Ana Sayfa 4. Sınıf Dökümanları 4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Kağıdı

4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Kağıdı

696
0

4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Kağıdı 

***Virüs taramasından geçmiştir.  4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Kağıdı dosyasını indirmek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız.

4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları


4 SINIF  I.Dönem I.Fen Bilimleri Yazılısı  
 PUAN:

 

 

A-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız. (10×1)

 1. 1. (……) Taş, kaya ve toprağın farklı renklerde olmasının nedeni içerdiği mineraldir.
 2. 2. (…..)Madenlerin hepsinin ekonomik değeri aynıdır.
 3. 3. (……)Fosillerden nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgiler öğreniriz.
 4. 4. (…..)Dünya’nın kendi etrafında dönmesi ile 1 gün gerçekleşir.
 5. (……) Dünyamız doğudan batıya doğru döner.
 6. (…) Demir ve mermerden inşaat sektöründe yararlanılır.
 7. (……) Dünya’mızın Güneş’in etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saattir.
 8. (……)Proteinler vücudumuzda yapıcı – onarıcı besin içerikleridir.
 9. (……) Yaralarımızın iyileşmesi ve büyümemiz karbonhidratlar sayesinde gerçekleşir.
 10. (….)Dengeli beslenmek için üç öğün et yemeliyiz.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(10×2)

fosilmadenkayaçprotein
gündüzbesinlervitaminkarbonhidrat
  dolanmadönme

1.Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ………………………. adı verilir..

2.Yer kabuğunun en üst tabakasını oluşturan toprak, kaya ve taş parçalarına …………………………………. denir.

3.Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izlerine ……………………………denir.

 1. Dünya’mızın Güneş’in etrafındaki hareketi ……………………………… hareketidir.

5.Canlılar yaşamaları için gerekli olan enerjiyi ………………………………. den alır.

 1. Et, süt, yumurta ve balık ………………………………………. bakımından zengindir..
 2. Dünyamız kendi etrafında dönerken güneş alan kısımlarında………………………..olur.
 3. 8. Dünyamızın kendi etrafındaki hareketine …………………….. hareketi denir.

9.Vücudumuza enerji veren ekmek, şeker, patates, buğday ve pirinç………………………..bakımından zengindir.

10.Bizi hastalıklara karşı koruyan sebze ve meyveler …………………………………..bakımından zengindir.

C-Aşağıda verilen madenler ile kullanım alanlarını eşleştiriniz(7×1)

MadenlerKullanıldıkları Yerler
1.       (……) Gümüş

 

2.      (……) Cıva

 

3.      (……) Altın

 

4.      (……) Demir

 

5.      (……) Bor

 

6.      (……) Mermer

 

7.      (……) Bakır

A. Kuyumculuk, altın kaplama, süsleme vb. alanlarında kullanılır.
B. Mutfak tezgâhlarında, süs eşyalarında, inşaat sektöründe ve mezar taşı yapımında yararlanılır.
C. Otomobil ve inşaat sektörü ile tren rayı ve köprü yapımında kullanılır.
D. Süs eşyası, takı yapımı, dişçilik ve fotoğrafçılıkta kullanılır.
E. Elektrik ve elektronikte yararlanılır. Özellikle elektrik kablolarında kullanılır.
F. Boya sanayisinde, dişçilikte ve termometre yapımında kullanılır.
G. Tekstil, tarım, cam, seramik sanayisinde, bazı temizlik ürünlerinin yapımında ve uçak yakıtlarında yararlanılır.

D-Besin adlarını elde edildiği kaynağın altına yazınız.(6 PUAN)

BESİN ADIELDE EDİLDİĞİ KAYNAK
PortakalSuBitkisel kaynaklar  Ú
balDomates
Zeytinyağı balıkHayvansal kaynaklar  Ú
Tuzmısır
TereyağıPeynirCansız doğa kaynağı  Ú

 

E)Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (Her doğru cevap 2,5 puan)

1) Yer kabuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değildir.

B)Yer kabuğunu mineraller oluşturur.

C)Yer kabuğu incelenemez.

D)Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

 

2) Kayaçların oluşturduğu taş, kaya ve toprakların farklı renkte olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Çakıl B) Kum C) Mineral      D) Su

 

3)  Kayaçlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kayaçlar yer kabuğunun kara tabakasını oluşturur.
 2. B) Kayaçlarda fosil kalıntılar bulunmaz.
 3. C) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
 4. D) Yer kabuğunun en üst katmanını oluşturur.

 

 

4) Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
 2. B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
 3. C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
 4. D) Ölen her canlı fosildir.

 

 

5 –  Aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasında etkili değildir?

A)depremler ve yerkabuğunun hareketi

B)sıcaklık – soğukluk

C)rüzgar, yağmur, dolu gibi hava olayları

D)fosiller

 

 

6-     1.kayaç   2.kum    3.çakıl     4.taş

Yukarıdakileri küçükten büyüğe doğru sıralarsak, sıralama nasıl olur?

A)2 – 4 – 1 – 3                    C) 3 – 4 – 1 – 2

B)2 – 3 – 4 – 1                    D) 1 – 4 – 3 – 2

 

 

7) ‘Fosilleri inceleyen bilim dalına ……………., bilim insanına ise……………… denir.’

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?           

 1. A) Arkeolog- Paleontoloji
 2. B) Arkeoloji- Maden Mühendisi
 3. C) Jeoloji- Jeolog
 4. D) Paleontoloji- Paleontolog

 

 

 • Dünya’nın kendi etrafında bir dönüş yaptığı süre bir ………I……… olarak kabul edilir.
13
 • Dünya’nın Güneş etrafında bir tam tur dolanma hareketi yaptığı süre bir ………II……… olarak kabul edilir.

8) Yukarıdaki cümlelerde I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

    I                          II    

 1. A) ay                      yıl
 2. B) hafta                     ay
 3. C) gün                 hafta
 4. D) gün                    yıl

 

 

9) Şekilde verilen hareketle ilgili hangi bilgi doğrudur?
A)Bu hareket dönme hareketidir. 
B)Bu hareketin sonucunda gece ve gündüz oluşur. 
C)Bu hareketin bir turu 24 saat sürer. 
D)Bu hareketin sonucunda mevsimler oluşur. 

 

 

10-Güneş’in gökyüzünde farklı yerlerde görünmesinin sebebi nedir?

 1. A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
 2. B) Dünya’nın küre biçiminde olması
 3. C) Dünyanın kendi etrafında dönmesi
 4. D) Güneş’in Dünya’dan büyük olması

 

 

 

   İhtiyacımız olan gerekli besin maddelerini vücudumuza almaya     …………………   denir.

 

11) Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılır?

 1. A) besin B) beslenme C) ısırma     D) yutma

 

 

 

12-     I- Karbonhidratlar

II- Proteinler

III-  Yağlar

Yukarıda verilenlerden hangileri enerji verici besin grubundadır?

A)I ve II       B)I ve III      C)II ve III     D)Hepsi

 

14- Mineral değeri en yüksek olan içecek aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ayran B) Maden suyu
 2. C) Limonata D) Süt

 

 

15-Günlük hayatta yaptığımız birçok hareket için gerekli enerjiyi gerekli enerjiyi hangi besin içerikleriyle karşılarız?

A)Protein                    B)Vitaminler

C)Karbonhidratlar        D)Mineraller

 

 

16-Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

 1. A) Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.
 2. B) Paketlenmiş ürünlerin ambalajını kontrol eder.
 3. C) Alış verişe ihtiyaç listesi hazırlamadan gider.
 4. D) Aldığı ürünün üzerindeki firma bilgilerini okur.

 

 

17-1. Tükettiğimiz besinler taze ve doğal olmalı.

 1. Tükettiğimiz ürünlerde katkı maddesi bulunmamalı.
 2. Her çeşit besinden yeterince tüketilmeli

Yukarıda besinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) Yalınız 3 B) 2 ve 3 C) 1, 2 ve 3
24

 

 

18-Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini çok fazla alırsak, vücudumuzda birikerek kilo almaya neden olur?

A)Vitaminler             B)Karbonhidratlar

C)Proteinler              D)Mineraller

 

19

 

 

20)Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur?

A)Karbonhidrat          B)Protein

C)Su                         D)Vitamin

 

 

21- Dondurulmuş besinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Dondurulmuş besinlerin besin değeri doğal besinlere göre daha azdır.

B)Besinleri bozulmadan uzun süre saklayabiliriz.

C)Donu çözüldükten kısa süre sonra tüketilmelidirler.

D)Dondurulmuş besinlerin besleyici değeri yoktur.

 

 

 

22-Aşağıdaki bitkisel besinlerin hangisinde en çok yağ vardır?

 1. A) zeytin B) biber C) lahana         D)patates

 

 

 

23) Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinler aşağıdakilerin hangisidir ?

 

 1. A) Proteinler B)Vitaminler

C)Karbonhidratlar               D)Yağlar

 

Başarılar Dilerim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Kağıdı

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz