SON MAKALELER

Temel İngilizce sitesi tarafından hazırlanan teste ulaşmak için tıklayınız.
Yeni eğitim öğretim yılında pandemi dolayısı ile çocuklarınızı okula göndermeme hakkınız bulunmaktadır. Hazırlanmış olan dilekçe için tıklayınız.
Çok sevdiği bir yakınını kaybeden insanın ahiret inancı yoksa ölüm karşısında neler hissedebileceğini tartışınız.Ölüm insanlar için katlanılması zor bir acıdır. Böylesi bir durumla her insan karşılaşacaktır bu da kaçınılmazdır. Öyleyse ölüm duygusundan kaçmak yerine onunla barışık olmak en güzelidir...
Cennet, örtmek, gizlemek anlamına gelen “cenn” kökünden türemiş bir isimdir. Sözlük anlamı, bitki ve ağaçlarıyla toprağı örten bahçe demektir. Çoğulu “cinan ve “cennat”tır. Kur’an’da, müminlerin ahiretteki “ebedi nimet ve saadet yurdu” için isim olarak kullanılır. Cennet ve oradaki hayat...
Ahiret hayatında yeniden diriltilmeden sonraki aşama haşr ve mahşer kavramlarıyla ifade edilir.Berzah Âlemi Sözlükte “iki şey arasındaki engel” manasına gelen berzah kelimesi, dini terim olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki âlem ve...
Ahiret inancının kültürümüzdeki karşılıklarını görebilmek için ahiretle ilgili atasözlerini ve deyimleri araştırarak defterinize yazınız;Ahiret ile ilgili Deyimler ve Anlamları-İki eli (birinin) yakasında olmak: Anlamı: Ahrette, hesap gününde ondan davacı olmak; hakkını istemek. -İki cihanda yüzü ak olmak: Anlamı: Doğru ve faziletli yaşayıp...
Kitaplara ve peygamberlere imanın müminin hayatındaki etkileri nelerdir?İnsanların dünya hayatındaki yolculuklarında yalnız ve başıboş bırakılmaması Allah'ın hikmetinin gereğidir. Allah insanlara bir rehber ve kılavuz kitap göndermeseydi insanlar için hayat dayanılmaz ve karanlık olurdu.Allah'ın insanlar için dünya hayatını daha anlamlı...
Şeytan neden lanete uğramıştır? Açıklayınız.“Hani biz meleklere (ve cinlere) ‘Adem’e secde edin’ demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı; böylece kâfirlerden oldu.”Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah’a (c.c) itaat ve ibadet edip melekler arasına katılan...
EBA puanlarınızı nasıl yükseltebilirsiniz? (Günde 1 Defa.)Her gün giriş yapmak 1 puan kazandırır.Sırasıyla DERSLER sekmesinden ders seçip ilgili konu başlığına tıklayınız. Ders materyallerini seçiniz. Materyal altında bulundan yeni listeyi tıklayıp yeni bir isim veriniz. Sınıf ve ders işlemlerini işaretleyip...
Değerli bir öğrencimizin hazırladığı ve paylaşılmasını rica ettiği anketimize aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Anket için tıklayınız.Sonuçlar bu sayfada ilan edilecektir.