Ana sayfa Enstrumantal Analiz Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

302
0
Kimya Teknolojisi Anorganik Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılısı

Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı


Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularını İndirip Düzenlemek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

Enstrumantal Analiz 2.Dnm 2.Yzl.

***Dosya Virüs taramasından geçirilmiştir***


ENSTRUMANTAL ANALİZ- 2 DÖNEM 2. YAZILISI

 1-) İdeal bir referans elektrot hangi özelliklere sahip olmalıdır?(15)

2) İndikatör elektrotlar kaça ayrılır?Yazınız.(15)

3)  Referans elektrotlar kaça ayrılır?Yazınız.(15)

4)  Potansiyometrik pH tayini kaç çeşittir?(10)

5) a)Kromatagrafinin kullanıldığı alanları yazınız?(10)

b) Kromatografik ölçümler neye dayanarak yapılır?

Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

6) 2.50 gr sabun örneği alınarak klor tayini yapılıyor. 0,1 N lik 1,9 ml AgNOkullanıldığına göre örnek içerisindeki NaCl miktarını hesaplayınız.(NaCl: 36,5)(10)

7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. (10)

a) ………………………. ………………….. , elektrokimyasal hücrelerin

potansiyellerini, çekilen akım sıfıra yakınken ölçme esasına dayanır.

b) Titrant hacminin fonksiyonu olarak uygun bir indikatör elektrodun potansiyelini

ölçme olayına ………………….. ………………….. denir.

c) ………………………… ………………………. , bazen p-iyon elektrotlar diye de adlandırılır.

d) Polarimetredeki kalsit kristallerden sabit olana……………….……dönene ……………….………..denir.

e)Sabunun yoğunlaştırılmasında kullanılan tuzun yaklaşık %40’ı ……………………….%60’ı ……………………oluşur.

 8) Aşagıdaki cümleleri Doğru Yanlış olarak belirtiniz.(15)

Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

(     )İdeal bir referans elektrot tam olarak bilinen sabit analit çözeltisinin bileşiminden hiç etkilenmeyen bir potansiyele sahiptir.

(       )Sabunda klor tayininde çözeltideki klorür ayarlı AgNO3 ile titre edilerek bulunur.

(       ) Membran elektrot olmayan camlar pH’ a duyarlılık gösteremezler.

(       ) Referans elektrotlardan en çok kullanılanı standart hidrojen elektrottur.

(       ) Cam elektrot derişik sülfürik asit nitrik asitler ve derişik alkalilerle temas ettirilebilir.

Enstrumantal Analiz Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Önceki makalePhp İle Asal Sayı Bulma Programı
Sonraki makale5. Sınıflar Müzik Dersi 2. Dönem 1. Sınav Soruları – Test

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here