Ana Sayfa Uncategorized WAN TEKNOLOJİLERİ

WAN TEKNOLOJİLERİ

363
0

IEEE

•IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

ITU

•ITU (International Telecommunication Union -Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) dünyada telekomünikasyonun gelişimini teşvik etmek, eş güdüm sağlamak ve bu alanda standart üretmek amacıyla, üye devletler tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla kurulmuş bir örgüttür. 

BAZI KAVRAMLAR

Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir.
Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.
      •Örnek analog ve digital saat. Sayısal haberleşme, analoğa göre daha yüksek hız ve daha düşük hata oranına sahiptir.
Frekans: Bir zaman diliminde bir olayın tekrarlanma sıklığıdır. Ölçü birimi Hertz (Hz) dir.
•Asenkron: Eş zamansız; Senkron: Eş zamanlı iletişim
•Bandwith (Band genişliği): Bir devrenin veya aygıtın haberleşme kapasitesi veya veri iletim oranının bir ölçüsüdür.
        •Bir kanala ayrılabilen toplam frekans aralığı (Hertz – saniyede döngü sayısı) veya bir kanal tarafından taşınabilen veri miktarı (bps = saniyede taşınan bit)
        •Bantgenişliği = Yol saat frekansı * Veri miktarı Bantgenişliği = 100 * 8 = 800 MB/saniye
•Switched Access (Anahtarlamalı Erişim): Kullanıcı konumu ve telefon şirketi arasında çekili hat üzerinde anahtarlama ile değişik noktalara bağlantılar sağlayan erişim hattı.
 •PSTN (Public Switched Telephone Network – Kamusal Anahtarlamalı Telefon Ağı): Yerel ve uzak haberleşme için çevirmeli telefon ağı.
•Broadcast (Yayın): Ağa bağlı tüm uçlara paketlerin gönderimidir.
•Baseband (Temelband): Bilginin tek bir kablo üzerinden tek bir kanal ile iletildiği bir ağ türüdür. Örnek olarak ethernet,  BRI ISDN ağları verilebilir.
•Broadband (Genişband): Tek bir kablo üzerinden birden fazla kanal ile veri iletiminin yapıldığı ağ türüdür.
Örnek olarak Kablo TV (CATV) verilebilir. 

BULUT TEKNOLOJİSİ

•İletişim yapılmadan önce bağlantının kurulması esasına dayanır.
•Telefon şebekesinde olduğu gibi.
•Bu teknolojiye örnek olarak X.25, ISDN, FR verilebilir.
•İletişim yapılmadan önce bağlantının kurulması esasına dayanır.
•Telefon şebekesinde olduğu gibi.
•Bu teknolojiye örnek olarak X.25, ISDN, FR verilebilir.
•WAN teknolojilerini anahtarlama yöntemlerine göre sınıflandırabilir. “Anahtarlama”dan kasıt; iki düğümün bir bulut içindeki bir birine bağlanma yöntemidir.
•Anahtarlama yöntemi, bulut teknolojisinin sahip olduğu özelliklere sahiptir ve onu açıklar.
• WAN teknolojileri anahtarlama yöntemlerine göre üçe ayrılabilirler. Bunlar:
•Devre (circuit),
•Paket (packet) ve
•Hücre (cell) anahtarlama’dır. 

GENİŞ ALAN AĞLARINA BAĞLANMA YOLLARI

•Internet’e veya bilgisayar ağına bağlanmanın çeşitli yolları vardır. Bu bağlantılarda daha önce anlatıldığı gibi sayısal/örneksel çevrimini yapmak için modem ve benzeri aygıtlar kullanılabilir.

ÇEVIRMELI AĞ (DIAL-UP)

•Standart telefon hatlarından fax/modem kartlarıyla yapılan bağlantıdır. Internet’e bağlanmak için bir Internet Servis Sağlayıcı şirketinden servis almak gereklidir.
•ISS’nin belirlediği telefon numaraları aranarak bağlantı sağlanır.
•Sağlanan bağlantı tek bilgisayar tarafından kullanılabilir. İletim hızı kullanılan modem aygıtının hızına bağlıdır.
•En fazla 56 Kbps hızında iletişim sağlanabilir.
•Türkiye’de bu hizmeti ISS şirketleri vermektedir. Kullanımı oldukça azalmıştır.

LEASED LINE (KIRALIK HATLAR) 

•Noktadan noktaya iletişim sağlar. Her iki uçtaki cihazların açık olması durumunda veri transferi gerçekleşir. Anahtarlanmamış ağ da denir.KABLO MODEM (KABLO INTERNET)

•Kablo TV hizmeti dağıtan kablolar kullanılarak yüksek hızlı bağlantı sağlar.
•Aynı kablodan, televizyon kanalları iletimi için kullanılmayan frekans aralığı kullanılarak, aynı anda veri iletişimi de yapılır.
•Bağlantı sürekli mevcuttur. Sağlanan bağlantı, birden fazla bilgisayar tarafından kullanılabilir.
•İletim hızı 10 Mbps’ye kadar çıkabilir. Türkiye’de bu hizmeti yalnız Türk Telekom şirketi vermektedir.
•Ancak hizmetin sağlandığı bölgeler, kablo TV hizmetinin bulunduğu yerlerle sınırlıdır.

FR (FRAME RELAY)•Frame relay 56Kbps’den 1.5444Mbps’e kadar hızları destekler.
•Frame relay ağların bir dezavantajı değişik uzunluklarda frame kullanmaları ve bunların anahtar devrelerde gecikmelere neden olmasıdır.
•Bağlantıyı sağlayacak olan kurumun frame relay şebekesine uygun router’lara ve CSU/DSU adı verilen üniteleri satın alması gerekir. 


•Frame relay, kalıcı sanal devreler (Permanent Virtual Circuits, PVCs) kullanır.
•PVC o an mümkün olan ver transferi yapılabilecek mantıksal yoldur.
• PVC’ler bağlantı kurulum işlemlerine gerek duymaz ve veri transferi bittikten sonra bağlantının kapatılmasını gerektirmez. 

ISDN (INTEGRATED DIGITAL SERVICES DIGITAL NETWORK – TÜMLEŞİK HIZMETLER SAYISAL ŞEBEKESİ)


•Telefon kablolaması üzerinden tek hat ile
     •ses,
     •gorüntü ve
     •verinin
•sayısal formatta iletilmesi için kullanılır.

•ISDN hatlardan önce ses, veri ve video iletimi için birbirinden farklı ağlara gereksinim duyuluyordu.
•ISDN ses, veri ve video gibi değişik servisleri tek bir ağda bütünleştirebilir.
 •Telefon konuşmalarını yaparken aynı anda bilgisayar ile internete bağlanılabilir.
  

•Bir yerel ağdan başka bir yerel ağa bağlantı için her bir LAN’da bir ISDN uyumlu router’a gereksinim duyulur.
•NT (Network Terminator) veya NT-1 ve ISDN adaptöre ihtiyaç duyar.
•Basic Rate (BRI/BA) ve Primary Rate (PRI/PA) olarak iki ISDN servisi bulunmaktadır. 

•BRI’da 64 Kbps’da çalışan 2 B (Bearer) ve 16 Kbps’da çalışan 1 D (Delta) kanalı vardır. Toplam 64*2+16 = 144 Kbps iletim sağlar.
 •BRI’da B kanalı veri iletimi D kanalı ise hat yönetimi ve kontrolü için kullanılır.

•PRI Her biri 64 Kbps’lik 30 adet B kanalı ve 64 Kbps’lık bir adet D kanalı içermektedir. Toplam 30* 64 + 1* 64 = 2.048 Mbps iletim sağlar. Bu ISDN standardının adı E1’dir.

DİĞER DSL’LER

•ADSL ve HDSL dışında;
•SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
•RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
•VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line)
•IDSL (Integrated Digital Subscriber Line) 
   Buraya kadar işlenen konular hakkında hadi değerlendirme yapalım.
Tıklayın!!!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz