Ana sayfa Videolar Eminem – When I’m Gone Türkçe Çeviri – Video

Eminem – When I’m Gone Türkçe Çeviri – Video

206
0

Eminem – When I’m Gone Türkçe Çeviri – Video

Eminem – When I’m Gone
Şarkı Sözü Videosu ( Türkçe Çeviriler Sözler Bölümünde Ekli )

Eminem – When I’m Gone Şarkı Sözü Videosu

 

Eminem – When I’m Gone Türkçe Çeviri

Intro
Yeah
Evet
It’s my life
Bu benim hayatım
In my own words, I guess
Kendi kelimelerimle, sanırım
Verse
1
Have you ever loved someone so much, you’d give an
arm for?
Hayatınızda herhangi birini kolunuzu
verecek kadar sevdiniz mi?
Not the expression, no, literally give an arm for?
Hayır laf olsun diye değil, kelimenin tam
anlamıyla kolunuzu verir misiniz?
When they know they’re your heart
Onlar sizin kalbiniz olduğunu bildikleinde
And you know you were their armour
Ve siz de onların zırhı olduğunuzu bildiğinizde
And you will destroy anyone who would try to harm
her
Ve ona zarar vermek isteyen kim olursa onu
yok edeceksiniz
But what happens when karma, turns right around and
bites you?
Peki ya karma tam tersine dönüp sizi
ısırdığında ne olur?
And everything you stand for turns on you to spite
you?
Ve savunduğunuz her şey sizi üzmek için
size karşı olursa
What happens when you become the main source of a
pain?
Bir acının gerçek kaynağı siz olduğunuzda
ne olur?
“Daddy look what I made”, Dad’s gotta go
catch a plane
“Babacım bak ne yaptım”, Babanın
gidip uçağı yakalaması gerek
“Daddy where’s Mommy? I can’t find Mommy where
is she?”
“Babacım annem nerede? Annemi
bulamıyorum, o nerede?”
I don’t know go play Hailie, baby, your Daddy’s busy
Bilmiyorum, git oyna Hailie, bebeğim,
babanın işi var
Daddy’s writing a song, this song ain’t gon’ write
itself
Baban bir şarkı yazıyor, şarkı kendi
kendini yazmayacak
I’ll give you one underdog then you gotta swing by
yourself
Salıncağı itip bir kez altından geçeceğim sonra kendi kendine sallanmak zorundasın
Then turn right around on that song and tell her you
love her
Ve sonra şarkıya döner ve ona, onu
sevdiğini söylersin
And put hands on her mother, who’s a spitting image
of her
Ve onun çok benzediği annesine sarılırsın
That’s Slim Shady, yeah baby, Slim Shady’s crazy
Bu Slim Shady, evet bebeğim, Slim Shady
çılgın
Shady made me, but tonight Shady’s rocka-by-baby
Slim Shady beni yarattı ama bu gece Shady sakin
Hook
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin
Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver
Verse 2
I keep having this dream, I’m pushin’ Hailie on the
swing
Sürekli bu rüyayı göremeye devam ediyorum,
( rüyamda ) Hailie’nin salıncağını itiyorum
She keeps screaming, she don’t want me to sing
Bağırmaya devam ediyor, benim şarkı
söylememi istemiyor
“You’re making Mommy cry, why? Why is Mommy
crying?”
“Annemi ağlatıyorsun, neden? Annem
neden ağlıyor?”
Baby, Daddy ain’t leaving no more, “Daddy
you’re lying”
Bebeğim, babacığın artık gitmeyecek,
“Babacığım yalan söylüyorsun”
“You always say that, you always say this is
the last time”
“Her zaman bunu söylüyorsun, her
zaman bunun son kez olduğunu söylüyorsun”
“But you ain’t leaving no more, Daddy you’re
mine”
“Ama artık gitmiyorsun, babacığım sen
benimsin”
She’s piling boxes in front of the door trying to
block it
O, kapının önüne bunu engellemek için
kutuları yığıyor
“Daddy please, Daddy don’t leave, Daddy – no
stop it!”
“Babacığım lütfen, babacığım lütfen
gitme – hayır kes bunu!”
Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket
Elini cebine sokuyor, minik bir madalyon
kolye çıkarıyor
It’s got a picture, “This’ll keep you safe
Daddy, take it withcha‘”
Üzerinde bir resim var, “Bu seni
güvende tutacak babacığım, bunu yanında götür.”
I look up, it’s just me standing in the mirror
Kafamı kaldırıyorum, bu sadece benim
aynadaki yansımam
These f*ckin’ walls must be talking, cause man I can
hear ’em
Bu duvarlar konuşuyor olmalı, çünkü onları
duyabiliyorum
They’re saying “You’ve got one more chance to
do right” – and it’s tonight
Duvarlar diyor ki “Doğru olanı yapmak
için bir şansın daha var” -ve bu gece o gece
Now go out there and show that you love ’em before
it’s too late
Şimdi dışarı çık ve çok geç olmadan onları
sevdiğini onlara göster
And just as I go to walk out of my bedroom door
Tam yatak odası kapısından çıkıyorken
It’s turns to a stage, they’re gone, and this
spotlight is on
Bir sahneye dönüyor, her şey yok oldu, ve
bu sahne ışığı üzerimde
Ç.N: Yatak odası kapısından çıkıp ailesinin yanına gitmeyi
düşünürken bir anda bu hayal kesilir ve şarkıcı sahnede olduğunu fark eder. Eminem,
tüm şarkı boyunca şarkıcı olmanın ailesi üzerindeki kötü etkilerinden ve
üzüntüsünden bahsetmektedir.
And I’m singing
Ve ben şarkı söylüyorum
Hook
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin
Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin
Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver
Verse
3
Sixty thousand people, all jumping out their seat
Altmış bin kişi, hepsi koltuklarından
kalkıyor
The curtain closes, they’re throwing roses at my
feet
Perde kapanıyor, ayaklarıma güller
atıyorlar
I take a bow and thank you all for coming out
Eğilip selam veriyor ve geldikleri için teşekkür
ediyorum
They’re screaming so loud, I take one last look at
the crowd
Gürültüyle bağırıyorlar, kalabalığa son
bir kez bakıyorum
I glance down, I don’t believe what I’m seeing
Aşağıya bakıyorum, gördüğüm şeye
inanamıyorum
“Daddy it’s me, Help Mommy, her wrists are
bleeding”
“Babacığım benim, anneme yardım et,
bilekleri kanıyor”
But baby we’re in Sweden, how did you get to Sweden?
Ama biz İsveç’teyiz bebeğim, İsveç’e nasıl
geldin?
“I followed you Daddy, you told me that you
weren’t leavin’ “
“Seni takip ettim babacığım, bana
ayrılmayacağını söylemiştin”
“You lied to me Dad, and now you make Mommy sad”
“Bana yalan söyledin baba ve annemi
üzdün”
“And I bought you this coin, it says ‘Number
One Dad’
“Ve ben sana bu madeni parayı
getirdim, madeni paranın üzerinde ‘Bir Numaralı Baba’ yazıyor
“That’s all I wanted, I just want to give you
this coin”
“Tüm istediğim buydu, sadece sana bu
madeni parayı vermek istiyorum”
“I get the point – fine, me and Mommy are
going”
“Anladım – tamam, ben ve anneciğim
gidiyoruz”
But baby wait, “it’s too late Dad, you made the
choice”
Ama bebeğim bekle, “Çok geç baba, sen
seçimi yaptın”
“Now go up there and show ’em that you love ’em
more than us”
“Şimdi sahneye çık ve onlara bizden
daha fazla onları sevdiğini göster”
That’s what they want, they want you Marshall
Bu, onların istediği şey, onlar seni
istiyor Marshall
They keep.. screamin’ your name
Onlar adını haykırmaya devam ediyor
It’s no wonder you can’t go to sleep, just take
another pill
Uyuyamaman şaşılacak şey değil, sadece
başka bir hap daha iç
Yeah, I bet you you will. You rap about it, yeah,
word, k-keep it real
Evet, iddiaya girerim öyle yapacaksın.
Bunun hakkında rap yaparsın, kelime, yalan söyleme
I hear applause, all this time I couldn’t see
Alkışı duyuyorum, tüm bu zaman boyunca göremedim
How could it be, that the curtain is closing on me
Nasıl olabildiğini, şu perde üzerime
kapanıyor
I turn around, find a gun on the ground, cock it
Arkanı dön, yerde bir silah bul, silahın
horozunu kaldır
Put it to my brain, scream “Die Shady!”
and pop it
Beynimin üzerine koyuyorum, çığlık
atıyorum “Öl Shady” ve ateşliyorum
The sky darkens, my life flashes, the plane that I
was supposed to be on crashes and burns to ashes
Gökyüzü kararıyor, hayatım gözlerimin
önünden geçiyor, içinde bulunmam gereken uçak çarpıyor ve küllerine dek yanıyor
That’s when I wake up, alarm clock’s ringin’,
there’s birds singin’
Tam o anda uyanıyorum, saatin alarmı
çalıyor, kuşlar  şarkı söylüyor
It’s Spring and Hailie’s outside swinging, I walk right
up to Kim and kiss her
Bahar ve Hailie dışarıda sallanıyor,
Kim’in yanına gidiyor ve onu öpüyorum
Tell her I miss her, Hailie just smiles and winks at
her little sister
Onu özlediğimi söylüyorum, Hailie sadece
gülümsüyor ve küçük kız kardeşine göz kırpıyor
Almost as if to say
Neredeyse söyleyecekmiş gibi
Hook
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice

Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem
tutmayın
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Sesimi duyduğunuz her zaman neşelenin
Just know that I’m looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no
pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç
ağrı hissetmiyorum
Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver

 

Curtains Closing
Perdeler kapanıyor

Kelime Bilgisi

‘Literally’ Ne Demek?
Kelimenin tam anlamıyla demektir.
‘Armour’ Ne Demek?
Zırh anlamına gelir.
‘Spite’ Ne Demek?
 Üzmek, kin beslemek demektir.
‘Give Sb One Underdog’  Ne Demek?
Bir çocuğun salıncağını itmek, ve salıncak
hızlanınca altından geçmek demektir. Orijinal klipte Eminem bu hareketi
yapmaktadır.
‘Swing’ Ne Demek?
 
 
Salıncak ve sallanmak demektir.
‘Put hands on sb.’  Ne Demek?
Ellerini birinin üstüne koymak, birisini tutmak,
birisine sarılmak anlamlarına gelir.
‘Slim Shady’  Ne Demek?
 
 
Slim Shady, Eminem’in takma adıdır. Ayrıca onu ünlü
eden çıkış parçasıdır.
‘Rock-a-by’  Ne Demek?
 

 

 
Rock-a-bye olarak da bilinir. Rock-a-bye teriminin Amerikanın yerel halkından kalma bir tabir olduğu da bilinir. Çocukları – bebekleri ağaçların arasına gerdikleri salıncaklara yatırıp sallamaları anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise bir bebeği ya da
çocuğu uyutmak için sakinleştirmektir. Ninni anlamında da kullanılır ayrıca ünlü
grupların şarkılarını ninni şeklinde seslendirildiği bir de albüm
bulunmaktadır.  
Metallica’nın albümlerinin ninni halleri için TIKLAYIN
‘Carry On’ Ne Demek?
Devam etmek demektir.
‘Rejoice’  Ne Demek?
 
 
Neşe anlamına gelir.
‘Keep  + Ving ‘ Ne Demek?
Bir şeye devam etmek anlamına gelir. Gerund ile
kullanılır.
Keep walking: Yürümeye devam et.
Keep speaking: Konuşmaya devam et.
‘Ain’t ‘ Ne Demek?
Ain’t sadece konuşma İngilizcesinde ve şarkılarda
kullanılır. Am not, is not, are not, has not, have not, do not, does not, did
not anlamlarına gelir.
‘Pile’ Ne Demek?
 
 
Yığın ve yığmak, istiflemek demektir.
‘Locket’ Ne Demek?
 
 
Madalyon anlamına gelir.
‘Withcha’ Ne Demek?
‘With you’ demektir. Yani yanında anlamına gelir.
Sadece konuşma İngilizcesi için uygundur.
 ‘Em Ne Demek?
Them yani onlar demektir. Şarkılarda sıklıkla ’em
olarak kullanılır.
‘Spotlight’ Ne Demek?
 
 
Sahne ışığı, spot lambası demektir.
‘Curtain’ Ne Demek?
 
 
Perde anlamına gelir.
 ‘Take A Bow’ Ne Demek?
 
 

 

 

Eğilip selam vermek demektir.
‘Get The Point’ Ne Demek?
Anlamak demektir.
 
‘Wink’ Ne Demek?
 
Göz kırpmak anlamına gelir.

Eminem – When I’m Gone Official Video

 

TO BUY THE SONG CLICK HERE ( IT WILL CONNECT YOU TO AMAZON.COM )

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here