Ana Sayfa 9.Sınıf Dökümanları Yeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2019

Yeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2019

1122
0

Yeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2019 

***Virüs kontrolü yapılmıştır.Yeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2019  dosyasını word formatında indirmek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız. 

Link: Yeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları   


Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular:

A

                           ANKARA MİMAR SİNAN MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ                            26.12.2018                                                                                          .                 2018-2019 ÖĞRETİM YILI   9.SINIF TARİH DERSİ I.DÖNEM II. YAZILI SINAVI

 

ADI SOYADI:                                                                           NO:                                     SINIF:

1.SORU

10 PUAN

2.SORU

10 PUAN

3.SORU

10  PUAN

4.SORU

10 PUAN

5.SORU

10 PUAN

6.SORU

10 PUAN

7.SORU                  

10 UAN

8.SORU

20PUAN

9.SORU

10PUAN

TOPLAM

100 PUAN

 

 

         
1.Türklerin ana yurdu neresidir?    Anayurdun sınırlarını yazınız.                                                                      

                                                                                                                     KUZEY  

TÜRKLERİN   ANAYURDU:                                               

                                                                                                  

                                                                                                    BATI                               DOĞU

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                              .                                                                                                                  

                                                                                                                     GÜNEY                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                             GÜNEY

2.Türklerin anayurtlarından göç etmesinin sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Türklerde Ergenekon’dan çıkışı, baharın gelişi,doğanın uyanışı ve on iki hayvanlı Türk takviminin başlangıcı olarak kabul edilen ve bayramın adı nedir? Yazınız.
 4.Kavimler göçünün sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.   

1.

2.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan  uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir.Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.

 

 

Anadolu’da yazılıyı kullanarak tarihi devirleri başlatan ilk uygarlık

 

 

 

Fabl edilen hayvan hikayeciliğinin öncüsü olan uygarlık

 

 

 

Bilim ve tekniğe önem veren ve Fenike alfabesini kullanan uygarlık

 

 

 

Pankuş adıyla bilinen meclise sahip olan uygarlık

 

 

 

Başkenti Tuşpa olan uygarlık

 

……………………………………………..

 

 

 

 

 

BÜYÜK HUNKÖK TÜRKORHUN YAZITLARISAVKUT
UYGYR DEVLETİURUGBUDUNŞAMANYUĞ

 

6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

 

 

İlk Türklerde atasözü

 

…………………………………

 

Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi

 

 

 

İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen sülale

 

 

 

Tarihte bilinen ilk Türk alfabesinin adı

 

 

 

İlk Türk devletlerinde cenaze töreni

 

 

 

Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletinin adıA

 

 

 

İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle meydana gelen millet

 

 

 

İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı

 

 

 

Asya’da kurulan teşkilatlı ilk Türk devletinin adı

 

 

 

Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örneğinin adı

 

 

 

7.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.Uygurların yerleşik hayata geçmesinin sonuçlarını iki cümle ile açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.

 

 

MANİHEİZM

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ATTİLA

 

 

 

ORDU-MİLLET

 

 

 

ÇİN SEDDİ

 

 

 

UÇMAĞ

 

 

 

9.Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

A.Kıpçaklar                      B.Hazarlar                           C.Kuzey Hunları                        Ç.İtil Bulgarları              D.Türgeşler

 

1Musevilik dinini kabul eden Türk  devleti (……)
2Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti 
3Adına para bastıran Baga Tarkan’ın  hükümdarı olduğu Türk devleti 
4Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğu 
5Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu 

 

Türk Beyleri, millet, işitin!
Üstte gök basamasa,altta yer delinmese,Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilirdi?
Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!                   

                                                                       BİLGE KAĞAN

 

  

                          

 

 

 

B

                                ANKARA MİMAR SİNAN MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ                       26.12.2018

                         2018-2019 ÖĞRETİM YILI   9.SINIFTARİH DERSİ  I.DÖNEM   II.YAZILI SINAVI    

 

                                                                                                          

ADI SOYADI:                                                                    NO:                                     SINIF:

 

1.SORU

10 PUAN

2.SORU

10 PUAN

3.SORU

10  PUAN

4.SORU

10 PUAN

5.SORU

10 PUAN

6.SORU

10 PUAN

7.SORU

10 PUAN

8.SORU

20 PUAN

9.SORU

10 PUAN

TOPLAM

100 PUAN

 

 

         

 

 

1Türklerin Anayurttan göç etme sebeplerinden 2 (iki) tanesini yazınız.

1.

 

2.

 

2.Mete Han,Çin’e düzenlediği seferler  sonucunda Çin’i topraklarına katmayıp,baskı altında tutmayı devletin çıkarları açısından uygun görmüştür.Bu durumun en önemli sebebi nedir?Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Türklerin kullandıkları alfabeleri yazınız.

1.

2

3

4

5                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kavimler göçünün sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.

1.

 

2.

 

 

5.Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan  uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir.Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.

 

 

Yıllık tutarak tarih yazıcılığını başlatan uygarlık

 

……………………..

 

Tales, Pisagor,Hipokrat gibi bilim insanlarını yetiştiren uygarlık

 

 

 

Tarihte parayı kullanan ilk uygarlık

 

 

 

Anadolu’da  yazılı kanunları kullanan ilk uygarlık

 

 

 

Tapates adıyla bilinen dokumalarıyla ünlü uygarlık

 

 

 

AVRUPA HUNKÖK TÜRKUYGUR DEVLETİKUTAYGUCI
UYGUR DEVLETİSAVBALBALOĞUŞŞAMAN

 

6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

 

 

İlk Türk devletlerinde atasözü

 

……………………..

 

Din değiştiren ilk Türk devletinin adı

 

 

 

İlk Türk devletlerinde mezarların başına konulan heykeller

 

 

 

Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi

 

 

 

Avrupa’da kurulan ilk Türk devletinin adı

 

 

 

İlk Türk devletlerinde aile

 

 

 

Göç ve Türeyiş destanlarına ait olan Türk devletinin adı

 

 

 

İlk Türk devletlerinde hükümdarın emirlerini ve meclisin kararlarını uygulayan hükümetin başı, vezir

 

 

 

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinin adı

 

 

 

İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı

 

 

 

7.Orhun yazıtlarının önemini iki cümle ile açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.

 

 

TURAN TAKTİĞİ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TÖRE

 

 

 

ÖTÜKEN

 

 

 

TAMU

 

 

 

İLTERİŞ

 

 

 

9.Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

A.Kıpçaklar                      B.Avarlar                           C.Kuzey Hunları                        Ç.Tuna Bulgarları   D.Karluklar

 

1İstanbul’u iki defa kuşatan Türk Devleti……
2Avrupa’da Hıristiyanlığı kabul eden Türk devleti 
3İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu 
4Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğu 
5Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu 

 

Türk Beyleri, millet, işitin!
Üstte gök basamasa,altta yer delinmese,Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilirdi?
Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!                   

                                                                       BİLGE KAĞAN

A

                           ANKARA MİMAR SİNAN MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ                            26.12.2018                                                                                          .                 2018-2019 ÖĞRETİM YILI   9.SINIF TARİH DERSİ I.DÖNEM II. YAZILI SINAVI

 

ADI SOYADI:                                                                           NO:                                     SINIF:

1.SORU

10 PUAN

2.SORU

10 PUAN

3.SORU

10  PUAN

4.SORU

10 PUAN

5.SORU

10 PUAN

6.SORU

10 PUAN

7.SORU                  

10PUAN

8.SORU

20PUAN

9.SORU

10 PUAN

TOPLAM

100 PUAN

 

 

         
1.Türklerin ana yurdu neresidir?    Anayurdun sınırlarını yazınız.                                                                      

                                                                                                                     KUZEY   Sibirya

 

TÜRKLERİN   ANAYURDU:       ORTA ASYA (TÜRKİSTAN)                                         

                                                                                                     BATI                               DOĞU

 

                                                                                           Hazar Denizi                             Kingan Dağları

                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                              .                                                                                                                GÜNEY    Hindikuş ve  Karanlık Dağları                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                             GÜNEY

2.Türklerin anayurtlarından göç etmesinin sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız. –Türkler ;göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından etkili oldular.                          -Göç ettikleri yerlerde yeni devletler kurdular.

-Anadolu. Orta Avrupa, Suriye ve Sibirya’ya yerleştiler.                                                                                                         -Türk boyları arsında dini,  kültürel,ekonomik,siyasi ve sosyal farklılıklar oluştu.                                                           -Türk göçleri; boy beyleri önderliğinde disiplinli ve planlı bir hareket olarak  gerçekleştirildiği için gidilen  yerlerde  yeni devletler kurulmuştur                                                                                                                                       -Türk kültürü yayıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Türklerde Ergenekon’dan çıkışı, baharın gelişi,doğanın uyanışı ve on iki hayvanlı Türk takviminin başlangıcı olarak kabul edilen ve bayramın adı nedir? Yazınız.

NEVRUZ BAYRAMI

4.Kavimler göçünün sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.                                                               Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kaldı.                                                                                                                  Avrupa’nın bugünkü milletleri oluştu.                                                                                                          -Roma İmparatorluğu 395’te ikiye ayrıldı.                                                                                                                 -476’da Batı roma yıkıldı.                                                                                                                                            -Toplumların güven sorunu ,merkezi krallıklar yerine feodalitenin kurulmasında etkili oldu.                                            -Kilise ve Papalık güç kazanarak skolastik düşüncenin oluşmasını sağladı.                                             -İlk çağın sonu,Orta çağın başlangıcı oldu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan  uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir.Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.

 

 

Anadolu’da yazılıyı kullanarak tarihi devirleri başlatan ilk uygarlık

 

HİTİT

 

Fabl edilen hayvan hikayeciliğinin öncüsü olan uygarlık

 

FRİGYA

 

Bilim ve tekniğe önem veren ve Fenike alfabesini kullanan uygarlık

 

İYONYA

 

Pankuş adıyla bilinen meclise sahip olan uygarlık

 

HİTİT

 

Başkenti Tuşpa oaln uygarlık

 

URARTU…………………………………..

 

 

 

 

 

BÜYÜK HUNKÖK TÜRKORHUN YAZITLARISAVKUT
UYGYR DEVLETİURUGBUDUNŞAMANYUĞ

 

6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

 

 

İlk Türklerde atasözü

 

SAV

 

Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi

 

KUT

 

İlk türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen sülale

 

URUG

 

Tarihte bilinen ilk Türk alfabesinin adı

 

KÖK TÜRK

 

İlk Türk devletlerinde cenaze töreni

 

YUĞ

 

Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletinin adı

 

UYGURLAR

 

İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle meydana gelen millet

 

BUDUN

 

İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı

 

ŞAMAN

 

Asya’da kurulan teşkilatlı ilk Türk devletinin adı

 

ASYA HUN

 

Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örneğinin adı

 

ORHUN YAZITLARI

 

7.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.Uygurların yerleşik hayata geçmesinin sonuçlarını iki cümle ile açıklayınız.

-Kalıcı eser bırakmaları (Mimari,Resim,Minyatür,Heykel)                                                                                       -Şehirler oluşturdular.                                                                                                                              –Savaşçı özelliklerini kaybettiler.                                                                                                                        –Vakıf sistemi ve örgün eğitim kurumlarını oluşturan ilk Türk devleti oldular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.

 

 

MANİHEİZM

 

Uygurların kabul ettiği,savaşmanın ve et yemenin yasaklandığı din

 

ATTİLA

 

Avrupa hun kağanı

ORDU-MİLLETSavaş durumu ve olağanüstü durumlarda devletini savunmak için kadın-erkek bir arada savunmanın yapılması
 

ÇİN SEDDİ

 

Türk akınları sonucu Çinin kendini savunmak için yaptığı sur

 

UÇMAĞ

 

Cennet

 

    9.Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

A.Kıpçaklar                      B.Hazarlar                           C.Kuzey Hunları                        Ç.İtil Bulgarları              D.Türgeşler

 

1Musevilik dinini kabul eden Türk  devleti (B)
2Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletiÇ
3Adına para bastıran Baga Tarkan’ın  hükümdarı olduğu Türk devletiD
4Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğuC
5Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğuA

 

Türk Beyleri, millet, işitin!
Üstte gök basamasa,altta yer delinmese,Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilirdi?
Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!                   

                                                                       BİLGE KAĞAN

 

 

 

   

                                                            TARİH ZÜMRESİ

 

B

                              ANKARA MİMAR SİNAN MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ                     26.12.2018

                         2018-2019 ÖĞRETİM YILI   9.SINIFTARİH DERSİ  I.DÖNEM   II.YAZILI SINAVI    

                                                                                                           

ADI SOYADI:                                                                    NO:                                     SINIF:

 

1.SORU

10 PUAN

2.SORU

10 PUAN

3.SORU

10  PUAN

4.SORU

10 PUAN

5.SORU

10 PUAN

6.SORU

10 PUAN

7.SORU

10 PUAN

8.SORU

20 PUAN

9.SORU

10 PUAN

TOPLAM

100 PUAN

 

 

         

 

 

1.Türklerin anayurttan göç etme sebeplerinden 2 (iki) tanesini yazınız.

-Çin,Moğol gibi dış baskılar baskılar

-Boylar arası mücadele

-Bağımsızlık arzusu

-Salgın hastalık

-Nüfus artışı

-Otlak darlığı

-Kıtlık

-Türk Cihan hakimiyeti düşüncesi

 

2.

 

2.Mete Han,Çin’e düzenlediği seferler  sonucunda Çin’i topraklarına katmayıp,baskı altında tutmayı devletin çıkarları açısından uygun görmüştür.Bu durumun en önemli sebebi nedir?Açıklayınız.

 

Türklerin asimile olma endişesi (Benliklerini,kültürlerini kaybetme)

 

3.Türklerin kullandıkları alfabeleri yazınız.

1.Kök Türk

2.Uygur

3.Kiril

4.Arap

5.Latin                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kavimler göçünün sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.

Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kaldı.                                                                                                                           Avrupa’nın bugünkü milletleri oluştu.                                                                                                                        -Roma İmparatorluğu 395’te ikiye ayrıldı.                                                                                                                         -476’da Batı roma yıkıldı                                                                                                                                                                       –Toplumların güven sorunu ,merkezi krallıklar yerine feodalitenin kurulmasında etkili oldu.                                            -Kilise ve Papalık güç kazanarak skolastik düşüncenin oluşmasını sağladı.                                             –İlk çağın sonu,Orta çağın başlangıcı oldu

 

 

5.Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan  uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir.Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.

 

 

Yıllık tutarak tarih yazıcılığını başlatan uygarlık

 

HİTİT

 

Tales, Pisagor,Hipokrat gibi bilim insanlarını yetiştiren uygarlık

 

İYONYA

 

Tarihte parayı kullanan ilk uygarlık

 

LİDYA

 

Anadolu’da  yazılı kanunları kullanan ilk uygarlık

 

HİTİT

 

Tapates adıyla bilinen dokumalarıyla ünlü uygarlık

FRİGYA

 

 

AVRUPA HUNKÖK TÜRKUYGUR DEVLETİKUTAYGUCI
UYGUR DEVLETİSAVBALBALOĞUŞŞAMAN

 

6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

 

 

İlk Türk devletlerinde atasözü

 

SAV

 

Din değiştiren ilk Türk devletinin adı

 

UYGUR

 

İlk Türk devletlerinde mezarların başına konulan heykeller

 

BALBAL

 

Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi

 

KUT

 

Avrupa’da kurulan ilk Türk devletinin adı

 

AVRUPA HUN

 

İlk Türk devletlerinde aile

 

OĞUŞ

 

Göç ve Türeyiş destanlarına ait olan Türk devletinin adı

 

UYGUR

 

İlk Türk devletlerinde hükümdarın emirlerini ve meclisin kararlarını uygulayan hükümetinbaşı, vezir

 

AYGUCI

 

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinin adı

 

KÖK TÜRK

 

İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı

 

ŞAMAN

 

7.Orhun yazıtlarının önemini iki cümle ile açıklayınız.

-Türk tarihinin ilk yazılı örneği

-Türk hükümdarının halkına hesap verdiği belge

-Türk kültürü hakkında bilgi alınan  kaynak

-Türk kültürün devlet yönetimi hakkında  bilgi veren belge

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.

 

 

TURAN TAKTİĞİ

 

Hilal,Bozkır,Sahte Ricat gibi terimlerle adlandırılan ,Türk devletinin ordusunu savaş durumunda etkin olarak kullandığı taktik

 

TÖRE

 

Türk hukuk sistemi

 

ÖTÜKEN

 

İlk Türk devletlerinde kutlu sayılan şehir,başkent

 

TAMU

 

Cehennem

 

İLTERİŞ

 

Devleti derleyip toplayan kişi,Türk hükümdarlarının unvanlarından biri

 

        

               9.Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

A.Kıpçaklar                      B.Avarlar                           C.Kuzey Hunları                        Ç.Tuna Bulgarları   D.Karluklar

 

1İstanbul’u iki defa kuşatan Türk Devleti ( B )
2Avrupa’da Hıristiyanlığı kabul eden Türk devletiÇ
3İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyuD
4Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğuC
5Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğuA
Önceki İçerikYeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı
Sonraki İçerikYeni 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz