Ana Sayfa ingilizce En Temel İngilizce Sıfatlar – Karakterler ve Kişilikler

En Temel İngilizce Sıfatlar – Karakterler ve Kişilikler

125
0

temel ingilizce sifatlar

Bugün insanlar üzerinde kullanılan en temel ingilizce sıfatları vereceğim. İngilizcede insanların karakterlerini ve kişiliklerini gösteren bu kelimeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. resimlerle ve okunuşları ile destekleyerek, sizler için daha anlaşılır hale getirdim.Sizde telaffuzlarını mutlaka sesli bir şekilde tekrar edin aynı zamanda cümle içinde kullanırsanız kelimeleri aklınızda daha kalıcı hale getirebilirsiniz.

 • Humble(hambıl)                   ⇨ Alçakgönüllü
 • Friendly(fırendli)                   ⇨ cana yakın   
 • Frank(frengk)                       ⇨ samimi,içten
 • Obedient(obidiınt)                ⇨ uysal
 • Honest(anıst)                       ⇨ dürüst
 • Fearless(fiırlıs)                     ⇨ korkusuz
 • Unfriendly(anfırendli)            ⇨ samimiyetsiz
 • Generous(cenırıs)                ⇨ cömert
 • Compassionate(kımpeşınıt) ⇨ merhametli     
 • Warm-hearted(vormhardıt)   ⇨ sıcak kanlı,samimi
 • Dishonest(dizanıst)               ⇨ sahtekar
 • Disobedient(dizobidınt)         ⇨ itaatkarsız,asi
 • Straightforward(streytforvırd)⇨ açık sözlü
 • Selfish(selfiş)                        ⇨ bencil
 • Imaginative(imeycinıtiv)        ⇨ hayalperest
 • Placid(plasid)                        ⇨ sakin
 • Jealous(celıs)                       ⇨kıskanç
 • Helpful(helpful)                     ⇨ yardımsever
 • Enthusiastic(inthuziastik)     ⇨ coşkulu,hevesli
 • Persistent(pırsistınt)             ⇨ ısrarcı
 • Sensible(sensıbıl)                ⇨ mantıklı
 • Rational(reyşınıl)                 ⇨rasyonel,mantıklı 
 • Reserved(rizörvd)                ⇨ çekingen
 • Self-confident(self kanfidınt)⇨ kendine güvenen
 • Bossy(basi)                          ⇨ otoriter,hükmetmeyi seven
 • Nervous(nörvıs)                   ⇨ asabi,sinirli
 • Plucky(plaki)                        ⇨ gözü pek,atılgan,cesur
 • Patient(peyşın)                    ⇨ sabırlı
 • Impatient(impeyşın)             ⇨ sabırsız
 • Easygoing(isigoing)             ⇨ babacan,yumuşak başlı
 • Careless(kerlıs)                   ⇨ dikkatsiz
 • Messy(mesi)                        ⇨ dağınık
 • Hard-working(hardvorking)      ⇨ çalışkan
 • Creative(krieytiv)                      ⇨ yaratıcı
 • Broad-minded(bradmayndıd)   ⇨geniş(açık) fikirli
 • Faithful(feytfıl)                          ⇨ imanlı,inançlı
 • Kind(kaynd)                              ⇨ kibar
 • Courageous(kıreycıs)               ⇨ yürekli,cesur
 • Loyal(loyıl)                                ⇨ sadık
 • Modest(madıst)                         ⇨ mütevazi, göşterişsiz
 • Tidy(taydi)                                 ⇨ düzenli
 • Confident(kanfidınt)                  ⇨ kendinden emin
 • Attentive(atentiv)                      ⇨ özenli,dikkatli
 • Loving(laving)                           ⇨ sevgi gösteren, seven
 • Reliable(rilaybıl)                        ⇨ güvenilir,emin
 • Scared(sıkerd)                          ⇨ korkmuş
 • Conscientious(kanşienşıs)        ⇨işine bağlı,dürüst,vicadnlı
 • Good-tempered(gud tempırıd)  ⇨ iyi huylu
 • Careful(kerful)                           ⇨ dikkatli
 • Gentle(centıl)                            ⇨ nazik,yumuşak,kibar,şefkat
 • Sociable(soşıbıl)                       ⇨ sosyal
 • Neat(niit)                                   ⇨ düzenli, derli toplu
 • Dynamic(daynemic)                  ⇨ dinamik,hareketli,aktif
 • Fair-minded(feır mayndıd)        ⇨tarafsız,sağduyulu,adil
 • Impartial(imparşıl)                     ⇨ tarafsız
 • Supportive(sıportiv)                   ⇨ destekleyici, yardımcı
 • Intellectual(intılekçuıl)                ⇨ entellektüel
 • Brave(breyv)                              ⇨ cesur
 • Ambitious(embişıs)           ⇨ hırslı
 • Polite(polayt)                     ⇨ kibar
 • Timid(timid)                       ⇨ ürkek,çekingen,cesaretsiz
 • Happy(hepi)                      ⇨ mutlu
 • Romantic(romentik)          ⇨romantik
 • Diplomatic(diplometik)      ⇨ diplomatik
 • Courteous(kırtiıs)              ⇨ nazik, kibar ,saygılı
 • Humorous(hümırıs)          ⇨ komik,güldürücü
 • Self-disciplined(selfdsiblınd) ⇨ kendini tutma, disiplinli
 • Popular(papılır)                 ⇨ popüler
 • Smart(sımart)                    ⇨ dahi, akıllı, zeki
 • Serious(seryıs)                  ⇨ ciddi
 • Hypocritical(hipıkıritıkıl)     ⇨ iki yüzlü
 • Adventurous(edvençırıs)   ⇨ maceracı
 • Anxious(angkşıs)            ⇨ endişeli
 • Naughty(nodi)                 ⇨ haylaz,haşarı,afacan
 • Stubborn(sıtabırn)           ⇨ inatçı
 • Sensitive(sensıtiv)           ⇨ hassas
 • Intelligent(intelıcınt)         ⇨ zeki, akıllı,kabiliyetli
 • Nice(nays)                       ⇨ tatlı,hoş,güzel
 • Emotional(imoşınıl)         ⇨ duygusal    
 • Bad-tempered(bed tempırıd)  ⇨ kötü huylu
 • Nervous(nörvıs)               ⇨ sinirli,asabi
 • Mean(miin)                       ⇨ aşağılık,adi,alçak
 • Distracted(disractıd)         ⇨ dikkati dağılmış,kafası karışmış
 • Dishonest(disonıst)          ⇨ sahtekar,düzembaz
 • Rude(ruud)                       ⇨ kaba
 • Discreet(diskıriit)              ⇨ Dikkatli,gizli,tedbirli
 • Crazy(kıreyzi)                   ⇨ çılgın
 • Cheeky(çiiki)                    ⇨arsız,yüzsüz, küstah
 • Cheerful(çiirfıl)                 ⇨ mutlu,sevinçli
 • Energetic(enırcetik)         ⇨ enerjik
 • Untidy(antaydi)                ⇨ düzensiz,dağınık
 • Pessimistic(pesımistik)    ⇨ olumsuz
 • Optimistic(optimistik)       ⇨ olumlu
 • Unpleasant(anplezınt)     ⇨ memnuniyetsiz
 • Talkative(tokativ)             ⇨ konuşkan,geveze
 • Calm(kam)                      ⇨ sakin
 • Passionate(peşınıt)         ⇨ tutkulu
 • Proud(pıraud)                 ⇨ gururlu
 • Sincere(sinsiır)               ⇨ samimi,içten
 • Lazy(leyzi)                      ⇨ tembel
 • Lively(layvli)                    ⇨ hayat dolu,canlı
 • Funny(fani)                     ⇨ eğlenceli,komik
 • Silly(sili)                          ⇨ aptal,budala
 • Shy(şay)                         ⇨utangaç
 • Determined(ditörmınd)   ⇨ azimli,kararlı
 • Versatile(virsıdıl)            ⇨ becerikli, çok yönlü
 • Sociable(soşıbıl)             ⇨sosyal
 • Worried(vorid)                ⇨endişeli
 • Thoughtful(tootfıl)           ⇨düşünceli

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz