Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Grafik ve Animasyon Dersi 1. Dönem 2. Sınavı Soruları TEST

Grafik ve Animasyon Dersi 1. Dönem 2. Sınavı Soruları TEST

557
2
Türemiş Sözcükler
Türemiş Sözcükler

Grafik ve Animasyon Dersi 1. Dönem 2. Sınavı Soruları TEST SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi animasyon hazırlama programlarından biri değildir ?
a) Adobe ImageReady b) Swish c) Adobe Photoshop d) Macromedia Flash

2)Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop programının kullanım alanlarından biri değildir?

a) Fotoğrafçılıkta resim işleme
b) Internet ortamı için animasyon öğelerini oluşturma
c) Matbaacılıkta büyük boy yüksek kalitede image hazırlama
d) Internet ortamı için web sitesi düzenlemek

3) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Adobe Photoshop programında yapılamaz?
a) Resim montajlama
b) Mpeg uzantılı dosyaları düzenleme
c) Yeni resimler oluşturma
d) Fotograf hatalarını düzeltmek

4) Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop programının yapısında bulunmaz?
a) Toolbox(Araç Çubuğu)
b) Options Bar(Özellikler Çubuğu)
c) Palettes (Palet Pencereleri)
d) Basic Tool(Genel Araçlar Menüsü)

5) Adobe Photoshop programında hazırlanan bir çalışmanın uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) .jpg b) .png c) .mdb d) .psd

6) Aşağıdakilerden hangi Toolbox içerisinde bulunmaz?
a) Resim düzenleme komutları
b) Efekt komutları
c) Resim seçme komutları
d) Renk belirleme komutları

7) Aşağıdaki görüntü formatlarından hangisi 24 bit renk derinliğine sahip değildir?
a) JPEG b) TIFF c) PSD d) GIF

8) Seçim alanini boyutlandirmak için asagidaki menülerden hangisi takip edilmelidir.
a) Select \ Inverse b) Select \ Feather c) Edit \ Transform d) Select Transform

9) (Crop Tool)Yandaki buton hangi işlevi gerçekleştirir?
a) Image üzerinde seçim yapar
b) Resimdeki fazlalıkları keserek temizler
c) Seçili alanın yazı rengini değiştirir
d) Seçili alanının zemin rengini değiştirir

10) Palet Pencereleri (Palettes) dahiline aşağıdakilerden hangisi giremez?
a) Navigator Palette b) Color Palette c) Table Palette d) Layer Palette

11) Image üzerindeki seçimi hangi tuş kombinasyonu kaldırır?
a) Ctrl+Y b) Ctrl+V c) Ctrl+D d) Ctrl+C

12) Yeni bir dosya açarken “New” penceresinde açılacak dosya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirlemez?
a) Resim ismini belirlemek
b) Resim görüntü formatını belirlemek
c) Resim boyutunu belirlemek
d) Resim renk formatını belirlemek

13) Adobe Photoshop’ta seçili bir alana kenarlık vermek için aşağıdaki komutlardan hangisi doğrudur?
a) Image Trim b) Edit Fill c) File Place d) Edit Stroke

14) Adobe Photoshop programını hangi renk formatını desteklemez?
a) Bitmap b) RGB c) Lab d) CMKY 16

15) Adobe Photoshopta bir resmin kapasitesini azaltmak için
a) Image Canvas Size b) File Save for Web c) Layer Merge Down d) Image Image Size

16) Seçilen alanı temizleyen tuş hangisidir?
a) Esc b) Delete c) Insert d) Page up

17) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Adobe Photoshop!a ait değildir?
a) Kanal b) Efekt c) Layer d) Slayt

18) Aşağıdakilerden hangisi grafik düzenleme yazılımlarından biri değildir?
a) Macromedia Fire Works b) Windows Movie Maker c) Adobe Photoshop d) Paint Shop Pro

19) Resim hazırlanırken yapılan her yeni resim , yazı ve desenin birbirine karışmamasını ve hepsinin ayrı ayrı kullanılmasını sağlayan Photoshop programının en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Path b) Channel c)Layer d) Slice

20) Siyah –beyaz bir resmi renklendirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz?
a) Edit Fill Foreground color         b) Image Adjustments Hue/Saturation
c) Select Feather                             d) Image Adjustments Color Balance

21) Adobe Photoshop programı kendi içerisinde aşağıdaki işlemlerden hangisine izin verir?
a) Türkçe karakter kullanımı                   b) Video oynatma
c) Resim boyutunu değiştirme              d) Animasyon oynatma

22) Adobe Photoshop programında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz ?
a) Image ‘ın 3 boyutlu taslağını çıkarmak                 b) Scanner (Tarayıcı) ile dışarıdan resim almak
c) Image doku vermek için Pattern oluşturmak      d) Image ‘ı transparent (arka zemin yok ) yapmak

23) Üst üste gelen Layerların görüntü sıralarını değiştirmek için hangi yol kullanılır?
a) Layer Align to Selection b) Edit Free Transform c) Layer Arrange d) Edit Step Backward

24) Resim üzerindeki seçili bir nesneye kabartma işlemi hangi komut ile sağlanır?
a) Fitler Render 3D Transform                      b) Fitler Render Lighting Effects
c) Fitler Render Clouds                                  d) Fitler Render Lens Flare

25) Bir resmin yoğunluğunu değiştirmek için Layer Paletinde aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanabilir?
a) Opacity b) Darken c) Fill d) Brightness

26)Layer Layer Style Blending Options… ( ) komutunun görevini aşağıdaki tanımlardan hangisi en doğru olarak ifade eder?
a) Aktif Layer üzerinde renk,doku,ışık,kabartma işlemlerini gerçekleştirir.
b) Resim çalışmasında birden fazla kez tekrarlanan rutin işlemleri daha sonrada yeniden kullanmak için kaydetmeye yarar.
c) Aktif Layer’ın kapasite,boyut ve çözünürlüğünü değiştirmeye yarar.
d) Đçinde bulunan araçlarla Aktif Layer’a tüm görsel özellikleri kazandırmaya yarar.

27) Image üzerindeki seçim alanın değiştirilmesini sağlayan Select Modify Contract komutunun doğru görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seçim çevresinde piksel cinsinden verilen değer kadar bir çerçeve oluşturur.
b) Seçimi piksel cinsinden verilen değer kadar her taraftan büyütür.
c) Seçimi piksel cinsinden verilen değer kadar her taraftan küçültür.
d) Seçim kenarlarında piksel cinsinden verilen değer kadar yumuşatma yapar.

28) Resim üzerinde belirli bir bölgeyi değiştirmek amacıyla seçim yapmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygun değildir?
a) Select Modify Border                         b) Toolbox Magic Wand Tool
c) Filter Extract                                        d) Toolbox Marquee Tools

29) Resmi (Image) büyütmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ctrl + B b) Ctrl + ENTER c) Ctrl + ‘+’ d) Ctrl + Z

30) Image çalışması esnasında yapılan birden fazla işlemi geri almaya yarayan kısa yol tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ctrl + Z b) Shift +Z c) Alt +Ctrl +Z d) Shift + Ctrl +Z

31) A. Photoshop’ta yapılabilecek birden fazla görsel işlemi bir kere de resim üzerine uygulayarak kullanıcıya kolaylık kazandıran photoshop öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Layer       b) Efekt      c) Slice      d) Channel

32) Seçili olan nesnenin yönünü değiştirmek için hangi yol kullanılır?
a) Image Rotate Canvas b) Edit Free Transform c) Edit Transform Rotate d) Edit Transforn Scale

33) Aktif Layer’ın boyutunu değiştirmek için kullanılan kısa yol tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ctrl + T b) Ctrl + A c) Shift + T d) Shift + A

34) Photoshopda bulunan paneller hangi menüden yönetilir?
a) Layer b) Window c) File d) Edit

35) Mevcut bir Layer ‘ın kopyasını oluşturmak için hangi yol izlenir?
a) Layer New New Layer   b) Edit Copy    c) Layer Duplicate Layer    d) Edit Copy Merged

36) Layer panelindeki herbir layer önünde bulunan göz simgesi ne ise yarar?
a) Katmani görünür yapar.     b) Katmani kilitler.     c) Katmani siler.    d) Katmani kopyalar.

37) Pen tool ile asagidakilerden hangisini yapamayiz.
a) Seçim yapilabilir.    b) Sekil çizilebilir.    c) Resmin boyutu degistirilebilir.    d) Yol belirlenebilir.

38) Brush tool’a ait hardness degeri neyi asagidakilerden hangisini belirtir?
a) Firçanin rengini. b) Firçanin boyutunu. c) Firçanin saydamligini. d) Firçanin keskinligini

39) Asagidaki yöntemlerden hangisi resmi yakinlastirmaz?
a) Ctrl + ‘+’ b) Ctrl + Scroll c) Alt + Scroll d) Ctrl + Space + Click

40) Asagidaki araçlardan hangisi ile resimde ayni renkteki alanlar tek bir tiklama ile seçilebilir?
a) Polygonal lasso b) Magic Wand c) Magnetic Lasso d) Eliptical Marquee

41) “Opacity” ifadesini asagidaki ifadelerden hangisi tam olarak karsilamaktadir?
a) Saydamlik değerini ayarlar.                   b) Doygunluk degerini ayarlar.
c) Renk açma i_lemi yapar.                        d) Isik degerini artirir

42) File -> Save For Web… komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a) Resmin boyutlarını değiştirerek kaydetmek
b) Resim kalitesini ayarlayarak(Quality-%60 vb..) kaydetmek
c) Resmin renk tonlamasını değiştirmek
d) Resmin istenilen bölümünü seçerek kaydetmek

43) Aşağıdakilerden hangisi Fitler menüsünde bulunmaz?
a) Exctract b) Noise c) Liquiyf d) Render

Önceki makaleBilişim Teknik Resmi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları
Sonraki makaleSunucu İşletim Sistemi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları

2 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here