Ana sayfa 4. Sınıf Dökümanları 4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

227
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

Sınavı Word olarak indirmek için burayı tıklayınız.
1) Aşağıdakilerden hangisi okulun bize kazandırdığı duygulardan değildir?
A ) Okul bize güven duygusu kazandırır.
B ) Okul bizde korku duygusunun pekişmesine sebep olur
C ) Okul yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı sağlar.

2) Aşağıdakilerden hangisini kişisel bakımımızı gerçekleştirmek için yaparız ?
A ) Kişisel bakımımız için ayda bir mutlaka banyo yaparız.
B ) Kişisel bakımımız için her gün dışarıdan mutlaka simit alırız.
C ) Kişisel bakımımız için haftada bir kez mutlaka tırnaklarımızı keseriz.

3) Sağlıklı olmakla ilgili bir reçete hazırlayacak olursak aşağıdakilerden hangisini reçeteye yazmayız?
A ) Soğuk su içilmemelidir,yere çöp atmamalı,mevsime uygun giyinmeliyiz.
B ) Meyveleri ve sebzeleri yıkamadan yemeliyiz.
C ) Terledikten sonra terli giysiler değiştirilmelidir.

4) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?
A . Beslenme B . Seyahat etme. C . Barınma

5 ) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sel Yağışların aşırı şekilde olmasıyla oluşur.
B) Deprem Yeryüzündeki sarsıntılardır.
C) Çığ Şiddetli şekilde esen rüzgarlardır.

6) İnsanlarla iletişim kurarken,neden nezaket ifadeleri kullanmalıyız?
A ) İnsanların bize gülmesini sağlamak için.
B ) İnsanlara işlerimizi yaptırmak için.
C ) İnsanların bizi önemsemesi ve kaliteli bir iletişim kurabilmek için.

7) Aşağıdakilerden hangisi, hava durumu tahminlerinin yapılış nedenlerinden değildir?
A . İnsanların günlük işlerini düzenlerken dikkatli olmalarını sağlamak için.
B . Tarımla uğraşanların,hava tahminlerine göre işlerini yürütebilmesi için.
C . Okulların ne zaman tatil olacağını belirlemek için.

8) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin özelliklerinden değildir?
A ) Bilinçli tüketici gereksiz yanan ışıkları söndürür.
B ) Öğretmenine sürekli hediye alır.
C ) Suyu boş yere harcamaz.

9) Birlikte çalışma ve dayanışmaya (grup çalışmasına) örnek olarak aşağıdaki olaylardan hangisi örnek gösterilemez?
A ) Kurtuluş Savaşı
B ) Sınıf gazetesi oluşturma
C ) Öğle yemeği yenilirken

10) Aşağıda organ ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A ) Beyin Vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlar.
B ) Kulak Besinleri sindirmemizi sağlar.
C ) Akciğer Nefes almamızı sağlar.
11 ) *** Kanı temizler.
*** Nefes alıp vermemizi sağlar.
*** Her insanda iki tane bulunur.
Yukarıda görevleri verilen organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A ) akciğer B ) burun C ) kalp

12) “Dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle……………………… oluşur.”
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) gece-gündüz B ) mevsimler C) heyelan

13) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi yönüyle diğer bayramlardan farklıdır?
A . Milli bayram olduğu için farklıdır.
B . Okulu ve çevreyi süslediğimiz için farklıdır.
C . Dünyadaki tüm çocukların bayramı olduğu için farklıdır.

14) Aşağıdakilerden hangisi katı maddelere örnektir?
A . gaz yağı B . ağaç C . Su buharı

15) Okul ve sınıf eşyalarını niçin özenli kullanmalıyız?
A ) Okul ve sınıf eşyaları sadece bize ait değildir,bizden sonraki öğrencileri de düşünmeliyiz.
B ) Müdür kızıp bizi okuldan atabilir.
C ) Herkesin bize düzenli öğrenci demesi için.

16) Anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyükbabadan oluşan aile yapısına ne denir?
A) Geniş aile B) Küçük aile C) Çekirdek aile

17) Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Atatürk Selanik’te doğmuştur.
B) Atatürk Anıtkabir’de ölmüştür .
C) Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dır.

18) Ayşe evde oturmuş ders yapmaktadır. Ayşe’nin annesi Ayşe’ye seslenerek ondan yardım istemiştir. Bu durumda Ayşe ile annesi arasındaki iletişimde hangi iletişim biçimi kullanılmıştır?
A) sözel B) işitsel C) sözsüz

19) Dünya’mız güneş etrafındaki hareketini ne kadar sürede tamamlar?

A) 24 saat B ) 365 gün 6 saat C)354 gün 5 saat

20) “ Belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.”

Yukarıdaki açıklamaya ,aşağıdaki maddelerden hangisi örnek olarak verilebilir ?
A) Tereyağı B) Zeytin C) Süt
MİMAR SİNAN
Mimar Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul’a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi ve ona sahip çıktı. Sinan’ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.
( 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

1) Mimar Sinan’ın doğduğu yer, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesi B) İstanbul C) Kayseri’nin Ağırnas köyü

2) Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir?
A) Dayısına B) Babasına C) Dedesine

3) Mimar Sinan’ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır?
A) Bir toprak sahibi B) Dedesi C) Babası

4) Mimar Sinan’ı toprak sahibi niçin mimarların yanına göndermiştir?
A) Çok çalışkan olduğu için B) Kimsesiz olduğu için
C) Yapı işlerinde yetenekli olduğu için

5) Aşağıdakilerden hangisi toprak sahibi için söylenebilir?
A) Acımasız, kötü kalpli bir insandır.
B) Kendi çıkarlarını düşünen bir insandır.
C) İyi kalpli bir insandır.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisin sonuna soru işareti gelmelidir?
A. Hey,bu yol yanlış( )
B. Dedemler bu köyde oturuyorlar( )
C. Ben de oynayabilir miyim( )

Dayanışma içinde
Daha kolay yaşarız.
Hayatın zorluğunu
Yardımlaşıp aşarız.
7) Yukarıdaki dörtlükte hangi konu işlenmemiştir?
A. Dayanışma B. Yardımlaşma C.Temizlik

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt (karşıt) anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?
A. Küçük çocuklara büyük hediyeler aldık.
B. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
C. Akşam sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı ?

9) “çay” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Çaydan geçerken paçalarımızı kıvırdık.
B) Dedem çay içmeyi çok sever.
C) Bir bardak çay alabilir miyim?

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cümle yazım kurallarına göre doğru yazılmıştır?
A. Bu akşam bize gelir misiniz? B. Bu akşam bize gelirmisiniz?
C. bu akşam bize gelir misiniz?

11) Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sırasına göre dizdiğimizde en başta hangi sözcük bulunur?
A.teleferik B. telefon C. telgraf

12) “Fakir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. yoksul B. zavallı C.zengin

13) Hangi seçenekte kelimenin yazımı doğru verilmiştir?
A. toprag B. torpak C. toprak

14)“Okuldan dönen …………. çocuk,hemen ödevlerinin başına geçti.” Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisini yazamayız?
A. çalışkan B. küçük C. hangi

15) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A. ha – nı – me – li B. tel – e – fon C.ki – tap – lık

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
A. Kedim Minnoş yumaklarla oynuyor.
B.Bugün bir dünya işim var.
C. Teyzemler Ankara’da oturuyor.

17) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz?
A.ünlem ( ! ) B. nokta ( . ) C. konuşma çizgisi ( – )

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen bildiren bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Dün bilezik aldık.
B) Yeni elbiselerini giyerek geldi.
C) Berke kırmızı kalemini kaybetti.

19) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Hasta olduğu için okula gelmedi. B) Ödül aldığı için çok heyecanlıydı.
C) Durmadan için için ağlıyordu.

20) 1. Yere düştüm ve ayağım kırıldı.
2. Ben de gezmeye çıkmıştım.
3. Birden dengemi kaybettim.
4. Yağmur çok hızlı yağıyordu.
Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre düzenlersek ilk ve son olay aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) 2 – 3 B) 4 – 1 C) 3 – 2
1) Aşağıdaki örüntüde boş olan kısımdaki sayı kaçtır?

8 – 17 – 35- – 143

A ) 70 B ) 71 C ) 72
2) 14 + 5 = ….. toplama işleminin Romen rakamları ile yazılarak yapılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) XIV + VI = XXI B) XIIII + V = XVIIII C) XIV + V = XIX
3. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayakları sayıldığında 86 olduğu belirlendi. Bu çiftlikte 17 tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır?
A) 69 B) 13 C) 17

4) “ 71 “ sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse 9 onluk olur?
A ) 9 B ) 18 C ) 19

5) Melda üç düzine kalemin 13 tanesini kullandı.Melda’nın kaç kalemi kaldı?
A) 17 B ) 23 C ) 27

6) Ali ile Hasan’ın hikaye kitapları toplamı 54’tür. Ali, Hasan’a 3 tane kitap verirse kitap sayıları eşit oluyor. Buna göre Hasan’ın başlangıçtaki kitap sayısı kaçtır?
A ) 27 B ) 30 C ) 24
7) “ üç bin otuz ” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 3030 B ) 3330 C ) 30030

8) Ayşe’nin cebinde 40 TL var. Ayşe pazardan; kilogramı 2 TL olan domatesten 3 kg. , kilogramı 1 TL olan patlıcandan 5 kg. , kilogramı 3 TL olan şeftaliden 4 kg. aldı. Buna göre Ayşe’nin ne kadar parası kaldı?
A ) 23 B ) 17 C ) 28

9) Bir otobüste 8 koltuk vardı.Her koltukta 3 yolcu oturuyordu.İlk durakta 5 yolcu indi.Otobüste kaç yolcu kaldı?
A ) 24 B ) 19 C ) 9

10) ( 7 x 1000) + ( 7 x 10 ) + ( 7 x 1 ) Şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 7007 B ) 7070 C ) 7077

11) Kardeşim 5 yaşındadır. Annemin yaşı ise kardeşimin yaşının 4 katının 19 fazlasıdır.Kardeşimle annemin yaşları toplamı kaçtır
A ) 44 B ) 39 C ) 55

12) “ 8765 ” sayısının sayı değerleri toplamı ile basamak değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?
A ) 8739 B ) 8483 C ) 8791

13) “ 4040” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kırk bin kırk B ) Dört bin dört yüz C ) Dört bin kırk
14 ) “ 8008 – 8800 – 8808 – 8080 “ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 8808 > 8800 > 8080 > 8008 B ) 8800 > 8808 > 8080 > 8008
C ) 8808 > 8800 > 8008 > 8080

15) Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük çift sayı arasındaki fark kaçtır?
A ) 1 B ) 2 C ) 3

16) Bir bölme işleminde bölen 7 , bölüm 12 , kalan 5 ise bölünen kaçtır ?
A) 84 B) 24 C) 89

17) Yukarıdaki grafiğe göre beş gün boyunca satılan gazete sayısı Salı günü satılan gazete sayısından ne kadar fazladır?
A) 500 B) 600 C) 850
18) Verilen şekillerden hangisinin 2 ‘ si boyanmıştır?
5
A) B) C)
19) Saat 16.30’ da ders çalışmaya başlayan Mert 45 dakika ders çalışmıştır. Buna göre Mert ara verdiğinde saat kaçı göstermektedir?

A) 15.15 B) 17.00 C) 17.15

20) Aligiller bir günde 6 yarım ekmek tüketmektedirler. Aligiller bir haftada toplam kaç ekmek tüketirler?

A) 21 B) 28 C) 42

Sınavı word olarak indirmek için burayı tıklayınız.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here