Ana sayfa Yazıcılar için çözünürlük ne anlam ifade eder?

Yazıcılar için çözünürlük ne anlam ifade eder?

0
0

A)Dakikadaki sayfa yazma adedi
B)Yazıcının basabildiği renk miktarı
C)Birim alana bırakılacak nokta miktarı
D)Yazıcının maksimum baskı (kâğıt) genişliği

An error occurred while importing content. Error: Class HTML_QuickForm_text does not have a constructor, so you cannot pass any constructor arguments