Ana sayfa 9.Sınıf Kimya 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları

210
0

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları


9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları Dosyasını Word Formatında İndirip Düzenlemek için Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Sınav Soruları Örneği – 1

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Sınav Soruları Örneği – 2

  ***Dosya Virüs taramasından geçirilmiştir***


9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları

Örnek Sorular;

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinin dil ve içerik özelliklerine bakıldığında diğerlerinden farklı bir döneme ait olduğu söylenebilir?

A) Benim doğduğum köyler de güzeldi

     Sen de anlat doğduğun yerleri

B) Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin

     Yitirmişsin nen varsa birer birer

C) Erişüp bahara bülbül yenilendi sohbet-i gül

     Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karare düştü

D) Alnın sıcak mı değil mi biliyorum

     Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum

E) Parasız pulsuzum ne çıkar

    Gelecek güzel günlere inanıyorum

 

4. I. Demir  II. Ağaç III. Altın Yay

     IV. Işık        V. Gümüş Ok

 Yukarıdaki mitolojik ögelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 A) ve V. B)I, II ve IV. C) III. ve V.

D) I, II, III ve V. E) I, II, III, IV ve V.

 

  1. Bir milletin kederlerini, sevinç ve coşkularını, heyecanlarını,bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan türlerdir.

2.Milletlerin geçmişlerindeki diri hedeflerin belirli amaçlar doğrultusunda geleceğe aktarılmasında birinci derecede önem taşır.

  1. Bütün dünya edebiyatlarının en eski ürünleridir, bu sebeple her millet destanlarına millî eser gözüyle bakar.
  2. Tarihî olayların ve şahsiyetlerin tarihçi gözüyle yorumlanmasıdır, bu sebeple destanlarda olaylar abartılmadan aktarılır.

5. Destanlardan önemli olan anlatılan olaylar değil destanların üretildiği toplumun dil ve kültür yapısını tespit etmektir.

5. Destanlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesinde bilgi yanlışı söz konusudur?

A)1      B)2     C)3       D)4      E)5

6. * Koşuk *Sagu *Sav

Bu üç nazım türüyle ilgili aşağıdaki yargılar oluşturulmuştur.

I. İslam öncesi Türk edebiyatına ait türlerdir.

II. Olay çevresinde gelişen anlatılar için bu türler kullanılır.

III. Kafiye, redif, aliterasyon gibi ahenk unsurlarını barındırabilirler.

IV. Genelde satirik özelliktedirler.

V. Dinî ayinlerin bu türlerin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 A) I, III ve IV.  B) ve IV.     C)Yalnız V  D) I, II, III ve V. E) ve V.

 7. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi sözlü döneme ait değildir?

A )Sav                         B)Sagu            C)Koşuk           D) Destan         E) Mani

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Sınavları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here