Ana sayfa Kulüp ve Sosyal Etkinlikler YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ

YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ

426
0
Yerli Malı haftası kutlama programı
Yerli Malı haftası kutlama programı

YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ DOSYASI

Veli izin belgesi, gönüllü veli başvuru formu, Gönüllü veliler hangi işleri yapabilir, Sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu, Sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu,S osyal etkinlikler proje sonuç raporu, Sosyal etkinlikler proje öneri formu, Sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı, Görevli öğrenci listesi, Aylık çalışma takvimi (her aya özel), Karar Tutanağı, Görüşme tutanağı, Toplantı izin dilekçesi, Sosyal kulüpler yönetmeliği

Word Olarak Tüm Dosya İçeriğini Buradan İndirebilirsiniz.
Yayın ve İletişim Kulübü Yıllık Çalışma Programı Dosyası

YAYIN VE İLETİŞİM SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

 1. 1. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
 2. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
 3. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
 4. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
 5. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
 6. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

 

YAYIN VE İLETİŞİM SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR

 

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.
 2. Gelir-gider defteri.
 3. Harcamalar dosyası.
 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
 5. Demirbaş defteri.

 

YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA TAKVİMİ

EYLÜL – EKİM – KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. “Atatürk ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 10. Yayın ve İletişim Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 11. “İnternet ve Yayıncılık” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 12. Okul Gazetesinin kurulması çalışmalarının yapılması.
 13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

ARALIK – OCAK

 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Çocuk ve Gazete” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “Gazeteci Olmak İstiyorum” konulu yazıların ve resim çalışmalarının kulüp panosunda sergilenmesi.
 7. İnternette yayıncılığa yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 8. İnternetin iletişimdeki önemi konulu yazı ve şiirlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

ŞUBAT – MART

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. “Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “İletişimin Zamanımızdaki Yeri ve Önemi.” Konulu yazı, şiir ve resim çalışmalarının yaptırılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

NİSAN – MAYIS

 1. “Okulumuzun İletişim Durumu” konulu çalışmaların yapılması.
 2. Çevremizde kullandığımız iletişim araçlarının örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 4. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik iletişim ve yayıncılıkla ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. “Çocuk ve İletişim” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. Yayın ve İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 7. Ülkemizdeki Yayın ve İletişim durumunun öğrencilere aktarılması.
 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

HAZİRAN

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. “Gazetelerin Önemi” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here