Ana Sayfa Meslek Lisesi RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARLI

364
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1) Ruh sağlığı ne demektir açıklayınız.(10P)
Ruh sağlığı, bireyin kendisiyle ve çevresiyle dinamik bir denge ve uyum içerisinde olması olarak tanımlanır.

2) Psikiyatri ne demektir?(10P)
Ruh sağlığıyla ilgili sorunlarla, tedavisiyle ve ruh sağlığının korunmasıyla ilgilenen bilim dalına psikiyatri denir.

3) Ruhsal yönden sağlıklı bireylerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(10P)
• Kendini ve başkalarını kabul eder,
• Kendine güveni ve öz saygısı vardır,
• Sorumluluk alır ve yerine getirir,
• Çevreye uyum sağlar,
• Sorunlarını çözümleyebilme yeteneği vardır,
• İçinde aşırı sıkıntı bulunmaz,
• Stresle başa çıkar,
• İd, ego ve süperegosu arasında denge vardır,
• Özerklik duygusu ile seçim yapabilir,
• Karar verme yetisine sahiptir,
• Girişim duygusu gelişmiştir,
• Kimlik duygusu olgunlaşmıştır,
• Yakın ve uzak çevresiyle tutarlı ilişkiler

4) Ruh sağlığı hizmetleri kaç başlıkta incelenir yazınız.(10p)

  • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri(birincil koruma, ikincil koruma, üçüncül koruma)
  • Tedavi edici hizmetler
  • Rehabilite edici ruh sağlığı hizmetleri

5) Psikiyatri hemşiresinin etkin iletişim kurmak için dikkat edeceği noktalardan 4 tanesini yazınız.
-saygılı olmak, iyi bir dinleyici olmak, güven vermek ,sınırları belirlemek, bilgi vermek, yargılayıcı olmamak, umut vermek,Zamanlama yapmasına olanak sağlamak
6) Dengenin bozulduğu, savunmaların yetersiz, yersiz ve uygunsuz olduğu, dengeyi oluşturmak amacıyla aşırı patolojik savunmalara başvurulduğu durum ruhsal bozukluk (hastalık) olarak adlandırılır. (5p)

7) Bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında ani oluşan değişikliklerle ortaya çıkan patolojik tabloya psikiyatrik acil durum denir.(5p)

8) Fiziksel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tanı, tedavi ve izlenmesiyle uğraşan psikiyatri alanına konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi denir. (5p)

9) Bireyin uyumlu, mantıklı ve mantık dışı olarak hemşireye karşı tüm duygu ve davranışları transferans olarak adlandırılır.(5p)

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(5p)
a) a)18. yüzyılda Pinel psikoterapinin ilkelerini belirlemiştir.
b) b)21. yüzyılda aile psikopatolojisi ve aile psikoterapisi önem kazanmıştır.
c) İbni Sina ilk akıl hastanesi açmıştır.
d) Raşit Tahsin çağdaş eğitim görmüş ilk Türk hekimidir.
CEVAP: C ŞIKKI

11) Hangisi ruh sağlığının bozulmasına yol açan biyolojik etkenlerden değildir(5p).
a) Kalıtım
b) Beden yapısı
c) Beslenme yetersizlikleri ve bozuklukları
d) Bir gruba ait olamama
CEVAP: D ŞIKKI

12) Aşağıdakilerden hangisi, psikiyatrik rehabilitasyonun amaçlarındandır? (5p)
a) İlaç tedavisi uygulamak
b) Hastanın fiziksel sorunlarına yönelik tedavi uygulanmasını sağlamak
c) Kromozal anomolileri tespit etmek
d) Hastalığın yol açtığı bozukluk ve yeti kaybı oranının azaltılmasını sağlamak
CEVAP:D ŞIKKI

13) Hangisi psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarından biri değildir?(5p)
a) Gerekli durumlarda hastaya verilecek ilaçları ve dozlarını belirlemek
b) Terapötik ortamı oluşturmak ve korumak,
c) Hastanın tedavi problemlerini çözmeye çalışmak,
d) Yaşamsal sorunlarıyla baş etmede yardımcı olmak,

14) Aşağıdakilerde hangisi, hemşireliğin mesleki uygulama standartlarından değildir?(5p)
a) Planlama
b) Uğraş terapisi
c) Uygulama
d) Değerlendirme
CEVAP: B ŞIKKI

15) Hangisi psikiyatrik hastaların değerlendirme ilkelerinden değildir?(5p)
a) Görüşme
b) Gözlem ve öykü alma
c) Teori geliştirme
d) Mental durum değerlendirmesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz