Ana Sayfa Rehberlik Yazıları Öğrenme Psikolojisi Soruları Testi ve Cevapları Eğitim Bilimleri Kpss Hazırlık Denemesi

Öğrenme Psikolojisi Soruları Testi ve Cevapları Eğitim Bilimleri Kpss Hazırlık Denemesi

19
0

                             Öğrenme Psikolojisi Test Soruları
1-)Gece yarısı ağlayan İmge bebeği, annesi kucağına aldığı zaman bebek susmuştur. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilir?


A) Olumlu pekiştirme   B) Olumsuz pekiştirme  C) 1. tür ceza    
D) 2.tür Ceza   E)Olumsuz pekiştireç


2-)Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi birincil tür pekiştireçler için söylendiğinde doğru olmaz?


A)Öğretilmesi gereken pekiştireçlerdir
B)Zaman içerisinde pekiştirici özelliğini kaybetmezler
C) Bireyde aşırı doygunluk ya da yoksulluğa neden olmayacak şekilde sunulmalıdırlar
D)Bireyin ,uygulama sırasında kolayca ulaşması engellenmelidir
E) Az miktarda sunulmalıdır


3-) Ziya öğretmen , kalemini sürekli ağzına alan Emre’yi “Emre kalemin ağzından çek, Emre öyle yapma” şeklinde uyarmaktadır. Ancak Emre bu davranışına devam etmektedir. Ziya öğretmen Emre’nin kalemi ağzına alması ile ilgilenmemeye başlar. Öğretmenin görmezden gelmesi ile Emre’nin bu davranışından bir süre artış olur ancak sonra davranış azalır ve zamanla ortadan kalkar.
Ziya öğretmen istenmedik davranışın ortadan kaldırmada aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?


A) Zıt tepki       B)Baktırma     C)Olumsuz pekiştirme  
D)Sönme       E)Eşik yöntemi


4-) Sınıf arkadaşının bir başkasının eşyasını izinsiz aldığı için cezalandırıldığını gören Esra Başkalarının eşyalarını izinsiz almamaya özen göstermiştir.
Esra’nın davranışındaki bu değişim aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


A)Dolaylı ceza    B)Dolaylı pekiştirme      C)Birinci tür Ceza       
D)İkinci tür Ceza   E)Dolaylı duygu


5-) bir baba çocuğuna, “ oyuncaklarını topladıktan sonra televizyon izleyebilirsin” demiştir. Bu durumda baba aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?


A)Klasik koşullanma    B)Edimsel koşullanma      C)Permeck ilkesi   
D)Sosyal öğrenme     E)Sürekli pekiştirme


6-) Sultan öğretmen; ödevini eksiksiz olarak yapan öğrencileri renkli kartonlardan yapılmış küçük çiçek figürleri vermektedir. Sultan öğretmenin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.
A)Sabit oranlı       B)Değişken oranlı    C)Değişken aralıklı       
D)Simgesel ödülle pekiştirme        E)Sabit aralıklı


7-) Aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisi olumsuz pekiştirme için söylenebilecek bir özelliktir?


A)Hoşa giden bir uyarıcı verilir     
B)Davranış tekrar ortaya çıkma olasılığını arttırır
C)Hoşa giden uyarıcı ortamdan çekilir      
D)Davranışı gösterme sıklığını azaltır
E)Hoşa gitmeyen uyarıcının verilmesidir.


😎 Hatırlama ve unutma konusunu işlerken bilgiyi işleme kuramına göre yaşadığımız olaylar hangi bellekte sakladığımızı öğreniriz?


A)Duyusal bellek    B)İşlemsel bellek      C) Anısal bellek      
D) Anlamsal bellek E)Bilişsel bellek


9-) Ecem’in telefon numarası değişmiştir edeceğim yeni telefon numarasını öğrendikten sonra eski numarasını hatırlamaktadır Ecem’in bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?


A) Olumsuz pekiştirme  B)Olumlu pekiştirme   C)Geriye ket vurma    
D) İleriye ket vurma   E)ileriyi destekleme


10-) Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışı ortadan kaldırmada kullanılabilecek davranışçı yöntemler arasında yer almaz?


A) Olumsuz pekiştirme  B) Olumlu pekiştirme   C)Ortamı değiştirme   
D) Sönme   E) Bıktırma

CEVAPLAR
1B  2A 3D  4A  5C  6D  7B  8D  9C  10B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz