Ana Sayfa Uncategorized To for farkı | İngilizce Öğrenmek

To for farkı | İngilizce Öğrenmek

23
0

To for farkı şöyle ifade edilebilir, to fiiller ile birlikte; for isim ya da zamirler ile birlikte kullanılır.

Verdikleri anlam açısından to for farkı ise şöyledir; for, “birşeye özel”; to ise birlikte kullanıldığı fiil ile birlikte “-mek, -mak için” anlamı verir.

Şimdi örnekler ile yukarıda değinmiş olduğumuz temel farklılıkları daha net anlaşılır hale getirelim.

Öncelikle “to” ile başlayalım. Aslında “to” kelimesinin birçok farklı kullanım şekli ve bu farklı kullanım şekillerine bağlı olarak verdiği farklı anlamları mevcut ancak biz bu derste, “to” kelimesinin, “for” kelimesi ile en çok karıştırılan “için” anlamından bahsedeceğiz.

Aslında “to” kelimesi tek başına “için” anlamı vermez. Tek başına “için” anlamını veren kelime “for” kelimesidir.

“to” tek başına kullanıldığında “için” anlamı vermediği gibi, “için” anlamı ile alakasız bir şekilde “-e, -a” yönelme anlamı verir.

Yani aslında “to” ile “for” kelimelerinin karıştırılması durumu aslında olanaksız bir durumdur çünkü “to” tek başına “yönelme” anlamına sahip bir edattır ve eğer biz bu kelimenin yanına isim türünden bir kelime koyarsak, koyduğumuz isim türünden kelimeyi “-a, -e” haline dönüştürmüş oluruz.

Mesela;

to school

(okula)

to room

(odaya)

to woman

(kadına)

Yukarıdaki örnek ifadelerde gördüğümüz gibi, “to” kelimesi ile isim türünden bir kelimeyi yan yana kullandığımızda, o isim türünden kelimeyi “-e, -a” haline dönüştürmüş oluyoruz.

Ama aynı şeyi “for” kelimesi ile yaparsak, yani for kelimesinin yanına isim türünden bir kelimeyi yazarsak, işte o zaman “için” anlamını elde etmiş oluruz.

Örnekler;

to school

(okula)

for school

(okul için)

to woman

(kadına)

for woman

(kadın için)

Öte yandan eğer “to” kelimesini, “mastar” (çekimlenmemiş) haldeki bir fiil ile birlikte kullanırsak, bu durumda, o fiilin vermiş olduğu anlam doğrultusunda “… mek, mak için” anlamını elde ederiz.

Örneğin “hear” (duymak) fiilini ele alalım. Bu fiili “to” ile birlikte kullanırsak “to hear” (duymak) anlamını elde ederiz.

Zaten İngilizcede fiiller, en yalın haldelerken “to” ön eki ile birlikte yazılırlar. 

Örnekler;

to fly (uçmak)

to find (bulmak)

to listen (dinlemek)

Yukarıda, İngilizcedeki bazı fiillerin mastar halleri yazılmıştır ve fark ettiyseniz hepsi zaten “to” ön eki ile başlıyor. Buradan aynı zamanda “to” ön ekinin, Türkçedeki “-mek, -mak” ekine denk geldiğini de görmüş oluyoruz.

Asıl olay ise fiilin mastar halinin, herhangi bir cümle içerisinde kullanılmasından itibaren başlıyor çünkü yukarıda sıralandırmış olduğum mastar halleri, bir cümle içerisinde kullandığımızda “-mek, -mak için” anlamını da elde etmiş oluyoruz ki bu anlam “for” (için) kelimesi ile karıştırılan anlamdır.

O halde örneklerimizi verelim;

She approached her to hear better.

(O, daha iyi duymak için ona yaklaştı.)

Yukarıdaki örnek cümleyi incelediğimizde “to hear” (dinlemek) fiilini cümle içerisinde kullanarak “dinlemek için” anlamını elde ettiğimizi görmekteyiz. 

Bu tarz bir cümleyi “for” (için) kelimesini kullanarak kurmaya çalışmak büyük bir hata olurdu. Anlam olarak “for hear” (duymak için) şeklinde kullanım sorunsuz gibi görünse de, işlevsellik bakımından ciddi bir hatadır. 

En başta, “for” kelimesinin edat türünden bir kelime olduğunu asla unutmamalısınız ve diğer tüm edat türünden kelimeler gibi, for kelimesi de isim türünden kelimeler ile birlikte kullanılarak, o kelimenin cümle içerisinde verdiği anlama katkıda bulunur.

Sonuç olarak to for farkı tüm bu detaylardan ibarettir ve umarım aradaki farkı olabildiğince açık ve net bir şekilde ifade edebilmişimdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz