Ana sayfa Azim Kararlılık ve Sabır Azim Kararlılık ve Sabır – Haklarımızı Nasıl Aramalıyız ?

Azim Kararlılık ve Sabır – Haklarımızı Nasıl Aramalıyız ?

269
0

Hakkımızı Nasıl Aramalıyız ?
Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kuralları ile sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir. Hukuk devletinde yasalar uyarınca vatandaşların bağımsız mahkemelere başvurarak devletten şikâyetçi olma hakkı vardır. Haklarımızın ne olduğunu bilirsek, haklarımızı farklı yollarda gündeme getirebilir ve arayabiliriz. Hak arama yolları;
Dilekçe hakkı
Tüketici hakkı
Yargıya başvurma(dava açma) hakkı
Kamuoyu oluşturma hakkı
İnsan hakları eğitimi almış kişilerin şu davranışları göstermeleri beklenir:
Birey olarak sahip oldukları hakları tanırlar ve bilirler.
Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler.
Başkalarının haklarına karşı saygılı ve duyarlı olmayı bilirler.
Tüm insanlık adına insan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler.

Yaşadığımız yerlerde devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum için ya da yaşadığımız çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsak halkın duyarlılığını artırarak kamuoyu oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz.
Kamuoyu oluşturmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi medya araçlarından faydalanabiliriz. Halktan dilekçe ve imza toplayarak hakkımızı arayabiliriz. Bazen insanlar gazete köşe yazarlarına, televizyonlara mektup yazarak sorunlarını paylaşmaktadırlar. Böylece sorunlarını kitle iletişim araçları yardımıyla kamuoyu gündemine taşıyarak hak arama yollarını genişletirler. Bazen de haklarını kitle iletişim araçlarında tekzip yayınlatarak. Tazminat davası açarak arayabilirler.
Hayatımızda bazı durumlarda kişilerle veya kurumlarla sorun yaşarız.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here