerin ve müminlerin
destekleyicisi olarak ifade edilen Cebrail, “Andolsun onu, Sidretü’l-müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.” ayetinde haber verildiği gibi Peygamberimize (s.a.v) iki defa kendi aslî suretinde, yani melek şekliyle görünmüştür.
Bunun dışında çeşitli şekil ve suretlerde, bazen de insan kılığında görünmüştür.

Dört büyük meleklerden Mikail

Mikâil: Kâinattaki doğal olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. Kur’an’da bir ayette ismi Mîkâl olarak geçmektedir: “Kim; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâl’e (Mikâil’e) düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.

Dört büyük meleklerden İsrafil

İsrafil: Sûr’a üflemekle vazifeli melektir. İsrafil ismi Kur’an’da geçmemektedir. Hadislerde Sûr’a üflemekle vazifeli bu meleğin adı İsrâfil olarak geçmektedir. Ancak Kur’an’da ismi zikredilmese
de birçok ayette kıyametin kopması ve yeniden dirilişi haber veren bir “çağırıcıdan” bahsedilmiştir. “Sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış, bakıyorlar!” ayetinde yer alan “üfleme” görevini ifa edecek olan meleğin İsrafil olduğu hususunda İslam
âlimleri görüş birliği içindedir.

Dört büyük meleklerden Azrail

Azrail: Allah’ın (c.c) emriyle eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Azrâil diye bilinen meleğin adı Kur’an ve sahih hadislerde melekü’l-mevt, yani ölüm meleği olarak geçer.

Önceki makaleİnsan, cin ve meleklerin ortak ve farklı özelliklerini açıklayınız?
Sonraki makale

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here