Ana Sayfa 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi 2.Sınıf Yıl Sene Sonu Seviye Değerlendirme Soruları cevapları Çalışması eğitim...

Hayat Bilgisi 2.Sınıf Yıl Sene Sonu Seviye Değerlendirme Soruları cevapları Çalışması eğitim dünyası

69
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme
Eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenler tarafından müfredata uygun olarak işlenen derslerin kazanımlarının ölçülmesi için hazırlanmış olan hayat bilgisi ders tekrar soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz.


HAYAT BİLGİSİ YIL SONU DEĞERLENDİRME


1- Eda  aşağıdakilerin hangisini yaparsa kişisel bakımıyla ilgili davranış sergilemiş olur?
A) Odasını toplarsa      
B) Dişlerini fırçalarsa           
C) Ödevini yaparsa


 2- “ Sezer; sarı saçlı, mavi gözlü ve biraz zayıf bir çocuktur.”Bu ifade Sezer’in hangi özelliğini göstermektedir?
A) Davranış özelliğini
B) Kültürel özelliğini
C) Fiziksel özelliğini
 3- “Bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız,………………… ve……………………sembolü-
dür.” Tümcesini aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi tamamlar?
A) Okulumuzun-sınıfımızın
B) Köyümüzün-şehrimizin 
C) Bağımsızlığımız-özgürlüğümüzün


4- Aşağıdakilerden hangisi kalbimizin görevidir?
A) Kanı temizler
B) Vücudumuza kan pompalar
C) İşitmemizi sağlar


5 – Sağlığına dikkat etmesi gereken Özgür, aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış davranmış olur?
A) Terli iken su içerse
B) Düzenli beslenirse
C) Temizliğine dikkat ederse
     Tunahan,  engelli bir
çocuktur.
 
6-Tunahan‘a karşı davranışımız nasıl olmalıdır?
  A )  Onunla arkadaşlık etmeliyiz.
  B )  Ona  para  vermeliyiz .
  C )  Ona  acımalıyız.


7-  29 Ekim’de kutlanan milli bayramımız hangisidir ?
A) Zafer Bayramı
B) Gençlik ve Spor Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı


8-“Ben büyüyünce öğrenci yetiştirmek istiyorum.”Diyen Mervenur hangi mesleği seçmelidir?
A) Doktorluk  B) Mühendislik     C)Öğretmenlik
9- İlknur annesine “Kapının zili çalıyor.”dediğine göre İlknur’un hangi duyu organı işlevini yerine getirmiştir?
A) Göz B) Kulak C) Burun 
10- 
           
Kaynayan  su  için   hangisini  söyleyebiliriz?
 A )  Donar  ve  katılaşır
 B )  Buharlaşır ve gaz hale geçer 
 C )  Buharlaşır  sıvı  hale  gelir


11-   Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan birisi değildir?
A) Kurban Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) 23 Nisan Çocuk Bayramı


12- Sakarya İlimiz’in nerede yer aldığını öğrenmek isteyen Yusuf’un, hangi kaynağa bakması gerekir?
A) Haritaya       B) Televizyona       C) Dergilere


13- Okula gitmek için çantasını hazırlayan Yasin, aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır?
A) Babasının uyarılarını
B) Okul Kurallarını
C) Ders programını


14- Aşağıda canlılarla yuvaları eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A- Kümes-inek
B) Köpek-kulübe
C) Arı –kovan


15- Ailede işbölümü, görev paylaşımı ne demektir?
A) İşleri babanın tek başına yapması
B) İşlerin ortaklaşa yapılması                              
C) İşleri annenin üstlenmesi


16- Aşağıdaki  iletişim  araçlarından   hangisi
   en  son  icat   edilmiştir ?
 A) telefon       B) gazete        C) bilgisayar


17- Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi gezegen
değildir?
A) Dünya        B)Güneş C) Mars


18- Dünya’nın kendi etrafında bir kez dönmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Bir yıl oluşur  B) Bir gün oluşur C) Bir ay oluşur


19- “Dünya, Güneş’in etrafında dönüşünü bir yılda tamamlar.
Bir yılda……….mevsim,……………ay,
  ………………..hafta vardır.” Cümlesindeki boşlukları hangi seçenek tamamlar?
A) 4, 12, 52    B) 4, 52, 365         C) 3, 9, 12


20-Melih, okul  bahçesinde futbol oynarken  düştü, dizi kanıyor .  Bu durumda  öncelikli  olarak  ne yapmalıyız ? 
 A ) Ambulans  çağırmalıyız.
 B )  Öğretmenimize haber vermeliyiz.
 C )  Annesini  çağırmalıyız.

21- “Mevsimlerin” oluşumunu açıklayan bilgi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Dünya’nın, Güneş’in etrafında dönmesi sonucunda oluşur.
B) Dünya’nın, kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşur.
C) Ay’ın, Dünya’nın etrafında dönmesi sonucunda oluşur.


22-  Anneannemiz aşağıdaki oyuncaklardan hangisi ile oynamış olabilir?
A) Pilli bebek      
B) Bez bebek   
C) Bilgisayar oyunu


23- Hangisi bir liderin özelliğidir?
A) Her işi kendisi yapmak
B) Kararlı ve eşit davranmak
C) Aceleci davranmak


24- Kar kütlelerinin kayarak, yerleşim yerlerine ve yaşam alanlarına zarar verdiği doğal afete ne ad verilir?
A) Çığ      B) Toprak kayması       C) Sel


25- Yediğimiz besinlerin sindirilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kalp B) Mide       C) Akciğer


26- Hangisi öz geçmişimizde bulunması gereken bir bilgi değildir?
A) Komşularımız  
B) Anne-baba adı
C) Okul adı


27- Ağaçların çiçek açtığı,bazı hayvanların kış uykusundan uyandığı ve havaların ısınmaya başladığı mevsim hangisidir?
A) yaz   B) ilkbahar  C) sonbahar


28- Ayran, su buharı ,su , taş, kolonya , hava, 


Yukarıdakilerden kaç tanesi sıvı maddeye örnektir?
A) 5        B)4         C)3


29- “Suna,güneşin doğuşunu izlemektedir.”
Buna göre Suna’nın sırtı hangi yöne doğru olur?
A) kuzey   B) güney  C) batı
30- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilk gittiği okuldur?
A)Mahalle mektebi
B) Şemsi Efendi İlkokulu
C) Selanik Askeri Rüştiyesi


31- “ mide,kalp,böbrek ve bağırsaklar” vücudumuzun hangi bölümünde yer alır?
A)gövde       B)baş      C)kollar ve bacaklar


32-  
Çocuklar, TBMM açıldığı günü
biz hangi bayram olarak kutluyoruz?

                                       Atatürk
A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Zafer Bayramı
C) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı


33-  1. Nalbantlık       2. Doktorluk
      3. Berberlik         4. Kalaycılık
Yukarıda verilenlerden hangileri günümüzde önemini kaybeden mesleklerdendir?
A. 1 – 2            B. 1 – 3          C. 1 – 4
34- Aşağıdakilerden   hangilerinin  tamamı ,  düzenli  beslenen  bir   kişinin  beslenme  çantasında   bulunabilir?  
A) Süt,  yumurta ,   zeytin , ekmek
B) Bal , peynir ,  kola , ekmek
C) Reçel ,  tereyağı , cips
 35- Yıkanan   çamaşırlar   hangi   ayda    daha    çabuk   kurur ?  
A)Ocak            B)Aralık         C) Ağustos
36-  Ülkemizin başkenti neresidir?
A) Ankara         B) İstanbul       C) İzmir


37- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyadaki tüm çocuklar aynı şekilde giyinir.
B) Çocuklar dünyanın her yerinde oyun oynarlar.
C) Farklı ülkelerin çocukları farklı oyunlar oynar.


38- Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Para biriktirerek kendi parasıyla alır.
B) Hırsızlık
C) Babasından isteyerek


39- Yemek yerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak görgü kurallarına uymaz?
A) Ağızda lokma varken konuşmamak
B) Sofradakilere afiyet olsun demek
C) Yemek yerken ağzı şapırdatmak, ses yapmak.


40- Kaybolduğunuzda evinizi bulmak için hangisine  ihtiyaç duyarsınız?
A) Arkadaşınızın adı                                           
B) Ev adresiniz
C) Öğretmeninizin adı

cevaplar
1 -B
2-B
3-C
4-C
5-A
6-B
7-A
8-C
9-B
10-C
11-C
12-B
13-C
14-A
15-B
16-A
17-C
18-A
19-B
20-A
21-C
22-B
23-A
24-A
25-A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz