Ana Sayfa Uncategorized Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi

Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi

552
0 • İlk çağlarda verimli toprak ve uygun doğa koşullarının bulunduğu alanlar yerleşim yeri olarak seçilmiş köyler kurulmuştur. Zamanla fazla ürünlerin takas edildiği köyler büyüyerek ticaret merkezi durumundaki şehirlere dönüşmüşlerdir.
 • Orta Çağ’da kentler daha çok ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerler olmuştur.
 • şehirleşme konusunda asıl gelişme İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi devrimi ile başlar. Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa’da birçok şehir yoğun bir nüfus akımına uğrarlar,hızla büyürler.

Göç ve Kentleşme İlişkisi

 • Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel bir değişimdir. Göç ve kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici özellikleri ile kırsalın itici özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
 • Kırsal kesimlerden kentlere olan yoğun göç hareketi, Kentlerde;  Konut yetersizliği ve sağlıksız yapılaşmaya (gecekondu) yol açmıştır.
 • İşsizlik artmıştır.
 • Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı yetersiz kalmıştır.
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştır.
 • Çevre kirliliği artmıştır.
 • Asayiş sorunları ortaya çıkmıştır.
 • Sanayi kuruluşları kent sınırları içinde kalmıştır.
 • Verimli tarım alanları işgal edilmiştir.
 • Arsa ve konut değerleri çok artmıştır.
ÖRNEK: Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı
B) Verilen yıllarda, kentsel nüfusun artıp artmadığı
C) Verilen yıllarda, kırsal nüfustaki değişme hızı
D) Verilen yıllarda, kırsal nüfusta dalgalanma olup olmadığı
E) Kentsel nüfusta, kırsal kesimden gelen göçün payı
2002 ÖSS
ÇÖZÜM: Kentsel nüfusa bakarak kırsal kesimden ne kadar göç olduğu tespit edilemez. Çünkü kentteki nüfus artışında,kentin doğal nüfus artışı ile ülke dışından yapılan göçler de etkili olacaktır.
Yanıt E
ÖRNEK: Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında,aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının
1988 ÖSS
ÇÖZÜM: Ülkelerin sanayileşmesiyle birlikte şehirlerde kurulan fabrika ve yan hizmetlerde çalışmak üzere insanlar kırsal yörelerden şehirlere göç ederler.
İş olanakları artması, işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle göçler giderek hızlanır. fiehirler köyden gelen insanların istilasına uğrar.
Yanıt D

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz