Ana Sayfa Uncategorized İnkılap Çalışma Kitabı sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 cevapları

İnkılap Çalışma Kitabı sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 cevapları

440
0

İnkılap Çalışma Kitabı sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 cevapları

Sayfa 29 Ateşkes Böyle Mi Olur?

   Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşmasının baza şartları yer alıyor. Bu şartların, iki açıdan değerlendiriz.

a) İtilaf devletlerinin amacı

b) Osmanlı Devleti’ne etkisi

1. (1) Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin sağlanması ve Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri tarafında işgali sağlanacaktır.

a)Bu sayede yurdumuzu rahatça işgal edecek ve gemilerle çıkarma yapacaklardır.

b) Toprak kaybetmesini sağlayactır.

2. (5) Sınırların korunması iç güvenliği sağlanması dışında, Osmanlı ordusu derhal teshis edilecektir.

a) Böylece Osmanlı’yı içten çökertip amacına ulaşacaktır.

b) Osmanlı askerî olarak hiçbir direniş yapamayıp kaybedecektir.

3. (7) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaklardır.

a) Osmanlı’yı böylece daha çabuk işgal edecektir.

b) Osmanlı halkı zarar görecektir.

4. (8) Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret devletleri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

a) Osmanlı’ya karadan ve denizden asker çıkarması kolaylaşacak sömürge başlayacktır.

b) Osmanlı ticareti çökecek ve ekonomi İtilaf’lara geçecektir.

5. (12) Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerine geçecektir.

a) Halkın haberleşmesini engelleyip direnişleri engellemeye çalışacaklardı.

b) Osmanlı halkı direnemeyip Osmanlı parçalanacaktı.

Sayfa 30 Cemiyetler

   Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni işgale başladı. İşgalcilere işbirliği yapan cemiyetlerin yanında işgale karşı vatanın parçlanmasını önlemek için kurulan cemiyetlerde vardı. “Geldikleri gibi giderler.” Konusunda anlatılan cemiyetleri aşağıdaki şemaya göre yerleştiriniz.

Kaynak : aygunhoca.com

                                                 CEMİYETLER

1. Millî varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amacı nedir?

Osmanlı’yı yıkıp kendi ülkelerini kurmak.

2. Millî cemiyetler in kurulma macı nedir?

Ülkeyi kurtarıp halkın güvenliğini sağlamak.

Safa 31 Biz Olalım

   “Karalar ve Aklar Üstüne” adlı şiiri okuyarak yan sütündaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin her bir bölümde, ana fikir nedir?

a) Düşmanların işgali ve vatanın düşman elinde olduğu.

b) Çaresizlik

c) Çaresizliğe karşı yararlı cemiyetler kurulmuş.

2. Hangi olaylardan bahsediliyor?

a) Düşmanların işgali ve zararlı cemiyetler kurulması.

b) Düşmana karşı yenilgi.

c) Ceseretlenme ve yararlı cemiyetler kurulması.

Anlatılan olaylarda Türk halkının durumu nasıl?

a) İstanbul’da işgal var ve zararlı cemiyetler kuruluyor.

b) Türkler yenilmeyerek mücadele ediyor.

c) Yararlı cemiyetler ortaya çıkıyor.

2. Şiirin ana teması nedir?

Osmanlı’nın işgali.

3. Türk halkının işgale karşı duygu ve düşünceleri nelerdir?

Umutlarını kaybetmeden direnip zaferin onların olacağına inaniyorlar.

Kaynak : aygunhoca.com

4. Türk halkının işgale karşı faaliyetleri nelerdir?

Milli cemiyetler kurmuşlar.

5. Siz, o dönemde bir cemiyetin başkanı olsaydınız toplum olarak neler yapılamsı gerektiğni düşünürdünüz? Kararınızı uygulamak için neler yapardınız?

Düşmanların açmış olduğu zararlı cemiyetlere karşı umudunu kaybetmez, daha hırslı davranıp yararlı cemiyetlerin sayısını artırırdım.

Sayfa 32 Alevler Sarmış Yurdun Dört Yanını

   Yukarıda yer alan resim, 1919 yılından yayımlanan bir Türk gazetesinden alınarak renklendirilmiştir.

   Resmi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Resmin konusu nedir?

Yurdun işgal altında olduğu şehitlerin verildiği ve yaralı askerlerin savaştığı anlatılmaktadır.

2. Resimdeki alevler neyin simgesi olabilir?

İşgalin simgesi.

3. Resimdeki mezar neyin simgesi olabilir

Devletin simgesi.

4. Resimdeki askerin görünüşü ne anlatmaktadır?

Askerin imkansızlıktan yaralı silahsız aç olmasını.

5. Ressamın vermek istediği mesaj nedir?

Yurdun işgal altından olduğu

6. Ressam siz olsaydınız aynı konuyu nasıl resmederdiniz? Neden?

Bende aynı bu resim gibi işgali anlatırdım. Çünkü yurdumuz işgal edildiği için, yoksulluk için.

Sayfa 33 Kongre Yapıyoruz.

   Yukarıdaki Alaşehir ve Balıkesir kongreleriyle ilgili bilgileri görüyorsunuz. Derste öğrendiklerinizide dikkate alarak müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve kongrelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Kaynak : aygunhoca.com

1. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin toplanma amacı nedir?

Türk direnişini sağlamak ve örgütlenmek için toplanmıştır.

2. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin Erzurum Kongresi ile benzerlik ve/veya farklılıkları nelerdir?

Alaşehir ve Balıkesir kongresi mahallî kongredir. Ama Erzurum kongresi yurt çapında bir kongredir. Ama ikiside örgütlenmek içindir.

3. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin Sivas Kongresi ile benzerlik ve/veya farklılıkları nelerdir?

Hepside örgütlenmek içindir. Ama Alaşehir ve Balıkesir mahallî Sivas ise yurt çapındadır.

Sayfa 34 Mustafa Kemal Paşa’nın Rotası

   Bu sayfada yer alan dilsiz harita üzerinde, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan Bandırma vapuruyla hareketinden başlayıp Ankara’ya gelişine kadar takip ettiği rotayı çiziniz. Bu dönemde Atatürk’ün bulunduğu dört yerleşim yerinin adını ve bu şehirlerdeki faaliyetlerinin Millî Mücadele açısından önemini yazınız.

1.Samsun

Mustafa Kemal Paşa müffettişlik göreviyle Samsun’a Bandırma Vapuruyla çıktı. Plan doğrultusunda Samsun’da önce güvenliği sağladı. Ardından orduyla temas kurdu. Sonra Erzurum’da bulunan Kâzım Karabekir ve Ankara’da bulunan Ali Fuat Paşa’ya telgraf çekerek kendisiyle bağlantı kurmalarını istedi. Millî Mücadele’nin önemini anlattı.

2.Amasya

12 Haziran 1919 tarihinde Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Ali Fuat Paşa ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Mücadelenin planlaması yapıldı. Amasya Genelgesi’ni yayınladı.

3. Erzurum

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’a geldiğinde askerlik görevinden istifa etti. Erzurum Kongresi’ni topladı.

4.Sivas-Ankara

Sivas kongresi İstanbul’u rahatsız etti. Atatürk hakkından asılsız iddalar ortaya atılmaya başlandı.  Bunlara rağmen kongre toplandı. Daha sonra Ankara’ya geldi ve TBMM kuruldu.

Sayfa 35 Para Yok Ama

   Meclis’in açıldığı ilk günlerdi. İmkânsızlıklar içinde Ankara’ya geşen milletvekillerinden bazıları ümitsizliğe düştü. Ne hazine ne yiyecek ne de yatacak otel vardı. Bzı milletvekilleri ümitsizliğe kapılarak memleketlerine dönmeye karar verince Mustafa Kemal Paşa kürsüden aşağıdaki konuşmayı yaptı:

   “Bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Kimseyi zorla TBMM’ye davet etmedim. Herkes kararından özgürdür. Ben kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal olarak ben, mavzerimi elime alır, fişekleri göğüsüme dizerim. Bir elimede bayrağı alır, Elmadağ’a çıkarım. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince değersiz vücudumu bağrıma sarar temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim.”

(Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, s. 393.)

   Yukarıdaki metni ve derste öğrendiklerinizi göz önüne alarak aşağıdaki soruları tartışınız.

1. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi örgütlenirken hangi sorunlarla karşılaşmıştır?

Yoksulluk, açlık, kalacak yer, silah, mermi vs.

2. Sorunlara ne tür çözümler getirmiştir?

Azim ve vatanseverliği ile bütün sorunları aşarak zafere ulaşmıştır.

3. Mustafa Kemal Paşa’nın sorunlar karşısındaki tutumu hangi kişilik ve liderlik özelliklerini gösteriyor?

Azim, cesaret, vatan ve millet sevgisi.

4. Siz Mustafa Kemal Paşa’nın yakın bir arakdaşı olsaydınız onunla sorunların çözümünü dair hangi fikirlerinizi paylaşırdınız?

Atatürk’e zamanla yarıştırdığımızı ama kararları daha yavaş ve sakin bir kafayla vermemizi söylerdim.

Sayfa 36 İlk Mecliste Milletvekiliyim

   İlk meclisinin milletvekillerinden biri de sizsiniz. Ankara’dasınız ve meclisin açılışından birkaç gün sonra kürsüden milletvekillerine hitap edeceksiniz. Konuşmanızda, şehrinizin ve/veya bir sorunu ve bunun çözümüne dair önerilerinizi anlatacaksınız. (Meclis, sınıfınız; arkadaşlarınız da diğer milletvekilleri olacaktır.)

Not: Öncelikle sorunun ne olduğu doğru bir şekilde tespit ediniz. Sorunun çözümüne dair neler yapılabileceğini araştırınız. Çözüm için veri toplayınız. Daha sonra bu verileri düzenleyiniz ve değerlendiriniz. Arkadaşlarınızın sorunun çözümüne yönelik görüşlerinize alınız. Çözüm yollarından uygun olanına karar veriniz veg hazırladığınız konuşma metnini aşağıdaki boşluğa yazınız.

            Değerli Milletvekilleri kardeşlerim, yoldaşlarım, kardeşlerim

Biz daha dün 7 düvele karşı savaş veren bir millet olarak ülkemiz yeni bir toparlanma sürecine girmiştir. Artık ülkemiz diğer Avrupa ülkeleri gibi hem sanayi alanında hem kültüler açısından ilerleme vakti gelmiştir. Artık kendimizi değil bu ülkenin geleceğini düşünme vaktidir. Kalkınma vaktidir ilerleme vaktidir. Sonunda cumhuriyete demokrasiye ermiş durumdayız. Padişahlıktan yani kendi çıkarlarımızdan kurtulup halk çıkarlarına milletimizin çıkarlarına uğraşacağız. Laiklik isteyenler demokrasi istiyenlerde İstanbul’dan idam cezası almışlar öldürülmek istenmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi “Laiklikden dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara izin vermeyiniz”. Konuşmamı burda bitirirken İsmet Paşaya Mustafa Kemal Paşa’ya ve siz değerli milletvekili kardeşlerime saygılar sunar selamet dilerim.

Kaynak : aygunhoca.com

Sayfa 37 Bir Rölyefin Anlattıkları

   Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde sütünlu salonu çevreleyen kadroda yer alan galeri, tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. Bu bölümde, Atatürk devrimleri ile 1919-1938 yılları arasında yaşanan önemli olaylar anlatılmaktadır. Yanda bu bölüde yer alan TBMM’nin açılışı, iç isyanlar konulu rölyefi görüyorsunuz.

1. Rölyefte kimler tasvir edilmiştir?

Meclise ve savaşa katılanlar tasvir edilmiştir.

2. Rölyefte tasvir edilen üç kişiyi seçiniz. Bu kişilerin duygu ve düşünceleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Halk. Bütün insanların düşüncesi zaferin ve bağımsızlığın sevinci.

3. Rölyefte ne anlatılmak istenmektedir?

Halkın ve meclisin direnişini anlatmak istemiştir.

4. Sizce Mustafa Kemal Paşa niçin selam veriyor?

Meclisteki halkı birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindir diye selamlıyor.

5. Rölyefte kimler ön planda tasvir edilmiştir? Sanatçının bu kişileri ön plana çıkarmasının sebebi ne olabilir?

6. Rölyefte sizin en çok dikkatinizi çeken figür hangisidir? Neden?

Atatürk’ün halka selamı. Çünkü halka saygısını göstermesi.

7. Rölyefte de görüldüğü gibi TBMM’nin açılışında halkın çok büyük desteği olmasına rağmen ülkedi iç isyanların çıkmış olmasını nasıl değerlendirirsiniz?

(Değerlendirmenizi bu dönemdeki bir isyanı örnek alarak yapınız.)

Ülkede o zamanlar saltanak yanlısı insanlar vardı. Bu isyanlar İtilaf Devletleri tarafından halkı kışkırtıp yapılmıştır. Bozkır İsyanı, Anzavur Ayaklanması vb. isyanlar bunlara örnektir.

Sayfa 38 Sevr İçin Ne Düşünüyorlar?

Aşağıda Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerini görüyorsunuz. Bu maddeleri de göz önünde bulundurarak aşağıda resim ve kimlikleri verilen kişilerin yerinde o dönemde siz olsaydınız Sevr Antlaşması’yla ilgili görüşleriniz neler olurdu? Düşünceleriniz konuşma baloncuklarına yazınız.

•İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalcak ama devlet gayrimüslimlerin  haklarını gözetmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.

•Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilirken Hükümet bu konuda sürekli olarak denetlenecktir.

•Kapitülasyonlar bütün devletleri kapsayacak şekilde genişletilirken Osmanlı Devleti savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecektir.

•Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

•İtilaf Devletleri, güvenlikleri tehdit edecek bir durumun orta çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkında sahip olacaktır.

 Artık bu halk cumhuriyet istiyor devrim istiyor demokrasi istiyor. Bu anlaşmayı imzalayanı vatan haini ilan ettik.

Behçet Bey (Kutlu), 56 yaşında ve Çankırı milletvekili olarka bir süredir Ankara’da bulunıyor. Behçet Bey, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin (1920) işgal güçlerinin baskısıyla kapatılmasıyla Ankara’ya geçmiştir.

Joseph Friday (Cozef Fraydey) 29 yaşında  ve bir süredir İngiliz işgal kuvvetleriyle geldiği İstanbul’da yaşıyor.

Bu Sevr Antlaşması sayesinde bizlere daha çok haklar tanınacak.

Ege’de verdiğimiz mücadeleyi bir çırpıda sindirmeye çalışıyorlar. Biz artık demokrasi istiyoruz. Bu antlaşmayı kabul etmiyoruz

Kara Fatma, 26 yaşında ve Ege’de Yunan kuvvetlerine karşı mücadele ediyor.

Ben Urfa’da çiftçilik yapıyor. Burda da Millî Mücadeleye destek veriyoruz. Sevr Antlaşması bizi içten çökertme amaçlıdır. Bunu kabul etmiyoruz.

Bozan Ağa, 57 yaşında ve Urfa’da çiftçilik yapıyor

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir

Kaynak : aygunhoca.com

İnkılap, Çalışma, Kitabı, sayfa 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cevapları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz