Ana sayfa 4. Sınıf Dökümanları 4. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Sınavı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Sınavı

263
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Sınavı

Sınavı word olarak indirmek için burayı tıklayınız.

AD
SOYAD
TARİH …./11/2016
PUAN
2016 –2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
………………………….. İLKOKULU
4. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV KÂĞIDI
A-Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız. (12×1=12p)
1. ( ) Burundan soluk alıp, ağızdan soluk vermeliyiz.
2. ( ) Heyecan, korku ve sevinç nabız sayısını arttırır.
3. ( ) Kanı vücudumuza pompalayan organ kalptir.
4. ( ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere kas denir.
5. ( ) Kol ve bacak kemikleri kısa kemiklere örnektir.
6. ( ) Kafatasımız yassı kemiklerden oluşmuştur.
7. ( ) Güneş ışığının kemiklerin gelişmesine çok yararı vardır.
8. ( ) Soluduğumuz hava burun, yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçerek akciğerlerimize ulaşır.
9. ( ) Soluk alıp verme sırasında karbondioksiti alıp oksijeni dışarı atarız.
10. ( ) Oksijen bakımından zengin olan kana temiz kan denir.
11. ( ) Vücudun enerji ihtiyacı, oksijen ve besinle karşılanır.
12. ( ) Vücudumuzda bir tane akciğer vardır.

B-Aşağıdaki ifadeleri karşıdaki kelimelerle eşleştirip, HARFLERİ parantez içine yazınız. (5×2=10p)
( ) Kanın geçtiği kanala denir.
( ) Kanı pompalayan organ
( ) Kalp atışlarını dinlemeye yarayan alet
( ) Kalp atışlarının damarlarda hissedilen etkisi
( ) Kalp ve akciğerler gibi iç organlarımızı dış etkenlerden korur. A – Nabız
B – Stetoskop
C – Göğüs kafesi
D – Damar
E – Kalp
D-Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. (10×1=10p)

Kasılma – beyin – soluk alıp verme hızı – enerji – stetoskop – nabız – egzersiz – eklem
Oksijen – karbondioksit – damar – akciğerler – damarlara – dolaşımını – kalp – nabız sayısı

1. Kan vücudumuzda ……………………………. içinde dolaşır.
2. Soluk verme sırasında vücuttan ………………………………………………… atılır.
3. Kafatası içinde ……………………………..………….. bulunur.
4. Kalbin pompaladığı kanın damarlara yaptığı etkiye ………………………………. denir.
5. Vücudumuzdaki kemikler birbirlerine ……………………………….…….. ile bağlanır.
6. Vücudumuzun …………………………………… ihtiyacını karşılamak için soluk alırız.
7. Futbol oynayan bir oyuncunun ………………………………………………… ve …………………………………… artar.
8. ……………………………………… kalbimizin ve iç organlarımızın sesini dinlemeye yarar.
9. …………………………………… yapan birinde nabız sayısı ve soluk alıp verme sıklığı artar.
10. …………………………………….….., kasın boyunun kısalması ve şişkinleşmesidir.

E. İskeletin görevlerini yazın.(6P)
1…………………………………………….. 2…………………………………………… 3…………………………………

F- Aşağıdaki solunum organlarını numaralarına göre yazınız. (6 x 1 = 6 Puan)
G- İskeletin temel kısımlarını aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (4×2=8 P)

H-Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (12 x 4 = 48 puan)

1-Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerdendir?

A) Kafatası kemikleri B)Bacak kemikleri

C) Parmak kemikleri D) Ayak kemikleri

7-“Hareketsiz insanlar ve yavaş hareket edenler daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kalp atışları ve soluk alıp vermeleri ……………… olur.”
İfadesini hangi seçenek tamamlar?

A) çok B) hızlı C) az D) aşırı

2-Egzersiz yaparken aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenemez?
A) Kemik sayısında artma.
B) Nabzı sayısında artma.
C) Kalp atışı sayısında artma.
D) Soluk alıp verme sıklığında artma.

8-Vücudumuzun dik durmasını sağlayan kemik aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)
3-Sağlıklı bir insan soluk verdiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Göğüs kafesi genişler.
B) Akciğerler havayla dolar.
C) Diyafram aşağı doğru düzleşir.
D) Diyafram kubbeleşir.
9-“Kalbin pompaladığı kanın damarlarda yaptığı
etkiye nabız denir.” Nabız, en kolay vücudun hangi bölümünde hissedilir?
A) B) C) D)
4-Dolaşım sistemi organları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İskelet – kalp – akciğer
B) Kalp – akciğer – damarlar
C) Damarlar – yutak – gırtlak
D) Damarlar – kan – kalp
10-Kemik çeşitlerine ait, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kafatası kemikleri Kısa kemik
B) Kol kemiği Uzun kemik
C) Uyluk kemiği Uzun kemik
D) Omurlar Kısa kemik

5-Aldığımız havayı ısıtarak nemlendiren aynı zamanda temizleyen organımız hangisidir?
A) Akciğerler B) Burun
C) Yutak D) Soluk borusu 11-Doktorun akciğerlerimizi ve kalbimizi dinlerken kullandığı aletin adı nedir?
A) Kulaklık B) Stetoskop
C) Röntgen D) Lazer

6-Aşağıdakilerden hangisi kasılma ve gevşeme ile vücudun hareketini sağlar?
A) Kas B) Eklem
C) Kemik D) Damar
12-Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs kafesinin içinde bulunur?
A) Akciğerler ve mide B) Akciğerler ve kalp
C) Kalp ve karaciğer D) Kalp ve böbrekler
Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayırır. Soluk verirken kubbeleşir, soluk alırken düzleşir.
13-Yukarıdaki açıklama hangisi ile ilgilidir?
A) Kas demeti B) Akciğerler
C) Göğüs kafesi D) Diyafram 20-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eklemler kemikleri birbirine bağlar.
B) İskelet vücudun dik durmasını sağlar.
C) Kafatası kemiği kısa kemiktir.
D) Omurga kısa kemiklerden oluşur.

14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Uyuyunca nabız sayımız artar.
B) Uyuyunca nabız sayımız azalır.
C) Uyuyunca nabzımız durur.
D) Uyuyunca nabız sayımız değişmez.
21-Kalbimizin vücudumuzdaki görevi nedir?
A) Kanı temizler
B) Yediklerimizi sindirir
C) Soluk alıp vermemizi sağlar
D) Kan dolaşımını sağlar
15-Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizi olumsuz etkiler?
A) Dengeli Beslenme B) Ağırlık Kaldırmak

C) Düzenli Spor Yapma D) Düzenli Uyku
22-Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin gelişmesi için gerekli bir vitamindir?
A) A vitamini B) B vitamini

C) C vitamini D) D vitamini

23-Yukarıdaki grafiğe göre kaçıncı kişinin hasta veya uyuduğunu söyleyebilirsiniz?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
17-Vücudumuzda soluk alıp vermede görevli, oksijen-karbondioksit alışverişini sağlayan organımızın adı nedir?

A) Kalp B) Akciğerler C) Mide D)Deri
24-Bebeklerde 1 dakikadaki ortalama nabız sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 – 80 B) 100 -120
C) 80 – 100 D) 50 – 80
18-Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir?

A) B)

C) D)

25-Aşağıdaki durumların hangisinde kalbin bir dakikada pompaladığı kan en fazladır?

Sınavı word olarak indirmek için burayı tıklayınız.

Önceki makale4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı
Sonraki makale4. Sınıf Şekil Yeteneği Testi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here