Ana sayfa 4. Sınıf Dökümanları 4. Sınıf Sene Başı Seviye Tespit Sınavı

4. Sınıf Sene Başı Seviye Tespit Sınavı

247
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Sınavı

Sınavı word olarak indirmek için burayı tıklayınız.

4. SINIF SENE BAŞI STS
TÜRKÇE
1. “ Basketbol oynamayı çok seviyorum.” Cümlesinde kaç hece vardır?
A) 10 B) 11 C) 12

2. Özel adlara gelen ekler kesme ( ‘ ) işareti ile ayrılır. Hangi cümlede kesme işareti kullanılmalıdır?
a) Fransa , merak ettiğim ülkelerden biridir.
b) İstanbulu sel almış.
c) Ankara, çok kalabalık bir şehirdir.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konur?
A) Akşam, Pınar bize gelecek ( )
B) Birinci oldum, yaşasın ( )
C) Resim defterini aldı mı ( )

4.
Cümlede noktalı yere hangisi yazılabilir?
A) çantaya B) çantayı C) çantanın

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Abimin boyu çok uzun.
B) Arda hızlı, Mert yavaş koşuyor.
C) Berk köpekten korkar.

6. Hangisinde “çay” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Niksar’dan Kelkit çayı geçiyor.
B) Babam aromalı çaylardan içmeyi sevmiyor.
C) Annem ve ablamla deniz kenarında çay içtik.

7. Hangi cümlede varlığın özelliğini belirten sözcük yoktur?
A) Amcamlar evin duvarlarını boyadı.
B) Ayten en çok kırmızı ayakkabısını seviyor.
C) İnci’nin renkli kağıtları yırtılmış.

8.
Pankarttaki cümleye hangisi sorulursa cevap alınır?
A) Kim B)Ne zaman C)Ne

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-ler “ ekini almamasına rağmen birden fazla varlığı yani bir topluluğu ifade eder?
A) deste B) perde C) ağaç

10. I ) kiprik II) patates III) çukolata
Yukarıda verilen kelimelerden hangilerinin yazımı hatalıdır?
A) I ve III B) I ve II C) II ve III
11-
İlayda’nın cümlesine göre, O’na hangi soruyu sormamız gereksiz olur?
a) Kiminle gideceksin?
b) Ne zaman gideceksin?
c) Nereye gideceksin?

12) “Yaşlı adam durmadan konuşuyordu.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakiler-den hangisi yazılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?
A. genç B. ihtiyar C. hasta

13) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Hasta olduğu için okula gelmedi.
B) Ödülünü aldı, çok sevindi.
C) Durmadan için için ağlıyordu.

14) 1. Yere düştüm ve ayağım kırıldı.
2. Ben de gezmeye çıkmıştım.
3. Birden dengemi kaybettim.
4. Yağmur çok hızlı yağıyordu.

Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre düzenlersek ilk ve son olay aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) 2 – 3 B) 4 – 1 C) 3 – 2
15.“Yarın tiyatroya gideceğiz.” tümcesinde tiyatroya gidecek olanlar hangisidir?
A) biz B) siz C) onlar

16-
Yukarıdaki varlığın adına hangi ek eklenirse sözcük, meslek adı olur?

a) –lik b) –çı c) –ler
17-

Yukarıdaki şiire göre konuşan varlık hangisidir?
A)ağaç B) çiçek C) kuş

18-”Birlikten kuvvet doğar” atasözünün anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Çaba harcamadan kazanç sağlanmaz.
B) Güçlerimizi birleştirirsek zorlukları yeneriz.
C) Zamanı iyi değerlendirmeliyiz.

19.“ Çiçekçiden güzel bir çiçek aldım. ” cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir?
A- çiçekçi B- güzel C- bir
20. Yaşlı teyzenin eşyalarını taşıdım.
Evden gözleri yaşlı ayrıldı.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler arasında anlam yönünden nasıl bir ilişki vardır?
A-eş anlamlı B-zıt anlamlı C-eş sesli

MATEMATİK
1. “ 179 “ doğal sayısında hangi rakamın basamak değeri en büyüktür?
A) 1 B) 7 C) 9

2. 7 yüzlük, 0 onluk, 5 birlik sayısının, en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 700 B) 710 C) 720

3. Hangisinin sonucu tek sayıdır?
A) 5+6 B) 7+3 C) 4+10

4.
Eda

Eda’ nın tuttuğu sayı kaçtır?
A) 322 B) 436 C) 422

5. Bir fabrikada 298 kadın işçi çalışmaktadır. Bu fabrikada çalışan erkek işçilerin sayısı, bayan işçilerden 56 fazladır. Bu fabrikada toplam kaç işçi çalışmaktadır?
A) 652 B) 596 C) 354
6. .) 17- 20 -24 -29 – 35

Yukarıda verilen örüntü ile aynı kurala sahip örüntü, hangisidir?
A) 8, 11, 15, 20, 26
B) 3, 6, 9, 12, 15
C) 4, 7, 10, 13, 16

7. Aşağıda işlemlerden hangisinin sonucu altmış beştir?
A) 590-525=
B) 217-101=
C) 95-18=

8. ) Batuhanların oturduğu apartman 4 katlıdır. Her katında 5 daire bulunmaktadır. Her dairede 3 kişilik aileler oturmaktadır. Verilenlere göre, Batuhanların apartmanında kaç kişi oturmaktadır?

A) 50 B) 60 C) 70

9.) Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi kalanlı bölme işlemine örnektir?

A) B)

C)
10.) Bir kümesteki hayvanların 2 ‘sı tavuk, geriye
6
kalanlar horozdur. Kümeste 60 tane hayvan olduğuna göre horozların sayısı kaçtır?

A) 20 B)30 C) 40

11.

Yukarıdaki düzlemsel bölgenin kenarları kullanılarak bir açı çizilmiştir.Bu açının türü için ne söylenebilir?
A) Dik açıdır. B) Dar açıdır. C) Geniş açıdır.

12. Babam eve akşam 20.30’da geldi. İki saat sonra da uyudu. Babamın uyuduğu vakti gösteren saat hangisidir?
a) b) c)
13.
Yukarıdaki düzlemsel şekiller bir geometrik cismin açınımından elde edilmiştir. Bu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küp
B) Dikdörtgenler prizması
C) Kare prizma

14.Kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı 8 m ‘dir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir?
A) 16 B) 24 C)24

15 –
Yukarıdaki şekillerde boyanmış kısımlar sıra ile nasıl adlandırılır?
A) yarım, çeyrek, bütün
B) bütün, yarım, çeyrek
C) çeyrek, yarım, bütün

1 6) 65 + =192 işleminde yerine hangi sayı gelmelidir?
a)257 b)127 c)137

17-
Terazide dengenin sağlanması için “ ? ” olan yere hangi sayı yazılmalıdır?
a) 6 b) 9 c) 12
18) 14 + 5 = ….. toplama işleminin Romen rakamları ile yazılarak yapılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) XIV + VI = XXI B) XIIII + V = XVIIII C) XIV + V = XIX

19-
60 sayısına yakın olan kuşlar yuvaya girebilir.O halde aşağıdaki kuşlardan hangisi yuvaya giremez?
a) b) c)
68 61 63

20. “ 71 “ sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse 9 onluk olur?
A ) 9 B ) 18 C ) 19
HAYAT BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerden hangisi annemizin kardeşi değildir?
A) Hala B) Teyze C) Dayı

2. Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A) Merdivenlerden kaçmaya çalışmalıyız.
B) Çök-kapan-tutun pozisyonu almalıyız.
C) Pencerelerden uzak durmalıyız.

3) I. Cumhuriyetin ilanı
II. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
III. Meclisin açılması

Yukarıdaki olayların oluş sırası, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-II B) II-III-I C) III-II-I

4.

Elif, uyandığında acılar içinde kıvranıyordu. Bu durumu gören annesi, bu acil durum için yukarıdaki telefonlardan hangisini arayarak yardım istemelidir?
A) 110 B) 155 C) 112

5. Sağlıklı olmakla ilgili bir reçete hazırlayacak olursak aşağıdakilerden hangisini reçeteye yazmayız?
A ) Soğuk su içilmemelidir,yere çöp atmamalı, mevsime uygun giyinmeliyiz.
B ) Meyveleri ve sebzeleri yıkamadan yemeliyiz.
C ) Terledikten sonra terli giysiler değiştirilmelidir.
6. Aşağıdakilerden hangisini yön bulmada kullanmayız?
A) Bulutlar B) Pusula C) Kutup Yıldızı

7. Yandaki şekilde yönlerimiz K
Gösterilmiştir. 1 numara ile
gösterilen yönümüz 1
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey

8. Demokratik yaşayışın ilk alışkanlıkları ailede kazanılır.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir ailenin özelliğidir?
A) Ailede kararları baba verir.
B) Kararlar alınırken aile bireylerinin görüşleri alınır.
C) Aile bireyleri arasında iş bölümü yoktur.

10. Çığ, toprak kayması ve erozyon gibi doğal afetler, aşağıdaki ortamlardan hangisinde görülür?
A) Gür ormanların olduğu geniş arazilerde
B) Bitki örtüsünün zarar gördüğü eğimli arazilerde
C) Ağaçlandırma yapılan düz arazilerde

11. Biri size, sizi arabamla evinize bırakabilirim, derse nasıl davranmamız doğru olur?
A) Teşekkür ederek arabasına binmek
B) Kötü sözler söyleyerek, oradan uzaklaşmak
C) Uygun bir dille, bu teklife hayır demek

12. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi eğitim-öğretimle ilgilidir?
A) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
C) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

13. Okulumuza temsilci seçerken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?
A) Bu kişi öğretmenler tarafından seçilmelidir.
B) Seçim yapılarak en çok oy alan kişi seçilmelidir.
C) Okulun en başarılı öğrencisi seçilmelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel bir özellik belirtilmiştir?
A) Sınıfımızın en uzun boylusu Hasan’dır.
B) Nasrettin Hoca, hoşgörülü bir insandır.
C) Ayşe, çok alıngan bir insandır.

15. Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını gezmek isteyen bir grup, hangi ilimize gitmelidir?
A) İstanbul
B) Ankara
C) Samsun
16) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?
A . Beslenme B . Seyahat etme. C . Barınma

17 ) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sel Yağışların aşırı şekilde olmasıyla oluşur.
B) Deprem Yeryüzündeki sarsıntılardır.
C) Çığ Şiddetli şekilde esen rüzgarlardır.

18) Anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyükbaba-dan oluşan aile yapısına ne denir?
A) Geniş aile B) Küçük aile C) Çekirdek aile

19) Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Atatürk Selanik’te doğmuştur.
B) Atatürk Anıtkabir’de ölmüştür .
C) Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dır.

20) Ayşe evde oturmuş ders yapmaktadır. Ayşe’nin annesi Ayşe’ye seslenerek ondan yardım istemiştir. Bu durumda Ayşe ile annesi arasındaki iletişimde hangi iletişim biçimi kullanılmıştır?
A) sözel B) işitsel C) sözsüz

FEN BİLİMLERİ
1) Aşağıda organ ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A ) Beyin Vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlar.
B ) Kulak Besinleri sindirmemizi sağlar.
C ) Akciğer Nefes almamızı sağlar.
2) “Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle …………………. oluşur.”
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) gece-gündüz B ) mevsimler C) Bir ay
3) Aşağıdakilerden hangisi katı maddelere örnektir?
A . benzin B . ağaç C . Su buharı
4) Dünya’mız güneş etrafındaki hareketini ne kadar sürede tamamlar?
A) 24 saat B ) 365 gün 6 saat C)354 gün 5 saat

5) “ Belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.”
Yukarıdaki açıklamaya ,aşağıdaki maddelerden hangisi örnek olarak verilebilir ?
A) domates B) Zeytin C) Süt
6.Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir?
A. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi
B. Kaleciden dönen topun hareketi C. Salıncağın hareketi
7.
Pistten havalanan uçak hangi hareketi yapar?
A. Sallanma B. Yavaşlama C. Hızlanma

8-Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir?
A.Mum B. Ayna C. Yıldız

Doğal ışık kaynakları Yapay ışık kaynakları
1. Güneş 4. Araba farları
2. Yıldızlar 5. Şimşek
3. El feneri 6. Mum
9. Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı ışık kaynaklarının yerleri değişmelidir?
A) 1 ve 6 B) 2 ve 4 C) 3 ve 5
10. Hangi duyu organımız görevini yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar?
A) Kulak B) Göz C) Burun
11.
Aşağıda verilen araçlardan hangisi yukarıda tanımı verilmiş elektrik kaynağı ile çalışır.
A)Klima B) Buzdolabı C)Cep telefonu
12. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnek değildir?
A) Parklar B) Ormanlar C) Okul bahçesi

13. Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliği göstermez?
A) Saksıdaki çiçek B) Akvaryumdaki balık
C) Manavdaki elma
14. Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış. Annem hangi duyu organını kullanmıştır?
A. Burun B. Kulak C. Göz

15. Bir cismi…………………………… kendimizden uzaklaştırır, …………………………………….kendimize yaklaştırırız.
Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
A. iterek-iterek B. çekerek-iterek
C. iterek-çekerek

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesi daha net duyarız.
B) Ses kaynağına yakın veya uzak oluşumuz sesin duyulmasını etkilemez.
C) Ses kaynağına yaklaştıkça sesi daha net duyarız.

17. Aşağıdakilerden hangisi akü ile çalışır?
a) b) c)
1.
2. 18-Islak çamaşırların güneşli havada kuruması
3. Hangi olay sonucu olmuştur?
A)Erime B)Donma C)Buharlaşma
19-Aşağıdaki maddelerden hangisini koklamak ve tatmak insan sağlığı açısından zararlıdır?
A) çakmak gazı B) hava C) yağmur suyu
20.

NOT: Her soru 5’er puandır.

4/A Snf.Öğrt.

Sınavı word olarak indirmek için burayı tıklayınız.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here