Ana Sayfa Meslek Lisesi RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GURUBU...

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GURUBU CEVAP ANAHTARI

396
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1)Aşağıdakilerden hangisi duygu durum bozukluklarının biyolojik nedenlerinden değildir
A) Genetik B)Hastalık öncesi kişilik C)Beyindeki yapısal bozukluklar D)Biyolojik aminler E)Nöroendokrin sistem
CEVAP: B ŞIKKI

2)Aşağıdakilerden hangisi manik döneme ait belirtilerdendir?
A)Olağan dışı biçimde artmış yüksek vaya coşkulu duygular içinde aşırı irritabilite
B)Dikkatini toplama veya bir konu üstünde yoğunlaşma
C)Hatırlama ve karar vermede güçlük
D)Enerji kaybı bitkin ya da yavaşladığını hissetme
E) Çok uyuma
CEVAP: A ŞIKKI

3)Aşağılardakilerden hangisi şizofreni tiplerinden değildir?
A) Katatonik tip B)Obsesif tip C) Desorganize tip D) Paranoid tip E)Ayrışmamış tip
CEVAP: B ŞIKKI

4) Aşağıdakilerden hangisi duygularda neşelilik, çoşma, aşırı öfke durumu gösteren duygu durumudur?
A)Normal duygu durumu B)Taşkın duygu durumu C)Çökkün duygu durumu
D)Sıkıntılı duygu durumu E)Uygunsuz duygulanım
CEVAP: B ŞIKKI

5) Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin belirtilerinden değildir?
A) İçe çekilme B) Duygulanımda bozukluk C) Öfori D) Zıt duygular E) Çağrışım bozukluğu
CEVAP: C ŞIKKI

6) Aşağıdakilerden hangisi, Manik, hipomanik veya mikst bir epizod olmadan seyreder?
A) Majör depresyon B) Hipomani C) Mani D) Distimik bozukluk E) Bipolar bozukluk
CEVAP: A ŞIKKI

7) Aşağıdakilerden hangisi, bireyin olaylara, anılara, düşüncelere neşe, öfke, üzüntü, keder gibi duygusal tepkimelerle katılabilme yetisidir?
A) Duygulanım B) Depresyon C) Duygu durum D) Mani E) Mizaç
CEVAP: A ŞIKKI

8) Sanrıların önde gelen teması ‘kendine kötülük yapılacağı, hep kötülük göreceği’ şeklinde olan sanrısal bozukluk hangisidir?
A)Eretomanik tip B) Grandiyöz tip C) Kıskançlık tip D) Perseketuar tip E) Hepsi
CEVAP: D ŞIKKI

9) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının psikolojik etmenlerindendir?
A) Anti sosyal kişilik
B) Ailede madde bağımlısının olması
C) Sosyal kabul ve destek görme isteği
D) Toplumda madde bağımlılığının kabul görmesi
E) Anne-baba tutumları
CEVAP: D ŞIKKI

10) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik bağımlılık yapan maddelerdendir?
A) Alkol B) Esrar C) Barbitüratlar D) Opioidler E) Kokain
CEVAP: B ŞIKKI
11) Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının yol açtığı bozukluklardan değildir?
A) Deliryum B) Demans C) Duygu-durum bozukluğu D) Psikotik bozukluk E) Zihin açıklığı
CEVAP: E ŞIKKI

12) Hangi tür madde kullanımının kalıtımla ilgisi daha çoktur?
A) Esrar B) İnhalanlar C)Morfin D) Sigara E) Alkol
CEVAP: E ŞIKKI

13) Aşağıdakilerden hangisi kronik alkolizmde alkolü bırakmaya bağlı gelişen bilinç ve diğer diğer bilişsel işlevlerde bozulmayla karakterize acil ve yoğun bakım gerektiren bir tablodur?
A) Epilepsi B) Deliryum tremens C) Alkol kötüye kullanımı D) Sosyal içicilik E) Alkol toleransı
CEVAP: B ŞIKKI

14) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığında hemşirelik yaklaşımları arasında sayılamaz?
A) Hastaya değer veren, kabul eden ve yargılamayan tutum içinde olması
B) Aile ve kurum ilişkisinin geliştirilmesini sağlamada rol alması
C) Hastaya kendi değerlerini benimsetmeye çalışması
D) Hastayı madde almaması için cesaretlendirmesi
E) Hastanın güçlü yönlerini keşfetmesine olanak sağlamak
CEVAP: C ŞIKKI

15) Aşağıdakilerden hangisi DSM IV’e göre madde kötüye kullanımının tanılamasında ele alınan kriterlerden değildir?
A) Sorumluluklarını yerine getirememe
B) Madde kullanmaya bağlı tekrarlayıcı yasal sorunlar
C) Yoksunluk sendromu oluşturma
D) Madde kullanmaya bağlı toplumsal ve kişilerarası sorunlar
E) Fiziksel olarak tehlikeli olacak şekilde tekrarlayıcı madde kulanımı
CEVAP: C ŞIKKI

16) Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimlik bozukluğudur?
A) Frötterizm B) Pedofili C) Mazohizm D) Transseksüalite E) Nekrofili
CEVAP: D ŞIKKI

17) Cinsel yanıt döngüsünde oluşan bozulmalar veya cinsel birleşme aşamasında oluşan ağrıyla karakterize cinsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parafililer B) Cinsel işlev bozuklukları C) Cinsel kimlik bozuklukları D) Transseksüalite E) Fetişizm
CEVAP: B ŞIKKI

18) Cinsel kimlik bozukluklarında aşağıdaki hemşire tutumlarının hangisi yanlıştır?
A) Hastanın sorunları içtenlikle dinlenmeli
B) Gizliliğe önem verilmeli
C) Hastaya doğru cinsel kimlik kazanması için yardım edilmeli
D) Hastaya değer verilmeli
E) Hastadan kapsamlı öykü alınmalı
CEVAP: C ŞIKKI

19) Aşağıdakilerden hangisi aralarında birinci derecede kan bağı bulunan, evlilikleri yasalar ile engellenen akrabalar arasındaki cinsel ilişkiye verilen addır?
A) Ensest B) Mazohizm C) Voyörizm D) Nekrofili E) Pedofili
CEVAP: A ŞIKKI

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişiler, kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek için, cinsel sapmalara yönelirler.
B) Cinsel kimlik bozukluklarında hastaların tedavileri oldukça başarılıdır. Hasta kendi biyolojik cinsel kimliğini kazanır.
C) Anne-babanın karşı cinse özgü davranışları desteklemesinin cinsel kimlik bozukluklarına yol açabileceği düşünülmektedir
D) Cinsel işlev bozukluklarında psikolojik tedaviler organik ve psikolojik kaynaklı tüm hastalarda kullanılır.
E) Çekirdek cinsel kimlik çocukluğun ilk iki yılında, genel olarak cinsel kimlik duygusu ilk dört yılında yerleşmektedir.
CEVAP: B ŞIKKI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz