Ana Sayfa Meslek Lisesi RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

401
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1) Bilinç düzeyindeki bozulmalar nelerdir? İsimlerini yazınız.(10p)
Bilinç bulanıklığı, letarji, stupor, prekoma, koma

2) Oryantasyon ne demektir?(5p)
Bireyin çevresini, zamanı, yer ve kişileri tanıma, değerlendirme yeteneğidir.

3) Halüsinasyon (varsanı) nedir? (5p)
Herhangi bir uyaran olmadığı halde ortaya çıkan algılamalardır.

4) İllüzyon(yanılsama) nedir?(5p)
Uyaranların yanlış algılanması ve yorumlanmasıdır.

5) Geçmişteki yaşantılara ait belleğin kısmen ya da tamamen kaybedilmesine AMNEZİ denir.(5p)

6) Hastanın kültürel özellikleriyle açıklanamayan, doğru olmadığına ikna edilmesi olanaksız veya güç olan yanlış inançlara …SANRI (HEZEYAN, DELİRYUM) denir.(5p)

7) Saplantı (obsesyon) ne demektir?(5p)
Kişinin arzusu dışında, kurtulma çabalarına karşın zihnini meşgul eden düşünce dürtü yada imgelerdir

8) Anormal yönü olmayan tek savunma mekanizması hangisidir?(5p)
Yüceltme
9) Süperego ve toplum tarafından kabul edilmeyen istek, eğilim, dürtü, duygu, düşünce, davranış, yetersizlik, başarısızlık gibi durumlar için anksiyete yaratmayan akla yatkın görünen, mantıklı gerekçeler bulmadır. Acı veren, bunaltıcı bir neden yerine, akla yatkın görünen, sıkıntı vermeyecek bir neden ve açıklama bulmak çok sık kullanılan savunma mekanizmalarından biridir.
Yukarıda anlatılan bu savunma mekanizması hangisidir? (5p)
AKILCILAŞTIRMA(MANTIĞA BÜRÜME)

10) Kişilik gelişimini etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız.(10p)
Genler, İç salgı bezlerinin az veya fazla çalışması, Beden yapısı, Doğum öncesi faktörler (annenin gebeliği esnasında sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, yetersiz beslenmesi, travmatik durumlar yaşaması vb.), Roller (kız olmak, erkek olmak vb.),Bireyin kendisini ve çevresini algılama şekli, Aile ile kurulan iletişimin kalitesi, Arkadaş çevresi tarafından onaylanma/kabullenilme, İçinde yaşanılan toplumun özellikleri, kültür yapısı, değerleri,

11) Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?(5p)
a) Fobi: Belli bir uyaran ya da durumdan çoğu kişiye mantıksız gelebilecek kadar şiddetli bir korku duyma
b) Hipokondriyazis: Kişinin gerçek bir hastalığı olmadığı halde hasta olduğuna inanması
c) Anhedoni: Hiçbir şeyden zevk almama
d) Öfori: Duygusal olarak olumlu duygular ve fiziksel olarak kendini iyi hissetme halini yansıtır.
e) Tremor: Eklemlerin hareketsizliği
CEVAP: E ŞIKKI
12) Aşağıdakilerden hangisi bireyi diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütününe verilen addır? (5p)
a) Benlik
b) Mizaç
c) Zeka
d) Karakter
e) Kişilik
CEVAP:C ŞIKKI

13) Aşağıdakilerden hangisi gerçeklik ilkesine göre hareket eden ve kişiliğin mantıklı yanıdır?(5p)
a) Süperego
b) Bilinç altı
c) Ego
d) İd
e) Bilinç öncesi
CEVAP:C ŞIKKI

14) Aşağıdakilerden hangisi psikoseksüel gelişim dönemlerindendir? (5p)
a) Girişimciliğe karşı suçluluk
b) Anal dönem
c) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
d) Temel güvene karşı güvensizlik
e) Üretkenliğe karşı durgunluk
CEVAP: B ŞIKKI

15) Bireyin herhangi bir anda farkında olduğu yaşantılarının bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
a) Bilinç
b) Bilinçaltı
c) İd
d) Süperego
e) Ego
CEVAP: A ŞIKKI

16) Erikson’a göre kişinin ileriki hayatındaki çalışkanlığı ve çalışmaya karşı geliştirdiği tutumların oluştuğu dönem aşağıdaki dönemlerden hangisidir? (5p)
a) Girişimciliğe karşı suçluluk
b) Başarılı olmaya karşı aşağılık (yetersizlik) duygusu
c) Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası
d) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
e) Üretkenliğe karşı durgunluk
CEVAP:B ŞIKKI

17) Eşini aldatan bir erkeğin eşininde kendisini aldattığından şüphelenmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisidir? (5p)
a) Yansıtma
b) Bastırma
c) Akılcılaştırma
d) Gerileme
e) Yüceltme
CEVAP:A ŞIKKI

18) Ruhsal çatışma sonucu, bastırılmış duygu ve düşüncelerin simgesel olarak bedensel belirtiler ve yakınmalarla yansıtılması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisidir? (5p)
a) Duygu dönüşümü (conversion)
b) Yansıtma (projection)
c) Gerileme (regressıon)
d) Yüceltme (sublimation)
e) Özdeşim kurma
CEVAP: A ŞIKKI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz