Ana Sayfa 7. Sınıf Dökümanları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sınav Kağıdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sınav Kağıdı

1974
0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sınav Kağıdı 

*** Virüs taramasından geçmiştir. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sınav Kağıdı  word formatında indirmek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız.

Link : 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları   

Ekran Görüntüsü: 

Örnek Sorular: 

 SOSYAL BİLGİLER.  DERSİ  7. SINIF  DÖNEM II. YAZILI    SORULARIDIR

 

Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.

ÇOKTAN  SEÇMELİ  SORULAR.17×4:68 puan

 

 

 

 1. – Emre’nin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Miryokefalon                 B- Malazgirt                  C- Kösedağ                   C- Pasinler

Anadolu’daki ilk medrese Tokat’ın Niksar ilçesindeki  Yağıbasan Medresesi’dir. Vakıf eseri olan medresede dini bilimlerin yanı sıra pozitif bilimlerde okutulmuştur.

 

 

   2       

.Bu  bilgiye  göre YAĞIBASAN  MEDRESESİ ile ilgili,

 1. .Eğitim ve kültür alanında hizmet verilmiştir.
 2. Masrafları vakıf tarafından karşılanmıştır.
 • Anadolu’daki en önemli medresedir.

 

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

Verilen  kavram  ile   aşağıdakilerden  hangisiyle  ilişki   kurulamaz?

A- Yalnız  I                B- I , II ve III                   C- II ve III                         D- I ve II

MALAZGİRT

SAVAŞI

MALAZGİRT

SAVAŞI

A- Osmanlı    Devleti         B- Bizans          C- Anadolu          D- Büyük Selçuklu  Devleti.

 1. İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.

Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir?

 1. A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek
 2. B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak
 3. C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak

                                                                               

 1. Osmanlılar fethettikleri yerlerde camiler, mescitler medreseler,  kütüphaneler  ,kervansaraylar,  köprüler imaretler  kurmuşlardır.

Osmanlıların bu uygulamalarının;

I- İslam   dininin  yayılması      II- Fethedilen  yerlerin bayındır hale gelmesi

III-  Eğitim ve ticaret faaliyetlerinin kolaylaşması

Durumlarından hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A- Yalnız I                 B-  Yalnız II                    C- I ,II ve III                  D- I ve II

 1. Osmanlı Devleti Haçlılar ile yaptığı savaşları kazanarak Balkanlarda  kalıcı bir egemenlik kurmuştur.
 2. Balkanlarda din ve mezheplerin ortaya çıkması.
 3. Türk kültürünün yayılması.
 • Türkçe’nin yaygın bir dil olması

Gelişmelerden hangisi ya da hangileri bu durumun sonuçları arasında  gösterilebilir?

A- Yalnız I                       B- Yalnız II                   C- I ve II               D- II ve III

7-   Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleştirmiştir.

Osmanlı Devletinin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A- Fethedilen yerleri  yönetim birimlerine ayırmayı.

B-Türk beyliklerinin Bizans ile ittifak kurmasın engellemeyi

C- Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeyi

D- Balkanları Türk yurdu haline getirmeyi

 

 1. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

      Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 1. A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
 2. B) Halktan yüksek vergiler alması
 3. C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
 4. D) Halka hoşgörülü davranması

 

 1. Osmanlılar fethettikleri bölgelere ülkesindeki göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece hem alınan topraklar Türkleşip Müslümanlaşıyor hem de savaşa gittiklerinde arkalarında düşman bırakmamış oluyorlardı.

  Osmanlıların bu politikalarına ne denir?

 1. A) Sömürü C) İskân           B) Tekfur                              D) Sindirme
 2. Anadolu  Selçukluları döneminde,  şehirler arasında    tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.

Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Ticareti geliştirmek
 2. b) Tarımsal gelirleri artırmak
 3. c) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak
 4. d) Ortak bir kültür oluşturmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından birisidir?
 2. A) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu
 3. B) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı
 4. C) Kuruluş dönemi sona erip, yükseliş dönemi başladı
 5. D) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlandı.

 

12  Hıristiyanların Ortaçağ’da Müslümanların üzerine düzenlendiği ve yaklaşık 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferleri’nin sebeplerini dini, ekonomik, sosyal ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.

Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi ‘Ekonomik Sebepler” arasında yer almaktadır?

 1. A) Bizans’ın Avrupa’dan yardım isteği
 2. B) Kralların otoritelerini artırma isteği
 3. C) Din adamlarının nüfuzlarını artırma isteği
 4. D) Avrupalıların doğunun zenginliğine ulaşma isteği

 

 

 1. – Osmanlı Devleti’nde,
 2. Birçok bölgede cami, kilise ve havralar yan yanadır.
 3. Varlıklı kişiler yoksul kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıflar kurmuşlardır.

      III. Mimari eserler göze de hitap edecek şekilde yapılmıştır.

Bu gelişmeler hoşgörü, dayanışma ve estetik kavramları ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

                Hoşgörü               Dayanışma              Estetik

 1. A) III                              II                                I
 2. B) II                               II                                 I
 3. C) I                                II                                 III
 4. D) I                                III                                 II
 5. Osmanlı Devleti İstanbul’u;
 • Toprak bütünlüğünü sağlamak
 • Muhammed’in hadis-i şerifini yerine getirmek
 • Balkanlar’a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek
 • -Bizans’ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir.

Buna göre İstanbul’un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir?

 1. A) Askeri B) Dini C) Siyasi        D) Kültürel

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?
 2. A) Konut üretiminin yetersiz olması B) Tarımda makineleşme
 3. C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi D) İş imkânlarının yetersiz olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasının başarıları arasında sayılamaz?
 2. A) Kıbrıs’ın fethi B) İnebahtı Deniz Savaşı
 3. C) Rodos adasının fethi    D) Preveze Deniz Savaşı
 4. Ülkemizde radyo televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) TRT B) Türk Dil Kurumu C) RTÜK         D) Anadolu Ajansı
 6. AÇIK UÇLU SORULAR   15  PUAN
1Tarihte Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı kabul edilen savaş hangisidir? 

 

2-Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış olmalarına rağmen anayurtları aşağıdakilerden hangisidir?

 

3Osmanlı  Devleti’ne  katılan ilk Türk beyliğinin adı  nedir?

 

4Bursa hangi  Osmanlı   Padişahı döneminde  alınmıştır.

 

5Ankara Savaşı  hangi  Osmanlı  padişahı  devrinde  olmuştur.

 

6Osmanlı   Beyliğinin  mensup  olduğu  boyun   adı.

 

7Orhan Bey  ölünce yerine  geçen Osmanlı   padişahı.

 

8İstanbul’un  fethi ile Türklerin  kontrolüne geçen ünlü  Ticaret yolunun  adı.

 

9İstanbul’un  fethi  ile tarihten   silinen   Devletin  adı.

 

10İstanbul’un    Fethi sırasında   Anadolu Hisarını yaptıran  padişahımız.

 

11Amasra ,Kırım alınması Fatihin hangi denizin  hakimiyeti  için  yapılmıştır.

 

12Mısır ve Suriye  hangi  padişahımız  zamanında  ele  geçmiştir.

 

13Kıbrıs’ın  alınması hangi açıdan  daha  önemlidir?
14Preveze   deniz  zaferinin  ünlü Osmanlı   denizcisinin  adı  hangisidir?

 

15Baskılara  dayanamayan İspanyol  Müsevi  ve Müslümanlar hangi  Osmanlı  padişahından  yardım  istediler.

 

 1. KÖSEDAĞ     MALAZGRİT              PASİNLER         MİRYOKEFALON   10 PUAN
AÇIKLAMALARHANGİ  SAVAŞ
1. 1176 yılında Selçukluların Bizans’ı yendiği bu savaşla Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir. Anadolu’yu tanıma amaçlıdır.
3. Alparslan’ın kazandığı bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
4. Moğollarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında 1243’de yapılmış ve Selçuklular Moğollara karşı yenilmiştir.

C-  AŞAĞIDAKİ  TANIMLARI VERİLEN KAVRAMLARI BOŞLUKLARA UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİNİZ

(7 PUAN )

TUİK-  NÜFUS-   NÜFUS YOĞUNLUĞU-    SANSÜR-  TEKZİP-   JEST VE MİMİKLER-   TELEVİZYON- TELGRAF-   İNTERNET   –      TELEFON                  NÜFUS  ARTIŞI      –           BASKI     –  SOSYAL

1.Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yolla aktarılmasına ……………………..………… denir.
2.Bir yerleşim yerinin nüfusunun o yerleşim yerinin yüzölçümüne oranına……………………………………………………………………. denir.
3. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı ………………………………….…………. ile desteklemek gerekir.
4.Belli bir bölgede belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına ………………………………….. denir.
5.Kurtuluş savaşı yıllarında kullanılan en yaygın iletişim aracı ………………………………… idi.
6. Ülkemizde  son  yıllarda……………………………………doğru  hızlı  bir göç   yaşanmaktadır.
7.Eğitim , sağlık , dinlenme ,eğlenme, dini inançlar  göçlere  neden olan ……………………………………….nedenlerdir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRU   SAYISI:

PUAN  /  NOT

 ABCD
1OOOO
2OOOO
3OOOO
4OOOO
5OOOO
6OOOO
7OOOO
8OOOO
9OOOO
10OOOO
11OOOO
12OOOO
13OOOO
14OOOO
15OOOO
16OOOO
17OOOO
18OOOO
19OOOO
20OOOO
HER  SORU  4  PUAN

YANIT ANAHTARI

 

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
 
1A11B21 
2B12D22 
3A13C23 
4D14D24 
5C15A25 
6D16B26 
7D17C27 
8B18 28 
9C19 29 
10A20 30 
 1. AÇIK UÇLU SORULAR   15  PUAN
1Tarihte Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı kabul edilen savaş hangisidir? 

MALAZGRİT

2-Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış olmalarına rağmen anayurtları  hangisidir?   ORTA  ASYA

 

3Osmanlı  Devleti’ne  katılan ilk Türk beyliğinin adı  nedir?    KARESİOĞULLARI

 

4Bursa hangi  Osmanlı   Padişahı döneminde  alınmıştır.  ORHAN  BEY

 

5Ankara Savaşı  hangi  Osmanlı  padişahı  devrinde  olmuştur.  YILDIRIM  BAYEZİD

 

6Osmanlı   Beyliğinin  mensup  olduğu  boyun   adı. KAYI BOYU

 

7Orhan Bey  ölünce yerine  geçen Osmanlı   padişahı. I.  MURAT

 

8İstanbul’un  fethi ile Türklerin  kontrolüne geçen ünlü  Ticaret yolunun  adı. İPEK YOLU

 

9İstanbul’un  fethi  ile tarihten   silinen   Devletin  adı.     BİZANS

 

10İstanbul’un    Fethi sırasında   Anadolu Hisarını yaptıran  padişahımız. YILDIRIM  BAYEZİD

 

11Amasra ,Kırım alınması Fatihin hangi denizin  hakimiyeti  için  yapılmıştır.  KARADENİZ

 

12Mısır ve Suriye  hangi  padişahımız  zamanında  ele  geçmiştir. YAVUZ SULTAN SELİM

 

13Kıbrıs’ın  alınması hangi açıdan  daha  önemlidir?  EKONOMİK
14Preveze   deniz  zaferinin  ünlü Osmanlı   denizcisinin  adı  hangisidir?

BARBOROS  HATREDTİN PAŞA

15Baskılara  dayanamayan İspanyol  Müsevi  ve Müslümanlar hangi  Osmanlı  padişahından  yardım  istediler.

II. BAYAZİD

 1. KÖSEDAĞ     MALAZGRİT              PASİNLER         MİRYOKEFALON   10 PUAN
AÇIKLAMALARHANGİ  SAVAŞ
1. 1176 yılında Selçukluların Bizans’ı yendiği bu savaşla Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.MİRYOKEFALON SAVAŞI
2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir. Anadolu’yu tanıma amaçlıdır.PASİNLER
3. Alparslan’ın kazandığı bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.MALAZGRİT
4. Moğollarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında 1243’de yapılmış ve Selçuklular Moğollara karşı yenilmiştir.KÖSEDAĞ  SAVAŞI

C-  AŞAĞIDAKİ  TANIMLARI VERİLEN KAVRAMLARI BOŞLUKLARA UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİNİZ

(7 PUAN )

TUİK-  NÜFUS-   NÜFUS YOĞUNLUĞU-    SANSÜR-  KENTLERE –   JEST VE MİMİKLER-   TELEVİZYON- TELGRAF-   İNTERNET   –      TELEFON                  NÜFUS  ARTIŞI      –           İLETİŞİM      –  SOSYAL

1.Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yolla aktarılmasına ……İLETİŞİM………………..………… denir.
2.Bir yerleşim yerinin nüfusunun o yerleşim yerinin yüzölçümüne oranına……… NÜFUS YOĞUNLUĞU …denir.
3. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı … JEST VE MİMİKLER ……………………………….…………. ile desteklemek gerekir.
4.Belli bir bölgede belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına ……… NÜFUS ………………………….. denir.
5.Kurtuluş savaşı yıllarında kullanılan en yaygın iletişim aracı ……… TELGRAF-………………………… idi.

 

6. Ülkemizde  son  yıllarda…………KENTLERE…doğru  hızlı  bir göç   yaşanmaktadır.

 

7.Eğitim , sağlık , dinlenme ,eğlenme, dini inançlar  göçlere  neden olan ………SOSYAL….nedenlerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sınav Kağıdı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz