Home Rehberlik 10. Sınıflar 1. Dönem Rehberlik Dersi Günlük Faaliyet Raporları Yıl sonu Raporu

10. Sınıflar 1. Dönem Rehberlik Dersi Günlük Faaliyet Raporları Yıl sonu Raporu

0
93

GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: –

Kazanım No: –

Kazanım: –

Etkinliğin Adı:

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem: Tahta, silgi, sınıf öğrencileri

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Sınıfta bulunan öğrencilerle tanışıldı. Geçen yıldan öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumları hakkında bilgi edinildi.

Sınıftaki öğrencilerin boylarına, tahtayı görüş açılarına(gözlük takan öğrenciler ön sıraya oturtuldu), anlaşabilme durumlarına göre oturma planı yapıldı. Sınıf nöbetçileri belirlendi. Her gün sırayla nöbet sırasının takip edilmesi gerektiği, bir düzen ve temizlik içinde derslerin işleneceği hatırlatıldı. Yapılan açık oylama ile sınıf başkanı ve yardımcısı seçildi.

Değerlendirme:

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: –

Kazanım No: 52

Kazanım: Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklar

Etkinliğin Adı: GELECEĞİM

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem: Kağıt, kalem.

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Öğrencilere Ahmet Bey ile ilgili durum okundu. Ve nerede, kimlerle nasıl bir ortamda yaşamakta olduğu, hangi okula gitmekte olduğu, hangi alanı seçmek istediği, okuldaki başarı durumu, ders dışında nelerle ilgilendiği, okulu bitirdikten sonra neler yapmayı planladığı, gelecekteki amaçlarının neler olduğu soruları soruldu.

Cevaplar alındıktan sonra öğrencilerin Ahmet Bey’in 30 yaşındaki durumu ile ilgili sorular soruldu ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istendi.

Cevaplar alındıktan sonra öğrencilerin Ahmet Bey’in 45 yaşındaki durumu ile ilgili sorular soruldu ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istendi.

Değerlendirme:

Öğrencilere kendi gelecekleri ile ilgili amaçlarını oluştururken kendilerine güvenmeleri, kısıtlamamaları ve ufuklarını geliştirmek için devamlı çaba harcamalarının gereği ve önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım No: 138

Kazanım: Yaşıtlarının yada kendinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların farkında olur.

Etkinliğin Adı: GENÇLERİN SORUNLARI

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Öğrencilere yaşıtlarının yada kendinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların neler olabileceği soruldu ve tahtaya ortak sorunlar yazıldı. Öğrencilere; bu sorunlardan en çok hangisini yaşıyorsunuz? Sizce yaşıtlarınız bu sorunlardan en çok hangisini yaşıyor? Soruları soruldu. Sınıfla paylaşmak isteyen öğrencilere söz hakkı verildi.

Yaşıtlarının yada kendilerinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların farkında olmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Değerlendirme:

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Kişiler arası ilişkiler

Kazanım No: 139

Kazanım: Eğitsel ve kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştığında yardım alabileceği birimlere başvurur.

Etkinliğin Adı: YARDIM, AMA KİMDEN?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Bir önceki derste işlenen sorunlar ve listesi öğrencilere hatırlatılarak derse başlandı. Kişisel ve sosyal sorunlarla karşılaşıldığında nereden ve nasıl yardım alanıbileceği öğrencilere soruldu. Verilen cevaplar tahtaya yazıldı.

Öncelikle ilk etapta eğer öğrenci okulda ise öğretmenlerinden, rehberlik servisinden yada arkadaşlarından yardım alabilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilere hangi kurum yada kişiden yardım alacakları konusunda çok dikkatli ve titiz davranmaları gerektiği vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Değerlendirme:

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: –

Kazanım No: –

Kazanım: –

Etkinliğin Adı: Öğrenci Meclisi Seçimi

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:Tahta, silgi, oy pusulaları, sınıf öğrencileri

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Öğrenci meclisi için aday olan öğrenciler belirlendi. İsimlerine oy pusulaları hazırlandı. Gizli oy verme ve sandıkta oy kullanma kuralına uygun olarak öğrenci meclisine seçim yapıldı.

Değerlendirme:

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Eğitsel ve mesleki gelişim

Kazanım No: 206

Kazanım: İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikleri ile ilgili bilgi toplar.

Etkinliğin Adı: ÖZELLİĞİM HANGİ MESLEĞE UYGUN?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama: Öğrencilerin geleceğe ilişkin hedefleri, olmak istedikleri meslekler soruldu. Bu mesleklere sahip olmak için bitirmeleri gereken okullar hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları soruldu. Cevaplar alındıktan sonra okullar ve mesleklerle ilgili interneti kullanabilecekleri, çeşitli üniversitelere gidip bilgi alabilecekleri, daha önce mezun olan öğrencilere danışabilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilere bir hedef belirlemenin ve bu hedefi gerçekleştirmede yapılması gerekenlerin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Değerlendirme:

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım No: 203

Kazanım: Değerlerin meslek seçimindeki rolünü açıklar.

Etkinliğin Adı: ÖZELLİĞİM HANGİ MESLEĞE UYGUN?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Öğrencilere yapacakları meslek seçiminde değerler listesinde yer alan değerlerden hangisinin daha önemli rol oynayacağı soruldu. Verilen cevaplar tahtaya yazılarak bir önem sırası yapmaları istendi.

Verilen cevaplara örnek olarak;

​ Yenilikçilik

​ Mesleki gelişime açık olma

​ Yaşam boyu öğrenme

​ Yaratıcılık

​ Zihinsel güçlük ve üstesinden gelme

​ Fiziksel zorluğu ve üstesinden gelme

​ Başkalarına yardım etme v.b. konular örnek olarak yazıldı.

Değerlerin meslek seçimindeki ve günlük hayattaki önemi, etkileri vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Kendini kabul

Kazanım No: 81

Kazanım: Bireyin kendini algılama biçiminin davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder.

Etkinliğin Adı: BEN KİMİM? NASIL DAVRANIRIM?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Öğrencilere:

​ Nasıl bir insan olduğunuzun farkında mısınız?

​ Kendinizde var olduğuna inandığınız özellikler hayatınızı nasıl etkiliyor?

​ Kendinizle ilgili algılarınız, beğenileriniz, tercihleriniz, davranışlarınıza nasıl yansıyor?

​ Kendini zeki algılayan veya zeki algılamayan bir kişinin davranışlarında ne tür farklılıklar olur?

​ Kendini yetenekli veya yeteneksiz algılayan bir kişinin davranışlarında ne tür farklılıklar olur?

Soruları sorularak insanların kendilerini nasıl algıladıklarının davranışlarını da etkilediği belirtildi. Kendimizle ilgili algılarımızın davranışlarımıza nasıl yansıdığı ve davranışlarımızı nasıl etkilediği üzerinde duruldu.

İnsanların kendilerini nasıl algıladıkları, davranışlarını etkilediği tekrarlanarak etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Kendini Kabul

Kazanım No: 82

Kazanım: Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark eder.

Etkinliğin Adı: NASIL GÖRÜNÜYORUM?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem: Form 35

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Öğrencilere form 35 teki sorular soruldu. Kendi algıları ile başkalarının algılarının ne kadar örtüştüğünü incelemeleri istendi ve

Kendi algılarınız ile beğenileriniz, tercihleriniz gerçekten size mi ait?

Bazen kendinizi başkalarının ölçütlerine göre değerlendirdiğiniz oluyor mu?

Kendinizle ilgili algılarınız, beğenileriniz, tercihleriniz oluşurken kimlerin nelerin etkisinde kalmış olabilirsiniz?

Başkalarının bizimle ilgili algılamaları bazen kendimizi güçlü hissettirip, bizi yüreklendirirken, bazen de bizim cesaretimizi kırabilir mi?

Sizce bunun nedeni nedir?

Başkaları tarafından beğenilme, onaylanma ve kabul görme arzusu olabilir mi?

Hiç kendinizle ilgili, size ait olmayan aileniz yada arkadaşlarınız tarafından oluşturulan bir algılamanız olduğunu fark ettiniz mi?

Soruları soruldu. Söz almak isteyen öğrencilere söz verilerek görüşlerini sınıfla paylaşmaları sağlandı.

Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark etmenin ve kendini bu bakış açısı ile değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı:

Kazanım No:

Kazanım: Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin önemli maddeleri tekrar hatırlatıldı.

Etkinliğin Adı:

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı

Kazanım No: 51

Kazanım: Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.

Etkinliğin Adı: BİZİM ATÖLYE

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Grup çalışmalarında işbirliğinin önemi nedir? Sorusu sorularak etkinlik başlatıldı.

Öğrencilerin verdikleri cevapları sınıfla paylaşmaları istendi. Bir işi tek başına yapmakla bir grupla yapmak arasındaki farklılıkları öğrencilerin farkında olup olmadıkları soruldu. Verilen cevaplar sınıfla paylaşıldı.

Grup çalışmalarında iş birliğinin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı

Kazanım No: 50

Kazanım: Grup çalışmalarına etkili biçimde katılır.

Etkinliğin Adı: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Eğitsel başarıda grup çalışmaları yapmanın önemi, gruba katılmanın öğrenci üzerindeki olumlu etkileri, yapılan iş birliği, herkesin grubun çalışmasına katılması gerektiği, çalışmalar sırasında yaşanabilecek zorluklar ve kolaylıklar örneklerle anlatılarak etkinlik tamamlandı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı: Eğitsel ve mesleki gelişim

Kazanım No: 211

Kazanım: Yükseköğrenime yönelik mesleki ve akademik program seçeneklerine ilişkin bilgi edinir.

Etkinliğin Adı: MESLEKİ VE AKADEMİK PROGRAMLAR NELER?

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Öğrencilere yükseköğrenime yönelik mesleki ve akademik programlar hakkında bilgi edinmelerinin yükseköğrenime yönelik sağlıklı bir tercih yapmada, kendilerini gerçekçi değerlendirmelerinde önemli olduğu vurgulanarak etkinlik başlatıldı.

Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri sınıfla paylaşmaları sağlandı.

Okulları tanıtan broşürleri, ÖSYM tanıtım kılavuzlarını, dergilerde çıkan üniversitelerle ilgili haberleri bir sonraki derste sınıfa getirmeleri ve diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları istendi.

Yükseköğrenime yönelik programlarla ilgili bilgi edinme sürecinin diğer etkinliklerde de devam edeceği vurgulanarak, bilgi edinmenin önemi hatırlatıldı ve etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni


GÜNLÜK PLAN

Dersin Adı: Rehberlik

Sınıf:

Süre: 40 dakika

Tarih:

Yeterlik Alanı:

Kazanım No:

Kazanım: Yarıyıl değerlendirmesi

Etkinliğin Adı:

Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem:

Yararlanılan Kaynak: –

Uygulayıcı: Sınıf Rehber Öğretmeni

Uygulamaya İlişkin Açıklama:

Dönemin değerlendirmesi yapılarak, 2. kanaat döneminde daha çok ve etkili çalışma yapmaları gerektiği, çalışmaların kendilerine olumlu şekilde geri döneceği hatırlatılarak, bu dönemde yapılan hataların 2. dönem de tekrarlanmaması gerektiği ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle etkinlik sonlandırıldı.

Sınıf Rehber Öğretmeni

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here