Ana Sayfa 4. Sınıf Dökümanları 4. Sınıflar Trafik Güvenliği Dersi Konuların Özetleri

4. Sınıflar Trafik Güvenliği Dersi Konuların Özetleri

2855
0
4.Sınıf Trafik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

TRAFİK GÜVENLİĞİ KONU ÖZETLERİ

KONU: Trafikte Sorumluluk
1. Kendisinin ve başkalarının hayatinin önemli olduğunu fark ederek trafik bilinci kazanır.

Trafik, yaya ve araçların kara yolu üzerindeki düzenli hareketidir. Trafik eğitiminin temel amacı, trafikte tehlike yaratmamak ve tehlikelerden korunmaktır. Trafikte en önemli şey “insan ve insan hayati” dır. İnsanlar trafikte yaya, yolcu ya da sürücü olarak yer alır. İnsanlar hangi konumda olursa olsunlar sadece kendilerinin değil, trafikte diğer insanların da can ve mal güvenliği için duyarlı olmalıdır. Trafiğin düzenli olması, yaya, yolcu ve sürücülerin trafik kurallarına uymasına bağlıdır. Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.

KONU: Güvenli Yolları Kullanıyorum
2. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları seçer.

Güvenli yollar, alt geçit, üst geçit, yaya geçidi, ışıklı trafik işaret cihazları ( yeşil kırmızı), okul geçidi ve trafik polisinin görev yaptiğı yerlerdir. Bir yere giderken en kısa yol değil en güvenli yol tercih edilmelidir.

KONU: Güvenli Yerlerde Oynuyorum
3. Oyun oynamak için güvenli yerleri seçer.

Güvenli yollar, alt geçit, üst geçit, yaya geçidi, ışıklı trafik işaret cihazları ( yeşil kırmızı), okul geçidi ve trafik polisinin görev yaptiğı yerlerdir. Bir yere giderken en kısa yol değil en güvenli yol tercih edilmelidir.

KONU: Güvenli Yerlerde Oynuyorum
3. Oyun oynamak için güvenli yerleri seçer.

Güvenli oyun yerleri, taşıt çıkma tehlikesi olmayan, ailenizin güvende olduğunuzu bildiği, güvende olduğunuz, rahatça oynayabildiğiniz ve sürücülere tedirginlik yaşatmayan yerlerdir. Yaya kaldırımları, cadde ve sokaklar oyun (futbol, yakan top vb.) oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Evlerin bahçeleri, okul bahçeleri, spor alanları, çocuk parkları, temiz ve uygun arsalar güvenli oyun yerleridir. Cadde ve sokak kenarlarında ya da buralara yakın boş arsa ve bahçelerde oyun oynamak, tehlikelidir. Oyun oynarken yola kaçan topun peşinden aniden yola çıktiğımızda her an bir araç ile karşılaşabiliriz. Oyun oynamak için inşaat alanları ve çöp dökülen yerler de uygun değildir. Buralarda oyun oynarsak çivi, cam gibi inşaat malzemeleri yaralanmamıza sebep olabilir. Çöp dökülen yerler ise sağlık ve temizlik açısından oyun oynamak için uygun alanlar değildir.Çocukların oyun alanlarına yaklaşan bir sürücü yavaşlamalıdır.

Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten vb. binerken kask, dizlik, dirseklik takılması ve bisikletin selesine ikinci bir kişinin alınmaması gerekir. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken akrobatik hareketler yapılmaması, sağa sola dönüşlerde dikkatli olunması, hızlı gidilmemesi gerekir. Bisikleti’ hızlı sürersek aniden durmak gerektiğinde duramayıp kaza yaparız.

Bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken en çok baş, dirsek ve diz yaralanmaları olur. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklete binerken kask, dizlik, dirseklik takmalıyız. Bisikleti’, yayalara karşı saygılı bir şekilde, taşıtlara tutunmadan ve iki elle sürmeliyiz. Hızlı Bisikletin boyuna uygun olması, kornasının ve frenlerin çalışır durumda olması gerekir. Bisikleti’ sürerken ellerimizi gidondan ayırmamalıyız.

KONU: Bisikletimi Dikkatli Kullanıyorum
4. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten,Taşıt trafiğine kapalı olsa bile bisiklet yolun sağından sürülmelidir. Bisikleti’ kara yolunda sürmek için 11 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir.11 yaşını bitirinceye kadar taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında kullanmalıyız.

KONU: Emniyet Kemeri Takıyorum
5. Emniyet kemeri kullanmanın önemini açıklar.

Çocuk güvenlik koltuğu ve emniyet kemeri kaza anında taşıt içerisinde güvenliğimizi sağlamaktadır. Aracın ön koltuğunu oturabilmek için 12 yaş ve üstü olunmalıdır. Emniyet kemeri ve çocuk güvenliği koltuğu kullanmak ani fren ve çarpışmalarda savrulmayı önler ve hayat kurtarır. Ayrıca emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluktur. Okul taşıtı ve özel taşıtlarda, emniyet kemeri takma zorunludur.

Arka tarafa oturan küçük çocuklarında çocuk güvenlik koltuğuna oturtulması gerekir. 0-7 yaş çocuklar, çocuk güvenlik koltuğu kullanmalıdır. Çocuk güvenlik koltuğunun faydaları, kazalardaki yaralanma riskini en aza indirmesi, çocukların yaşlarına uygun pozisyonlarda, güvenli, konforlu ve taşıt sürücüsünü rahatsız etmeyecek şekilde seyahat etmesini sağlamasıdır.

KONU: Trafikle İlgili Öğeleri Öğreniyorum
6. Trafikte karşılaşabileceği trafikle ilgili öğeleri tanır.

Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.
Sokak: İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar ya da kısa olabilen yol.
Cadde: Şehir ve kasabaların önemli bölgelerini birbirine bağlayan geniş ve uzun yol.
Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.
Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
Trafik polisi: trafiği düzenlemekle görevli kişidir.
Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir.
Işıklı İşaret Cihazı: Motorlu ve motorsuz kara taşıt yollarında, kavşak geçiş ve dönüşlerde, trafik kazalarını önlemek ve trafik akışını düzenlemek için kullanılan, trafik ışıklarına yaklaşıldığı haber veren bir trafik levhasıdır. Kırmızı ışık “Dur” anlamına gelir. Sarı ışık “Hazırlan” anlamına gelir. Yeşil ışık “Geç” anlamına gelir.
Trafik İşaret Levhaları: Yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde akması, kazaların önlenmesi amacıyla, karayollarında, şehir içi yollarda, cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ve yayaları yol ve çevresinin genel yapısı hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla ifade etmek için kullanılırlar

Kara yollarına trafik işaret cihazlarının konulma amacı, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmaktir. Trafik işaret cihaz ve levhalarını korumalı, zarar vermemeli ve zarar verenleri uyarmalıyız. Trafik işaret cihaz ve levhaları trafiğin dilidir. Trafik işaret levhalarına verilen zararlar, trafik kazalarına sebep olabilir. Trafik işaret levhalarına zarar verilmesi yaya güvenliği ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etki yapar.

Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.
Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

KONU: Ulaşım Türleri ve Ulaşım Araçları
7. Ulaşım türlerini tanır.

Ulaşım türleri, kara yolu, demir yolu (tramvay, tren) deniz yolu (Gemi, şilep, vapur, mavna, yelkenli, denizalfi, deniz otobüsü, kano), hava yolu( uçak, helikopter, planör, teleferik, zeplin, balon)dur. Ulaşımda zaman, ekonomik olma ve güvenirlik önemlidir. En yaygın ulaşım şekli kara yoludur. Demiryolları kara içinde en ucuz taşıma sistemidir. Deniz yolu, en ekonomik ulaşım türüdür. Çünkü deniz taşıtlarının yük ve yolcu kapasitesi fazladır. Havayolları, en hızlı ulaşım şeklidir.

KONU: Trafik İşaret Levhalarını Tanıyorum
8. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını tanır ve ayırt eder
9. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını korur.

Trafik işaret cihazları ile levhaların neler olduğunu ve anlamını öğrenmeli ve bilmeliyiz. Yeşil ışıkta GEÇ sarı ışıkta HAZIR OL kırmızı ışıkta.DUR Yayalar kırmızı ışıkta geçmeli yeşil ışıkta durmalıdır. Taşıtlar yeşil ışıkta geçmeli kırmızı ışıkta durmalıdır. Trafik işaret levhaları üçgen, kare ve daire şeklindedir. Üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları, uyarıcı, kare şeklindeki trafik işaret levhaları ise bilgilendirici ve daire şeklindeki trafik işaret levhaları, yasaklayıcı- kısıtlayıcıdır.

KONU: Kara Yolunda Karşıya Geçiş Kuralları
5. Kara yolunda karşıya geçiş kurallarını uygular.

Yayalar karşıya geçerken dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak zorundadırlar. Karşıdan karşıya geçerken güvenli yerlerden geçmeliyiz. Güvenli geçiş yerleri yayalar için yapılmıştir.
Kara yolunda karşıya geçişlerde, alt geçit, üst geçit, yaya geçidi, trafik ışıkları, okul geçidi ve trafik polisinin olduğu yerleri kullanmalıyız. Trafik polisi tarafindan yönetilen kavşaklardaki karşıya geçişlerde trafik polisinin işaretlerine uyulması zorunludur.

Trafik işaret ve levhalarının bulunmadığı yollar, karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir. Bu yerlerde, “Dur, bak, dinle, karar ver ve geç” komutlarından oluşan güvenli geçiş kurallarının uygulanması gerekir. Güvenli geçiş kuralında önce durmalı, daha sonra yola bakıp trafiğin sesini dinlemeli ve güvenli olduğuna karar verdikten sonra geçmelidir. Yolda önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak acele etmeden yolun ortasına gelinir. Yolun ortasında tekrar sağa bakılarak karşıya geçilir.
Karşıya geçişlerde yayaların yeşil ışığı yol üzerinde değil, kaldırımda yola iki adım mesafede beklemek daha güvenlidir. Karşıya geçişlerde araçların durma mesafesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ani olarak yola inme, duran araçların önünden, arkasından ve arasından geçme sakıncalıdır. Yayalar eğer park etmiş araçların arasından, önünden veya arkasından çok yakın geçerlerse, buma iki sakıncası olabilir: Birincisi, araç birdenbire hareket edebilir; ikincisi, geçen araç sürücüsü yayayı görmeyebilir; her iki durumda da kaza olasılığı mevcuttur.
Karşıya geçişlerde, değişik ülkelerde trafiğin akış yönü ülkemizdekinden farklı olabilir. Ülkemizde sağdan akan trafik KKTC, Endonezya, Güney Afrika, İrlanda gibi bazı ülkelerde soldan akar.
Çevre yolu ve otoyollardan kesinlikle karşıya geçilmemesi gerekir. Engelli bireylerin (görme, duyma, ortopedik vb.) güvenli olarak karşıya geçişlerine yönelik önlemler alınmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz