Ana Sayfa Meslek Lisesi RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI A GURUBU...

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI A GURUBU CEVAP ANAHTARLI

415
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1)Aşağıdakilerden hangisi duygu durum bozukluklarının psikososyal nedenidir?
A)Nöroendokrin sistemler B)Hastalık öncesi kişilik C)Genetik D)Biyolojik beden saat analizi E)Cinsiyet
CEVAP: B ŞIKKI

2) Aşağıdakilerden hangisi depresif belirtilerden değildir?
A)Sürekli üzüntü, keder, endişe veya boşluk duygusu
B)Umutsuzluk veya karamsarlık
C)Uyku bozukluğu ya da çok uyuma
D) Rahatsızlık verici ya da saldırgan davranış
E)Öz bakım yetersizliği
CEVAP: D ŞIKKI

3) Aşağıdakilerden hangisi belli sınırlar içerisinde dalgalanmalar ve değişimler gösterir?
A)Taşkın duygu durumu B)Çökkün duygu durum C)Sıkıntılı duygu durum
D)Normal duygu durum E) Neşeli duygu durum
CEVAP: D ŞIKKI

4) Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin aktif dönem belirtilerindendir?
A)Öforik olma B)Sanrılar C)Çok uyuma D)Cinsel istekte azalma E)Kendini sürekli hasta hissetme
CEVAP: B ŞIKKI

5) Aşağılardakilerden hangisi şizofreni tiplerinden değildir?
A)Katatonik tip B)Obsesif tip C)Desorganize tip D)Paranoid tip E)Ayrışmamış tip
CEVAP: B ŞIKKI

6) Aşağıdakilerden hangisi, bireyin olaylara, anılara, düşüncelere neşe, öfke, üzüntü, keder gibi duygusal tepkimelerle katılabilme yetisidir?
A) Duygulanım B) Depresyon C) Duygu durum D) Mani E) Mizaç
CEVAP: A ŞIKKI

7)Aşağıdakilerden hangisi en az bir hafta süren hem depresif hem de manik epizod belirtilerinin bir arada olduğu dönemdir. Hızla değişen duygu-durum hâli vardır?
A) Depresif epizod: B) Manik epizod C) Miks epizod D) Hipomanik epizod E) Unipolar epizod
CEVAP: C ŞIKKI
8) Sanrıların önde gelen teması ‘çok değerli çok güçlü olma, üstün bir kimliği olma ya da ünlü bir kişiyle ilişkisi olma’ şeklinde olan sanrısal bozukluk hangisidir?
A)Eretomanik tip B) Grandiyöz tip C) Kıskançlık tip D) Perseketuar tip E) Hepsi
CEVAP: B ŞIKKI

9) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının sosyo-kültürel etmenlerindendir?
A) Toplumda madde bağımlılığının kabul görmesi B) Düşük benlik algısı C) Ailede madde bağımlısının olması
D) Sosyal fobi E)Genetik yatkınlık
CEVAP: A ŞIKKI

10) Aşağıdaki maddelerden hangisi hem psikolojik hem de fizyolojik bağımlılık yapar?
A) Alkol B) Esrar C) Halüsinojenler D) İnhalanlar E) Hepsi
CEVAP: A ŞIKKI

11) Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapan maddelerin ortak özelliklerindendir?
A) Tolerans gelişimi B) Keyif vericilik C) Yasak ve toplumsal tepki D)Yoksunluk krizi gelişimi E) Hepsi
CEVAP: E ŞIKKI

12) Aile ile madde kullanımı arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Madde kullananların aileleri çoğunlukla disiplinsiz ve yeterli destek sağlayamayan aileler olması
B) Aşırı koruyucu ve kollayıcı aileler olmaları
C) Ailenin madde kullanımına karşı hoşgörülü olması
D) Anne-babanın iyi model olamaması
E) Parçalanmış aileler olması
CEVAP: C ŞIKKI

13) Aşağıdakilerden hangisi cinsel işlev bozukluklarındandır?
A) Homoseksüellik B) Vajinismus C) Biseksüellik D) Egzibisyonizm E) Zoofilİ
CEVAP: B ŞIKKI

14) Aşağıdakilerden hangisi DSM IV’e göre madde bağımlılığını tanılama kriterlerinden değildir?
A) Tolerans gelişimi
B) Kullanımın kontrol etme çabasının başarısız olması
C) Zarar görmesine rağmen kullanmaya devam etme
D) Madde kullanımını kolayca bırakabilme
E) Maddeyi kullanabilmek için çok fazla zaman ve çaba harcama
CEVAP: D ŞIKKI

15) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığında hemşirelik yaklaşımları arasında sayılamaz?
A) Hastaya değer veren, kabul eden ve yargılamayan tutum içinde olması
B) Aile ve kurum ilişkisinin geliştirilmesini sağlamada rol alması
C) Hastaya kendi değerlerini benimsetmeye çalışması
D) Hastayı madde almaması için cesaretlendirmesi
E) Hastanın güçlü yönlerini keşfetmesine olanak sağlamak
CEVAP: C ŞIKKI

16) Aşağıdakilerden hangisi kronik alkolizmde alkolü bırakmaya bağlı gelişen bilinç ve diğer diğer bilişsel işlevlerde bozulmayla karakterize acil ve yoğun bakım gerektiren bir tablodur?
A) Epilepsi B) Deliryum tremens C) Alkol kötüye kullanımı D) Sosyal içicilik E) Alkol toleransı
CEVAP: B ŞIKKI

17) Cinsel uyarılma için, alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karekterize bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parafililer B) Cinsel işlev bozuklukları C) Cinsel kimlik bozuklukları D) Transseksüalite E) Vajinismus
CEVAP: A ŞIKKI

18) Cinsel sapmalarda aşağıdaki hemşire tutumlarının hangisi doğrudur?
A) Hastanın kendini ifade etmesine izin verilir
B) Hastaya karşı ön yargılı olunmaz
C) Gerekli durumlarda hasta izole edilir
D)Hastanın dikkati başka yöne çekilmeye çalışılmalı
D) Hepsi
CEVAP: E ŞIKKI

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişiler, kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek için, cinsel sapmalara yönelirler.
B) Cinsel kimlik bozukluklarında hastaların tedavileri oldukça başarılıdır. Hasta kendi biyolojik cinsel kimliğini kazanır.
C) Anne-babanın karşı cinse özgü davranışları desteklemesinin cinsel kimlik bozukluklarına yol açabileceği düşünülmektedir
D) Cinsel işlev bozukluklarında psikolojik tedaviler organik ve psikolojik kaynaklı tüm hastalarda kullanılır.
E) Çekirdek cinsel kimlik çocukluğun ilk iki yılında, genel olarak cinsel kimlik duygusu ilk dört yılında yerleşmektedir.
CEVAP: B ŞIKKI

20) Aşağıdakilerden hangisi aralarında birinci derecede kan bağı bulunan, evlilikleri yasalar ile engellenen akrabalar arasındaki cinsel ilişkiye verilen addır?
A) Ensest B) Mazohizm C) Voyörizm D) Nekrofili E) Pedofili
CEVAP: A ŞIKKI

(NOT: HER SORU 5 PUANDIR)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz