Ana Sayfa 9.Sınıf Dökümanları 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Test

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Test

2603
0

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Test

***Virüs taraması yapılmıştır.9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Test  dosyasını word ortamında indirmek ve düzenleme yapmak için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız. 

Link: 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 

Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2.“Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 1. A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
 2. B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
 3. C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
 4. D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
 5. E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal, bu tür hikâyelerin temelini oluşturur. Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.

3) Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?

 1. A) Ömer Seyfettin
 2. B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C ) Sabahattin Kudret Aksal

 1. D) Halit Ziya Uşaklıgil
 2. E) Sait Faik Abasıyanık

4) “İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan (bilgi yelpazesi.net) konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçıkimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

 1. A) Maupassant- Olay hikâyesi
 2. B) Çehov-Durum hikâyesi
 3. C) Sait Faik – Olay hikâyesi
 4. D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi
 5. E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

5)Aşağıdakilerden hangisi öykünün asıl unsurlarından değildir?

a.Ders verme b.Vak’a c.Kişi kadrosu d.Mekan e.Zaman

 

6) Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir söz öbeği kullanılmıştır?

 1. A)    Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak sizin elinizde.
 2. B)   Atlet, maratonun sonlanna doğru yoruldu ve yarışı bıraktı.
 3. C)   Tuval üzerine yağlı boyayla yaptığı resimleri satışa çıkardı.
 4. D)   Giydiği geniş gömleklerle kamburunu örtmeye çalı­şıyordu.
 5. E)   Saatlerdir hiç kimseyi umursamadan, sakız çiğniyordu.

7) Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?

 1. A)  Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuştur­muş romanda.
 2. B)  Notabilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var.
 3. C)   Kaleci kurtarışları kadar başarılıpenaltıvuruşlarıyla da tanınıyor.
 4. D)  Kostümleriözenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.
 5. E)  Şiirlerindeyaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

8) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi­si ikili kök(ortak köktür?

 1. A) Köyden kentegöç, Türk romanında sıkça işlenmiş bir konudur.
 2. B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarakbasılmış.
 3. C) Emeklilik için erken bir yaşdeğil miotuz beş yaş?
 4. D)Kırsaçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.
 5. E) Güllerin arasındaki otlarıyolki bahçemiz daha da güzel görünsün.

Güneş güler, kuşlar uçar havada

Solar nazlı nazlı çiçekler

Bu ayrılık bana yaman geldi pek

Ruhum hasta, kırık kolum kanadım

9) Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi­si, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

 1. A)    Güneş
 2. B)    Solar
 3. C)    Nazlı
 4. D)    Ayrılık
 5. E)    Kırık

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sadece çekim eki almıştır?

 1. A) Köylü,ekinleribiçme işini bu yıl kendi halle­decek.
 2. B) Annem her sabah kahvaltıyı, biz kalkma­dan hazırlar.
 3. C) Fuardaki kitap sergisini herkes meraklainceliyor.
 4. D) Her ağacın altında sazçalınıyordu.
 5. E) Binanınçevresipolisler tarafından sarıldı.

11)  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 1. A) Bunca olur aşka doğru bu sonsuz uyum.
 2. B) Demek eski zamanlarda yücelmek
 3. C) Kim gördü derince bu sevgiyi, kim duydu.
 4. D) Bir tek sana açıkgönül sarayım şimdi.
 5. E) Yüzünde güzelliği eskimeyenbir güzel vardı.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

 1. A) Köpeğin kovaladığı kedi ağaca tırmandı.
 2. B) Bu tür işlerde çok korkağımdır.
 3. C) Akşama Elazığ’a doğru yola çıkıyoruz.
 4. D) Günümüz devletleri hukuğa dayanılarak yö­netiliyor.
 5. E) Fazla zorlarsam, elimdeki çatlak kırığa dönüşebilirmiş.

13) “Sonbahar geldi, yapraklar, sarardı yine.” cüm­lesindeki altı çizili kelimeyle uğradığı ses olayı bakımından özdeş olan kelime aşağı­dakilerden hangisinde yoktur?

 1. A)    Son toplantıda Türkiye’ninçevre sorunları tartışılacak.
 2. B) Yıllardır yaşadığıyalnızlık korkusunu bir türlü
 3. C)   Biricikçocuğuma ne yaptınız diye ağlıyordu.
 4. D)   Bakalım mazeret olarak ne yumurtlayacak­sın?
 5. E)    Unutmamak gerekir ki yanlıştan dönmek de bir erdemdir.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. A)    Halbuki bu konuda onlarıçok uyarmıştım.
 2. B)    Bu konuda kaleme alınmışo kadar çok eser var ki…
 3. C)   Tiyatrodakiçalışmaları büyük bir titizlikle iz­liyor.
 4. D)   Bizimki  yine eski  defterleri  karıştırmaya başladı.
 5. E)    Söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemişki…

15) Benim hiçbir öykümde önceden belirlenmiş bir iskelet olmadı. Roman üzerinde istediğim zaman çalışabilmeme karşın, öykünün “eşref saati”ni beklemem gerekirdi hep. Masanın başına oturup “Biraz öykü çalışayım.” diyemedim hiç. Buna kalkıştığımda ise altını imzalamayacağım çok kötü şeyler yazdığımı gördüm. ……..

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 1. A) Roman, öykü gibi yazma süreci içinde oluşmuyor.
  B) Roman, yazarın duygu dünyasını hiçbir zaman öykü kadar yansıtamaz.
  C) Öykünün iletisi, romanınki gibi baştan belli değildir.
  D) Öyküyle romanın yazılma sürecindeki asıl fark bu bence.
  E) Öyküde olay ve kişi sayısı sınırlıdır, romana göre daha azdır.

16) İş yerimizin penceresini açtığımızda karşıdaki binanın üzerinden dumanların çıktığını görüyoruz. Bir anda itfaiyeciler o alanı dolduruyor. Yangın çıktığını anlıyoruz.

Bu parçada geçen “duman” sözcüğü dil bilgisi açısından ne tür bir göstergedir?

 1. A) Belirti          
 2. B) Belirtke
 3. C) Simge
 4. D) İkon
 5. E) Alıcı

‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( )  ( ) Sanatçının konusu insandır(  ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.(  ) Bu söze katılıyorum.’

17)  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir.

 1. a)  ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ )
 2. b)  (; ),  ( ‘ ), (; ), (‘ )
 3. c)  (: ),  ( ‘ ), ( . ), (‘ )
 4. d)  ( : ), ( – ), (. ), (; )
 5. e) (;) , (‘) , (-),(.)

18) Saçında çoğalmış aklar

Soluk  bir çizgi dudaklar

Neden bu çökük yanaklar

Üstünden yaşlar akıyor

Yukarıdaki şiirin teması nedir?

a.Yaşlılık

b.Mutluluk

c.Ölüm

d.Ayrılık

 1. Sıkıntı

19)

Şiir dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Noktalama kurallarına uyma zorunluluğu vardır.
B) Sözcüklere bilinen anlamının dışında yeni anlamlar yüklenir.
C) Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilir.
D) Söz sanatları yoğun ve etkili biçimde kullanılır.
E) Şairin hayallerini yansıtan imgeler görülür.

20) Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde
Ne sevdayla dolar taşar gönüller
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi
El ayak şişer
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devrik cümlelerle ses akışı sağlanmıştır.
B) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
C) 2. dizede mecaz-ı mürsel vardır.
D) 3. dizede teşbih sanatından yararlanılmıştır.
E) “r” seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır.

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Test

Önceki İçerikHangi Derse Nasıl Çalışmalıyız ?
Sonraki İçerikGerçekten Öğrendiniz mi ?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz