Ana sayfa 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları 2018-2019

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları 2018-2019

93
0
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur.

 

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
B) İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
D) İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.

 

Kelime olarak güvenmek ve teslim olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir.
Bu paragrafta hangi kavramdan söz edilmiştir?
A) Sorumluluk
B) Tevekkül
C) Sünnetullah
D) Külli irade

 

Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır, adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Eşitlik ve adalet yoksa toplumda bunalım ve kargaşa ortaya çıkar.
Yukarıdaki metinde hangi yasadan bahsedilmektedir?
A) Fiziksel yasa
B) Toplumsal yasa
C) Biyolojik yasa
D) Ekonomik yasa

 

Ayet-el Kürsi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakara suresinin 255. ayetidir.
B) Yüce Allah’ın gücünden ve egemenliğinden söz eder.
C) Kuran-ı Kerim’in en uzun ayetidir.
D) Allah’tan başka ilah olmadığından bahseder.

 

I- Hz. Musa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
II- Onun doğacağı zamanda, Firavun gördüğü rüya üzerine yeni doğan erkek çocuklarını öldürtüyordu.
III- Annesi onu doğurunca Allah’ın emri üzerine onu sandığı katarak nehire bıraktı.
IV- Sandık Firavunun sarayının önünde durdu ve onu saraya alarak yetiştirdiler.
V- Hz. Musa sarayda evlenerek yaşamını orda devam ettirdi.
VI- Peygamberlik görevi verildikten sonra Firavun da ilahlık iddiasını terk ederek Allah’a inandı.
Yukarıdaki metinde Hz. Musa (as) ile ilgi verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 

A) I ve II B) III ve IV C) IV ve V D) V ve VI

 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır?
A) Akacak kan damarda durmaz
B) Nisan yağmuru mayıs çiçeği getirir
C) Armut piş, ağzıma düş
D) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a havale et

 

 

 

Hasrettin Hoca bir gün biraz yoğurt mayası alıp Akşehir Gölüne gitmiş, mayayı göle dökmüş. Birisi bunu görüp sormuş:
—Ne yapıyorsun Hoca?
—Göle maya çalıyorum. demiş Hoca. Adam şaşırıp kalmış:
—Koca göl maya tutar mı? Hoca cevap vermiş:
—Ama ya tutarsa?
Nasrettin Hocanın bu fıkrası hangi yasaya örnek olabilir?

 

A) Fiziksel yasa
B) Toplumsal yasa
C) Biyolojik yasa
D) Ekonomik yasa

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, insanın kaderinde tercih hakkı bulunan durumlardan birisidir?
A) Ne zaman öleceği
B) İbadetlerini yapan bir kul olması
C) Cinsiyetinin ne olacağı
D) Ne zaman doğacağı

 

I . “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekiler sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”(Fatır suresi, 44. ayet)
II. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir’’ (Rahman, 5)
III. “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı” (Alak, 2)

 

Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir?

 

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal
B) Toplumsal – Fiziksel – Biyolojik
C) Fiziksel – Biyolojik – Toplumsal
D) Biyolojik – Toplumsal – Fiziksel

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış kader anlayışı ile ilgili değildir?
A) Kaderim böyleymiş.
B) Alnımın yazısıdır.
C) Kısmette ne varsa o olur.
D) Nazar etme, çalış senin de olur.

 

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Allah bizlere değer vermektedir.
B) Adaletli olmak yüce Rabbimizin emridir.
C) Namaz kılmak farzdır.
D) Allah cella celaluhu bu öğütlere uymamızı istemektedir.

 

Peygamberimiz sav “Kıyamet gününde, bir kul şu beş şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz …… ” (Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 1.)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sorguya çekileceğimiz beş şeyden biri değildir?
A) anne ve babana nasıl davrandığını,
B) ömrünü nerede tükettiğini,
C) gençliğini nerede eskittiğini,
D) malını nereden kazandığını,

 

Ömür

Doğumdan ölüme kadar geçen süre

Rızık

Bir şeyi yapıp veya yapmamaya karar gücü

Cüzi İrade

İnsana verilen sınırlı özgürlük ve seçme özelliği

İrade

Hayatın sona ermesi. 

Ecel

Allah’ın verdiği maddi manevi nimet. Yiyecek içecek vb.

Külli irade

Yüce Allah’ın sınırsız iradesi ile dilediğini yapma gücü

 

Yukardaki tabloda ‘’Kaza ve Kader’’ ünitesinde geçen bazı kavramlar ve anlamları verilmiştir. Fakat bazılarının anlamı yanlış yazılmıştır. Anlamı yanlış olan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ecel- Ömür- Cüzi irade
B) Külli irade- İrade- Rızık
C) Rızık- İrade- Ecel
D) Külli irade- Ömür- Cüzi irade

Kul seçeneklerden birini tercih ediyor, Allah da o fiili, o işi yaratıyor. Niyet edip yapan insan mı sorumlu, yoksa o işi yaratan, var eden Allah mı? Tabii ki, insan… Niye, çünkü isteyen insanın kendisidir.                                                                                      

Bu metinde hangi ilişkiden söz edilmektedir?
A) Kader ve irade ilişkisi
B) Kader ve ecel ilişkisi
C) Kader ve Ömür ilişkisi  
D) Kader ve rızık ilişkisi                                                 

Yüce Allah’ın her şeyi önceden nasıl ve ne şekilde olacağı bilip programlamasına ……………… , programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana çıkmasına ……………… denir.

Boşluğa sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?
A) kader- kaza
B) kaza- kader
C)  ömür- ecel
D) emek- rızık

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here