Ana Sayfa 10. Sınıf Psikoloji 10. Sınıflar Psikoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı – Test

10. Sınıflar Psikoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı – Test

385
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme
 1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.”
  sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
  varılabilir?

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

 1. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında
  doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?

A) Dilini burnuna değdirmesi
B) Zeybek oynaması
C) Bilgisayar klavyesini kullanması
D) Geometri problemini çözmesi
E) Bisiklete binmesi

 1. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden
  hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini
  kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?

A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması
E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi

 1. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.

Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsü
B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası
D) Erken bağlanmış kimlik statüsü
E) Moratoryum

 1. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.” Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza
B) Olumsuz hedef
C) Olumlu hedef
D) Güdülenme
E) Sönme

 1. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı duyumlardan değildir?

A) Denge B) Basınç C) Acı D) Ağrı E) Sıcaklık

 1. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Gece çöp tenekesini köpek sanma
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme

 1. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?

A) Uyarıcının miktarı
B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü
C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu
E) Uyarıcının tekrarlanması

 1. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar, pekiştireçler verilmediği zaman, giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?

A) Ceza
B) Ödül
C) Güdülenme
D) Pekiştireç
E) Sönme

 1. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak
  özelliklerinden biridir?

A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

11.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden
farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey
tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”
Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?

A) Beklenti
B) Dürtü ve güdüler
C) Öğrenme
D) Uyarılan duyu organı
E) Dikkat

 1. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?

A) Fizyolojik gereksinimler
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Birlikte olma gereksinimi

 1. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?

A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
C) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

 1. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
  Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Aşırı uyarılma B) Unutma C) Duyarsızlaşma
D) Alışma E) Yetersiz uyarılma

 1. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
  A) Göz – Görme B) Burun–Tatma
  C) Kulak – İşitme D) Deri – Dokunma
  E) İç kulak-Denge

16.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?

A) Eşik B) Duyum eşiği C) Üst eşik
D) Farklılaşma eşiği E) Alt eşik

 1. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
  Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algıda değişmezlik
B) Algı yanılması
C) Algıda bütünlük
D) Algıda seçicilik
E) Algı

 1. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?

A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Bilinçli olarak yapılmazlar

19.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

A) Duyum- algı B) Duyum- içgüdü C) Güdü- refleks
D) Duyum eşiği- uyum E) Duyum- alışkanlık

 1. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?

A) Güdü B) Duyum C) Algı
D) Sönme E) Pekiştireç

B GRUBU

 1. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?

A) Birlikte olma gereksinimi
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Fizyolojik gereksinimler

 1. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?

A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

 1. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
  Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Aşırı uyarılma B) Duyarsızlaşma C) Alışma
D) Unutma E) Yetersiz uyarılma

 1. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
  A) Göz – Görme B) Deri – Dokunma
  C) Kulak – İşitme D) Burun–Tatma
  E) İç kulak-Denge

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?

A) Farklılaşma eşiği B) Duyum eşiği C) Üst eşik
D) Eşik E) Alt eşik

 1. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
  Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algıda değişmezlik
B) Algı yanılması
C) Algıda seçicilik
D) Algıda bütünlük
E) Algı

 1. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?

A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Bilinçli olarak yapılmazlar
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

8.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

A) Güdü- refleks B) Duyum- içgüdü C) Duyum- algı
D) Duyum eşiği- uyum E) Duyum- alışkanlık

 1. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?

A) Güdü B) Pekiştireç C) Algı
D) Sönme E) Duyum

10.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden
farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey
tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?

A) Uyarılan duyu organı
B) Dürtü ve güdüler
C) Öğrenme
D) Beklenti
E) Dikkat

 1. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar, pekiştireçler verilmediği zaman, giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?

A) Ceza
B) Ödül
C) Pekiştireç
D) Güdülenme
E) Sönme

 1. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak
  özelliklerinden biridir?

A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

 1. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı
  duyumlardan değildir?

A) Ağrı B) Basınç C) Acı D) Denge E) Sıcaklık

 1. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

 1. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?

A) Uyarıcının tekrarlanması
B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü
C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu
E) Uyarıcının miktarı

 1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.”
  sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
  varılabilir?

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

 1. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında
  doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?

A) Bilgisayar klavyesini kullanması
B) Zeybek oynaması
C) Dilini burnuna değdirmesi
D) Geometri problemini çözmesi
E) Bisiklete binmesi

 1. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden
  hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini
  kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?

A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
E) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

https://www.sorubak.com
 1. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.

Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsü
B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası
D) Moratoryum
E) Erken bağlanmış kimlik statüsü

 1. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.” Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu hedef
B) Olumsuz hedef
C) Ceza
D) Güdülenme

  A gurubu B gurubu
1 B E
2 A B
3 E C
4 D D
5 C A
6 A D
7 C E
8 E C
9 E B
10 B A
11 D C
12 A B
13 C D
14 D E
15 B A
16 D B
17 C C
18 B D
19 A E
20 E A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz