Ana Sayfa 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav...

4. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

398
0

A-     Aşağıdakilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.(15 x 2 = 30 Puan)

 1. (…….) Peygamberimizin adı Hz. Muhammed(s.a.v.)’dir.
 2. (…….) Dinimize göre, insanlar temiz olmalıdır.
 3. (…….) Sağlığımızı korumanın en önemli yolu temizliktir.
 4. (…….) Beden temizliğimizin içinde ağız ve diş temizliğimiz de vardır.
 5. (…….) Allahın, her şeyi işittiğini ve gördüğünü bilmek bizi bazı kötü davranışlardan uzaklaştırır.
 6. (…….) Peygamberimiz(s.a.v.)’in annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tır.
 7. (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) doğmadan önce babası vefat etmiştir.
 8. (…….) Dinimize göre yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sevaptır.
 9. (…….) Güzel ahlaklı insanlar kibar ve nazik konuşurlar, arkadaşlarına küfür etmezler.
 10. (…….) Kalbi temiz olan insanlar yalan söyler hırsızlık yapar.
 11. (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) 25 yaşındayken Hz. Aişe ile evlenmiştir.
 12. (…….) Peygamberimiz(s.a.v.)‘in mesleği demirciliktir.
 13.  (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) Medine’ de doğmuştur.
 14.  (…….) Müslüman insan verdiği sözü yerine getirmez.
 15. (…….) Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.

B-     Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in ailesi ve hayatı ile ilgili boşlukları doldurunuz. (5 x 1 = 5 Puan)

Doğum yeri :…………………………………………………

Dedesinin adı :………………………………………………

Süt Annesinin adı :……………………………………….

Doğum yılı :…………………………………………………………

Amcasının adı :……………………………………………………

C-     Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimeleri yazarak Fatiha süresini oluşturunuz.(5 x 2 = 10 Puan)

Sıratallezinemağdubina ‘büdüaleminMaliki

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdü   lillahi Rabbil ………………………………………    Errahmanirrahim. …………………………………… yevmiddin. İyyake ……………………………… Ve iyyake nestain. İhdinassıratal  müstakim. ……………………………………………..…… en ‘ amte  aleyhim. Gayril …………………………………………………. aleyhim ve leddallin(Amin).

D-     Fatiha süresinin anlamını doğru sıraya dizerek yazınız.(7 x 1 = 7 Puan)

O Rahman ve Rahimdir.1.
Yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.2.
Rahman ve Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla.3.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. (ÂMİN)4.
Bizleri doğru yola ilet.5.
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) ’a dır.6.
Hesap gününün sahibidir.7.

G- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız.(12 x 4 = 48 Puan)

 

1.      Peygamberimiz(s.a.v.)’in ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sütannesinin adı Halime’dir.

B) Amcasının adı Abdulmuttalip’tir.

C) Annesinin adı Halime’dir.

D) Dedesinin adı Ebu Talip’tir.

2.      Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarındandeğildir?

A) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.

B) İnsanlar tarafından dışlanırız.

C) Sağlıklı bir yaşam süreriz.

D) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.

3.      Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?

A.  Banyo yapmak      B.  Dişleri fırçalamak

C.  Dürüstlük               D.  Tırnak kesmek

4.      “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor?

A) Hava temizliği                   B) Manevi temizlik

C)  Elbise temizliği                 D) Çevre temizliği

5.      Peygamber Efendimiz(s.a.v.) zamanında bir ağacın kökünden yapılır ve diş temizliği için kullanılırdı, bu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Misvak                                B) Sabun

C) Diş Fırçası                          D) Diş İpi

6.      Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?

A) Çalışkan olduğu için      B) Güvenilir olduğu için

C) Peygamber olduğu için    D) Vahiy aldığı için

7.      Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan önce ne iş yapardı?

A)   Hayvancılık   B) Terzilik   C) Ticaret D) Demirci

8.      Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in çocuklarından biridir?

A) Muhammed   B) Yunus   C) Rabia   D) Fatıma

9.      “Temizlik imandandır.” Sözü ile ne anlatılmak isteniyor?

A) Dinimiz temizliğe çok önem verir.

B) Temiz olmak banyo yapmak demektir.

C) Temiz olan herkes Müslüman’dır.

D) Sadece temiz olmak yeterlidir.

10.  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir?

A) İyilik ve yardımseverlik.

B) Kin tutmak ve nefret etmek.

C) Hoşgörülülük.

D) Doğruluk ve dürüstlük.

11.  Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranışolamaz?

A) Hoşgörülü olmak.  B)Güzel sözler söylemek.

C) Yalan söylemek.     D) Küçükleri sevmek.

12.  Hz. Muhammed(s.a.v.)’in ilk eşinin adı nedir?

A) Hz. Zeynep             B) Hz. Meryem

C) Hz. Halime             D) Hz. Hatice

JOKER SORU: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Mekke Türkiye’de bulunan bir şehirdir.                       B-Kâbe Mekke şehrinde bulunur.

C-Peygamberimiz Mekke’de doğmuştur.                          D-Peygamberimizin kabri Medine’dedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz