Ana Sayfa ingilizce İngilizce gelecek zaman eki | İngilizce Öğrenmek

İngilizce gelecek zaman eki | İngilizce Öğrenmek

16
0

İngilizce gelecek zaman eki diye bir şey yoktur. Çünkü İngilizcede gelecek zamanlı bir cümle kurmak için ek değil, yardımcı fiil kullanılır.

İngilizce gelecek zaman eki

Bence siz şunu soruyorsunuz, hani Türkçede “-ecek, -acak” şeklinde bir gelecek zaman eki var ya, bu ekin İngilizce karşılığını soruyorsunuzdur.

“will” yardımcı fiili, Türkçedeki “-ecek, -acak” gelecek zaman eklerinin karşılığıdır.

Türkçede “-ecek, -acak” ekini fiile ekliyoruz. 

Örnek; “gideceğim”

İngilizcede ise “will” yardımcı fiilini, fiile eklemeyiz, fiilden önce kullanırız.

Örnek: “I will go”

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi “will” yardımcı fiili, “go” (gitmek) fiilinden hemen önce yazılmıştır.

Ayrıca “will”, özneye göre değişmez. Hani bazı yardımcı fiiller var, öznenin kaçıncı şahıs olduğuna göre değişim göstermektedirler ancak “will” yardımcı fiili değişmez.

Cümlenin öznesi tekil ya da çoğul şahıs olabilir, hiç fark etmez, “will” hep aynı kalır.

Örnek:

She will read.

(O, okuyacak.)

Yukarıdaki örnek cümleye baktığımızda cümlenin öznesinin 3. tekil şahıs olduğunu görmekteyiz ancak “will” herhangi bir değişime uğramamış, aynı kalmıştır. Çünkü will hiç değişmez.

Sonuç olarak İngilizce gelecek zaman eki denildiği zaman aklınıza direkt “will” yardımcı fiili gelmelidir. Çünkü Türkçedeki “-ecek, -acak” gelecek zaman eklerinin karşılığı “will” yardımcı fiilidir.

Bu arada, “ek” ile “yardımcı fiil” arasındaki farkı da biliyor olmanız önemlidir.

Bu farkı temel olarak ifade edecek olursam; “ek” dediğimiz şeyler parçalardır ve kelimenin sonuna ya da başına eklenir. 

Örneğin “-ing” bir ektir. Bu ek, fiil türünden kelimelerin köküne eklenerek, “süreklilik” anlamı kazandırır. Bu nedenden dolayı, şimdilik zaman cümleleri yaparken “-ing” eki kullanılır.

Yardımcı fiil dediğimiz kelimeler ise ana fiile yardımcı olan fiillerdir.

Mesela “I will read” cümlesinde “will” yardımcı fiili “read” ana fiiline yardımcı olmuştur ve böylece o fiilin gelecek zamanda yapılacağını ifade etmiştir.

Son olarak şunu da söylemek isterim ki, İngilizce gelecek zaman cümlesi kurmanın farklı bir yöntemi daha var. Bazı kitaplarda bu “future 2” şeklinde de geçebiliyor.

Belki duymuşsunuzdur “to be going to” kalıbı ile de gelecek zaman cümlesi kurabilmek mümkündür.

Örnek;

I am going to drink some water.

(Biraz su içeceğim.)

Yukarıdaki örnek cümleyi incelediğimizde, “to be going to” yapısı ile İngilizce gelecek zaman cümlesi yapılmış olduğunu görmekteyiz.

Bu kalıbın kullanıldığı cümlelerde şuna dikkat etmek gerekir “to be” yardımcı fiili, cümlenin öznesine göre şekil değiştirmektedir.

Hani size demiştim ya “will” şahıslara göre asla şekil değişmiyor diye ama “to be” fiili ise şahıslara göre değişim göstermektedir.

Örnekler;

I am going to sleep.

(Uyuyacağım.)

Yukarıdaki cümlede özne 1. tekil şahıs olduğu için ve “to be” fiilinin 1. tekil şahıs şekli “am” şeklinde olduğu için “am” şeklinde yazılmıştır.

She is going to sleep.

(O, uyuyacak.)

Yukarıdaki cümlede ise özne 3. tekil şahıs olduğu için ve “to be” fiilinin 3. tekil şahıs şekli “is” olduğu için, “is” kullanılmıştır.

İngilizcede gelecek zaman eki ile ilgili olarak vermiş olduğum tüm bu bilgilere ek olarak, sizlere İngilizce gelecek zaman cümlesi kurmanın başka bir yönteminden de bahsetmek istiyorum.

“to be about to” yapısı ile de birazdan gerçekleşmesi muhtemel olan eylemleri ifade edebilmeniz mümkündür.

Örnek;

She is about to read.

(O, okumak üzere.)

Tabii ki tıpkı “to be going to” yapısında olduğu gibi, “to be about to” yapısında da “to be” fiili, cümlenin öznesine göre şekil değiştirmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz